× ≈ A E S Z ES

advertisement
Stoppend-vermogen en dracht zijn afhankelijk van:
- het geladen deeltje:
- zijn energie
- zijn massa, benaderd door A
- zijn lading Z
- de absorber, gekarakteriseerd door Z.
Het stoppend vermogen S kan berekend worden met de formule van Bethe voor alle elementen en geladen deeltjes in functie van de energie. Met behulp van vgl. 2 kan daaruit de dracht
berekend worden.
Fig. 1 geeft S en R voor protonen, deuteronen en α-deeltjes in aluminium in functie van de
energie.
Fig. 1: Massa-stoppend-vermogen en massadracht voor protonen, deuteronen en α-deeltjes in een aluminium absorber in functie van
de energie.
Fig. 2: Massa-stoppend-vermogen en massa-dracht voor absorbers met Z = 1, 2, 3, 20,
50 en 80 in functie van de proton energie.
Voor een ander geladen deeltje a kan S benaderend berekend worden uit S voor een proton
met energie E/Aa. Merk op dat het geladen deeltje a en het proton dezelfde snelheid hebben.
E 
Sa ( Ea ) ≈ Z a2 × S p  a 
 Aa 
met
(3)
Sa(Ea), Sp(Ea/Aa) stoppend-vermogen voor een geladen deeltje a, resp. een proton met
energie Ea, resp. Ea/Aa in dezelfde absorber
Za , Zp
atoomnummer van een geladen deeltje a, resp. een proton
Ea
energie van een geladen deeltje a
Uit S voor 10 MeV protonen in aluminium wordt in fig. 1 S benaderd voor 20 MeV deuteronen en 40 MeV α-deeltjes.
 K. Strijckmans, 2007
3 Ba chemie • Radiochemie • Interactie van straling met materie
4.3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards