Nieuwsbrief Landelijk Steunpunt Kwartiermaken – juni 2011-06-18

advertisement
Nieuwsbrief Landelijk Steunpunt Kwartiermaken – juni 2011
Doortje Kal benoemd tot bijzonder
lector kwartiermaken
Tot mijn heel grote blijdschap heeft het
College van Bestuur van Hogeschool
Utrecht per 1 juni mij benoemd tot
bijzonder lector Kwartiermaken. Dit
bijzonder lectoraat wordt voor twee jaar
aangehaakt bij het lectoraat Participatie,
Zorg en Ondersteuning van dr. Jean Pierre
Wilken en maakt daarmee onderdeel uit
van het Kenniscentrum Sociale Innovatie.
Als bijzonder lector Kwartiermaken zal ik
toegepast onderzoek doen om kennis te
verzamelen over hoe kwartiermaken
ingezet kan worden in de beoogde
ontwikkeling van wijkgericht werken, het
welzijnswerk nieuwe stijl, de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en het
werken met ervaringsdeskundigheid.
De missie van het lectoraat is te werken
aan kennisontwikkeling en
deskundigheidsbevordering waarmee het
werken aan ruimte voor anderszijn, oftewel
de inclusieve samenleving duidelijk kan
worden geagendeerd en beter in de praktijk
kan worden bevorderd.
Het lectoraat wordt door zes instellingen
gefinancierd: HVO Querido (Amsterdam),
Kwintes (Zeist), Pameijer (Rotterdam),
Stichting Anton Constandse (Den Haag),
RIBW Arnhem & Veluwevallei (in
samenwerking met de stedelijke
Welzijnsorganisatie Rijnstad) en RIBW
Nijmegen & Rivierenland. Ga voor het
volledig persbericht naar
www.kwartiermaken.nl
Kwartiermakersvoetbalcup 2011
25 september te Amsterdam
Dit jaar organiseert HVO-Querido de al
weer vierde editie van de landelijke
kwartiermakerscup. Schrijf je in voor 1
juli. Mail voor het inschrijfformulier naar
[email protected]
Organisatoren Daphne Vincent (tel 0206654321) en Steffie Lavalette (0620823513) roepen ook damesteams op zich
te melden!
Willem Peters in 2008 over de reden van
dit initiatief:‘Zelf heb ik tijdens mijn
sociale stage bij de RIBW Mensana
(Venlo) de ervaring opgedaan dat
vooroordelen positief kunnen worden
beïnvloed door daadwerkelijk contact en
door samen een activiteit te ondernemen.’
Kwartiermakers Zwolle op Twitter
De Zwolse kwartiermakers Irene van Rijs
en Cindy Boerema zijn actief geworden op
Twitter.
Cindy: Ondanks de weerstand die
sommigen hebben tegen twitter, merken wij
zelf nu al profijt van het twitteren. Met
name onze netwerkpartners zijn actief op
twitter en het blijkt een goed
communicatiemiddel om snel en efficiënt
mededelingen rond te sturen (en te volgen)
rondom je eigen wijk en de kwartiermakerspraktijken. Inmiddels volgen we ook
het kwartiermakersfestival in Arnhem op
Twitter. Dat is erg leuk en handig om
nieuwe ideeën op te doen.
Hierbij onze accounts zodat we elders in
het land ook gevolgd kunnen gaan worden
door collega-kwartiermakers. En zodat wij
ook andere kwartiermakers kunnen gaan
volgen. In de hoop dat we elkaar kunnen
inspireren en informeren over wat we zoal
doen in Nederland.
Onze accounts: cindykwartierma en
irenekwartierma
Werkgroep kwartiermakers donderdag
23 juni van 13.30 tot 16.30 uur
Trimbos-instituut Utrecht
In de werkgroepvergadering o.a. aandacht
voor dit lectoraat en voor het project
Beweeg mee van de Campagne Samen
sterk tegen stigma.
