Creatief met peuters

advertisement
Creatief met peuters
Holistische/emancipatorische en dynamische mensvisie
 Wat verwacht de maatschappij van kinderopvang?
 Het kind als individu in interactie met zijn omgeving
 Verschillende ontwikkelingsgebieden vormen een
dynamisch geheel!!
Emancipatorisch ?
Een verzorgende wil een
‘paddenstoel’
kleien. Ze doet stapje per
stapje voor en wacht tot
de kinderen haar
voorbeeld volgen.
Een verzorgende wil kleien
met de kinderen. Ze
voorziet allerlei
materialen: spateltjes,
knoopjes, deegrolletjes,
noten, enz…
Emancipatorisch?
‘Lucht is toch niet groen, gekkie, neem deze blauwe
verf maar!’
Emancipatorisch?
 ‘ Pieter, niet met de auto’s op de glijbaan…
(hebben we al 100 keer gezegd), de auto’s horen in de
garage!’
( verzorgende neemt auto af en zet deze op de kast)
Waarom activiteiten?
Ervaringsgerichte dialoog steunt op 3 pijlers:
 Aanmoedigen van vrij initiatief
 Verrijken van milieu
 Positieve aandacht en steun geven
Kind wordt zélf creatief en stapt vol zelfvertrouwen de
wereld in!!
Waarom ‘activiteiten?’
 Aanmoedigen van vrij initiatief
Kind centraal!!
 Positieve aandacht en steun geven
Goede band tussen verzorgende en kind
Veel mogelijkheden tot positieve interacties!!
 Milieuverrijking
Kind leert materialen verkennen en ontdekt zijn mogelijkheden.
Als begeleider ben je ‘coach’!! (1)
Weten
Kunnen
kind
Willen
Als begeleider ben je ‘coach’!! (2)
 Observeren
 Veiligheid creëren - fysieke veiligheid
- psychische veiligheid
Inspelen op wat het kind al kan
 Samen experimenteren met nieuwe materialen en
nieuwe vaardigheden ontdekken.
Nét iets boven de grens van hun eigen kunnen
Als begeleider ben je ‘coach’ (4)
 Observeer en luister naar de reacties van kind
 Benoem reacties, gevoelens, wat je ziet, wat het kind
voelt enz…
Als begeleider ben je ‘coach’(5)
 Kies een activiteit die je zélf ook leuk vindt!
 Zorg voor korte activiteiten!
 Zorg voor een rustige omgeving!
 Maximaal 3 kinderen/activiteit!
 Maak duidelijke afspraken met het kind!!
Om af te sluiten…
 Kunnen huishoudelijke klussen ook een ‘activiteit‘
worden?
Download