magnetohydrodynamische aandrijving

advertisement
MAGNETO HYDRODYNAMISCHE
AANDRIJVING
Kortweg: MHD aandrijving
The hunt for the red oktober
Onmogelijk op te
sporen duikboot
Nucleaire duikboot
Voordelen?
• Geen mobiele delen
– Geen propeller geluid
– Geen vibraties
• Niet op te sporen door sonar.
werking
• Beweging water =
•
beweging boot
Beweging water zorgt
voor beweging
elektrisch deeltje
Werking
• Elektrisch geladen deeltje gaat door een
magnetisch veld
• Het geladen deeltje ondervindt een kracht
FL=|Q|vB
• Deze kracht versnelt het deeltje
• Kracht van de versnelde deeltjes = kracht
van de voortstuwing (newton)
Principe in de boot
• Geladen deeltjes (zout zeewater)
•
•
•
•
bewegen in elektrisch veld van +
naar – (volgens rode pijl)
Blauwe pijl = magnetische inductie
(opgewekt door elektromagneten)
Zwarte pijl = Lorentzkracht
De geladen waterdeeltjes worden
versneld in de richting van de zwarte
pijl.
Wet van actie-reactie zorgt dat de
boot dezelfde kracht in
tegengestelde zin ondervindt =
aandrijving
Download