1
KOM staat voor Kunst, Ontmoeten
en Meedoen. De kunstschool is er voor
iedereen, die om wat voor reden dan ook,
de aansluiting mist met het reguliere
kunstaanbod. WWW.kom-arnhem.nl
De Mensenzoo (maakt korte metten met
hokjesdenken) overtuigde toen ik twee
jonge hulpverleners vroeg naar hun
ervaring: hier praat je van mens tot mens
met elkaar; op het werk is dat heel anders
(zie ook eerdere Nieuwsbrieven). Zie ook
www.kwartiermakersfestivalarnhem.nl
Slotfestijn (11 juni) Arnhems
kwartiermakersfestival geslaagd
Volgens de organisatoren was het
slotfestijn van het Arnhems
Kwartiermakersfestival op zaterdag 11 juni
2011 één groot feest! Tal van mensen
bezochten tal van activiteiten op vele
locaties in de Arnhemse binnenstad.
Zelf woonde ik de opening bij door Henk
Kok – wethouder welzijn en zorg. Birsin
Basar overhandigde de wethouder haar
boek Ik wil niet meer onzichtbaar zijn over autisme en de Turkse gemeenschap.
Tevens vroeg ze aandacht voor de
campagne 15% inclusief. Een op de zes
Nederlanders is ziek of gehandicapt. Dat
zijn ruim twee miljoen mensen. Velen van
hen zijn maatschappelijk en economisch
minder actief dan ze willen en kunnen zijn.
Als de samenleving onvoldoende rekening
met hen houdt, blijven zij aan de kant
staan.
In boekhandel Selexyz werd het spel Een
steekje los gespeeld. Dit spel, ontwikkeld
door Ellen Spanjer en Zorgbelang
Gelderland is bijzonder geschikt voor
gemengde groepen, zoals cliënten,
familieleden en hulpverleners, om op deze
manier de belevingswereld en de
beeldvorming vanuit diverse perspectieven
spelenderwijs bespreekbaar te maken. Zie
ook www.eigenwijsspel.nl
Op dit slotfestijn van het
kwartiermakersfestival werd (dus) niet
alleen aandacht gevraagd voor en door
mensen met een psychiatrische
achtergrond, maar ook voor en door
mensen met een verstandelijke beperking,
jongeren in de knel en verslaafden.
Onder het motto: ‘Vanuit de kunst gelden
er geen beperkingen, alleen maar
mogelijkheden zag ik ontroerende
optredens van Daan en Jessica (piano en
zang) en clown Pet en zijn neef Guus, die
het syndroom van Down heeft.
Vanuit bovengenoemd motto is
Kunstbedrijf Arnhem de kunstschool KOM
gestart.
Film Ftah Al-Bab - Open de Deur
In deze film worden drie mensen van
Marokkaanse herkomst met psychiatrieervaring geportretteerd. Aan de hand van
deze film (Nederlands en Berbers) voert
het Steunpunt GGZ Utrecht gesprekken in
de Marokkaanse gemeenschap over
psychiatrische problematiek en de vraag
hoe de betrokkenen daar zelf meer greep
op kunnen krijgen. Doel is ook de
acceptatie van mensen met psychiatrische
problemen binnen de eigen gemeenschap
te vergroten en hun kansen op herstel en
integratie te verbeteren. Door
ervaringsdeskundigen hun eigen verhaal te
laten vertellen maken zij het thema
bespreekbaar.
De DVD is te bestellen bij het Steunpunt
GGZ Utrecht. Download daarvoor het
Bestelformulier .
Van patiënt naar burger
Het Steunpunt GGZ-Utrecht organiseerde
in samenwerking met Zorgbelang Utrecht
op 7 april de bijeenkomst Van patiënt naar
burger. De lezingen, waaronder een met
deze titel van ondergetekende, staan nu op
www.GGZUtrecht.nl
Op deze site is ook nieuws te vinden over
de acties tegen de afbraak van het
Persoonsgebonden Budget (PGB) o.a. de
manifestatie in Den Haag – op 23 juni.
Vriendelijke groet,
Doortje Kal
Afmelden: www.kwartiermaken.nl/nieuwsbrief/afmelden
2
Download