Eerste uitwerking kostenoverzicht nadat er 14 lidverenigingen

advertisement
Steekproef vrijwillige bewonersbijdragen
Code
administratie waskosten begeleiding
per jaar €
per jaar € vakantie per
dag per
begeleider €
1102
173,00
567,00
22,00
1504
45.00 tot
534.00
15,00 p.uur
150,00 afh.
max. 180,00
v. omvang
1801
variabel
350,40
26,00 p. cliënt
p. nacht
Aspirant 150,00
360,00
22,50 p. uur
Lid
p. groep
504
48,00
360,00
-0304
120,00
387,00
±550,00 voor
totale vakantie
0904
181,20
-jaarl. afspraken
2006
84,00
480,00
90,00
0215
138,00
108,00
240,00 gem.
afh.v. functie
begeleier
0903
134,00
238,00
66,00
0702
127,00
156,00
16,50
2203
72,00
?
-911
55,00
408,00
40,00
1203
120,00
506,00
16,74 p.uur p.
begeleider
0811
120,00
506,00
16,74 p. uur p.
begeleider
0802
120,00
506,00
16,74 p.uur p.
begeleider
0610
120,00
506,00
16,74 p.uur p.
begeleider
0803
120,00
506,00
16,74 p. uur p.
begeleider
0806
120,00
506,00
16,74 p. uur p.
begeleider
1405
120,00
506,00
16,74 p.uur p.
begeleider
recreatie
per jaar €
recreatie
per
evenement
---
X
X
--
X
216,00
-160,00
incl. vervoer
min. 60,00
60,00
-ev. kosten
begeleiding
?
-300,00
82,00
begeleiding
16,74 p. uur
begeleiding
16,74 p.uur
begeleiding
16,74 p. uur
begeleiding
16,74 p. uur
begeleiding
16,74 p. uur
begeleiding
16,74 p. uur
begeleiding
16,74 p. uur
-X
60,00
--ev. kosten
begeleiding
?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Code
administratie waskosten begeleiding
per jaar €
per jaar € vakantie per
dag per
begeleider €
0401 120,00
506,00
16,74 p. uur p.
begeleider
2406
143,00
430,08
7-20 uur
25,80 p.uur
overige uren
30,25 p.uur
recreatie
per jaar €
begeleiding
16,74 p.uur
afh. van
individuele
begroting
recreatie
per
evenement
X
Uitwerking kostenoverzicht nadat er 22 lidverenigingen hebben gereageerd
Administratiekosten
Alle respondenten geven aan dat er administratiekosten in rekening worden gebracht. In
enkele gevallen is het jaarlijks bedrag afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden.
Het laagste in rekening gestelde bedrag is
€ 45,00
Het hoogste in rekening gestelde bedrag is
€ 181,20
Het gemiddelde bedrag is
€ 107,10
Waskosten
Niet alle instellingen brengen waskosten in rekening. In een geval is de hoogte van het bedrag
niet aangegeven.
Het laagste in rekening gestelde bedrag is
€ 0,00
Het hoogste in rekening gestelde bedrag is
€ 567,00
Het gemiddelde bedrag is
€ 377,17
Begeleiding tijdens vakanties
Deze bedragen lopen sterk uiteen. Sommige instellingen berekenen de kosten per uur per
begeleider, ongeacht het aantal deelnemende cliënten. De kosten liggen dan tussen € 15,00 en
30,25 per uur. Soms wordt er een maximum aantal uren aangegeven (bijv. 12 uur per dag).
Andere instellingen geven de kosten per dag per begeleider aan. Hier zijn de onderlinge
verschillen zeer groot.
Het laagste in rekening gestelde bedrag per dag is
€ 16,50
Het hoogste in rekening gestelde bedrag per dag is
€ 240,00
Het gemiddelde bedrag per dag is
€ 79,08
Recreatie
Ook met de kosten voor recreatie wordt heel verschillend omgegaan. Zes van de respondenten
maken melding van vaste jaarlijkse bijdragen. Negen instellingen berekenen kosten voor
begeleiding per uur, die dan met de kosten per uur tijdens vaknaties overeen komen. Veertien
instellingen brengen geen vast bedrag in rekening en laten de cliënten voor die activiteiten
betalen waaraan zij deelnemen.
Het laagste in rekening gestelde bedrag per jaar is
€ 0,00
Het hoogste in rekening gestelde bedrag per jaar is
€ 300,00
Het gemiddelde bedrag per jaar is
€ 146,33
Het hangt dus sterk van de instelling af, hoeveel een cliënt aan ‘vrijwillige’ bijdragen moet
betalen. Op grond van deze steekprof kan de volgende berekening worden gemaakt. Daarbij is
voor de vakantiekosten ervan uitgegaan dat de vakantie zeven dagen duurt en telkens drie
cliënten voor een begeleider moeten betalen:
administratiekosten
waskosten
begeleiding vakantie
recreatie
totaal
hoogste bedrag
€ 181,20
€ 567,00
€ 560,00
€ 300,00
----------€ 1.608,20
laagste bedrag
€ 45,00
€ 0,00
€ 38,50
€ 0,00
---------€ 83,50
gemiddeld
€ 107,10
€ 377,17
€ 184,52
€ 146,33
----------€ 815,12
De verschillen zijn aanzienlijk en spreken voor zich. Het zal echter in de praktijk niet zo zijn
dat een instelling bij alle kosten aan de top of helemaal onderaan staan. Dit resultaat geeft
echter toch te denken.
De cliënten hebben geen mogelijkheid om naar een andere instelling te gaan, waar zij meer
van hun inkomen over houden. Er is dus sprake van een grote ongelijkheid. Bovendien is bij
dit onderzoek het bedrag buiten beschouwing gelaten dat cliënten aan de eigen woongroep
moeten betalen. Het gaat daarbij ook om enkele tientallen euro’s per maand. Daarbij bestaat
feitelijk geen mogelijkheid om van deze ‘dienst’ geen gebruik te maken.
Als wij als ouders zouden besluiten dit niet te betalen zouden wij ons kind daarmee de
mogelijkheid ontnemen aan groepsactiviteiten deel te nemen en hem of haar in een
uitzonderingspositie plaatsen. Het enige wat wij kunnen doen is aan de verantwoordelijken
rekening en verantwoording te vragen over de bepaling van de hoogte en de besteding van
deze gelden.
23 november 2004
Ingrid Kluckow
Download