Aanbod Hoe aanmelden? - Psychotherapeutisch centrum LIGADO

advertisement
Hoe aanmelden?

Doelgroep: Kinderen, jongeren en
volwassenen.

Psychodiagnostiek: Op aanvraag en/
of doorverwijzing via een arts (prijs
afhankelijk van het onderzoek).


U neemt telefonisch contact op of u
vult het aanmeldformulier in via de
website van Psychotherapeutisch Centrum LIGADO.

Er zal een intake gepland worden (70€,
75 min.). Na afloop van dit gesprek zal
de therapeut een (telefonische) terugkoppeling en advies geven inzake verdere behandeling en eventuele doorverwijzing.

Indien zowel de therapeut als de cliënt
verdere behandeling zinvol vinden, kan
deze van start gaan.
Psychotherapeutisch aanbod
- Individueel (45€, 50 min).
- Koppel of gezin ( 60€, 75 min).

Seksuologische therapie
- Individueel (45€, 50 min).
- Koppelgesprekken (60€, 75 min).

Groepsaanbod: Data, prijzen en info:
zie website.
- Faalangst (kind- en pubergroep).
- Assertiviteitstraining
(kinderen,
pubers en volwassenen).
- Agressiebeheersing (pubers).
- Communicatiemoeilijkheden
“Elke verandering begint met een andere manier van kijken.”
Aanbod
bij
koppels (volwassenen).
- Positie en rol van de (stief)ouder
binnen het nieuw samengesteld
gezin (volwassenen).


Bieststraat 57 bus 2
3550 Heusden-Zolder
Sarah: 0485 510166
 [email protected]
 www.ligado.be
Psychotherapeutisch Centrum LIGADO.
Bieststraat 57 bus 2
3550 Heusden-Zolder
Wie zijn wij?
Hoe werken wij?
Voor wie ?
Psychotherapeutisch Centrum LIGADO is een
groepspraktijk bestaande uit vijf therapeuten
met elk hun eigen achtergrond, opleiding en
specialisatie.
Er is gekozen voor de opbouw van een multidisciplinair team. Naast klinisch psychologen werken bij ons ook criminologen, een seksuologe
en een forensisch psychologe. Al onze therapeuten hebben een psychotherapieopleiding
afgerond of zijn deze aan het volgen.
LIGADO is Portugees voor “samen met” of ook
“verbinding”.
Wie kan er bij Psychotherapeutisch Centrum
LIGADO terecht?
Problemen ontstaan vaak wanneer mensen verbindingen die belangrijk zijn in hun leven verliezen of niet meer zien. Het kan gaan om verbinding binnen een relatie, gezin, vriendengroep.
Maar je kan ook verbinding met jezelf verliezen
waardoor je de eigen mogelijkheden en krachten niet meer ziet.

Kinderen, jongeren, volwassenen met
psychische moeilijkheden zoals depressieve gedachten, angst, moeite met het
controleren van emoties (woede, verdriet, ...), na een ingrijpende gebeurtenis
(overlijden, echtscheiding, ...), na een
trauma, …
De psychologen die werken binnen LIGADO
hebben een erkenningsnummer bij de psychologencommissie. Verder zijn de therapeuten
ook lid van koepelverenigingen als de Belgische
Vereniging voor Gezins–, Relatietherapie en
Systeeminterventie (BVRGS) en de Vlaamse
Vereniging voor Seksuologen (VVS).
Op onze website vind je meer informatie over
de therapeuten die werken bij LIGADO, hun
achtergrond en specialisaties.
Binnen een systeemtheoretische visie staat het
herstellen van deze verbindingen centraal.
Therapie kan helpen om bestaande mogelijkheden in de mens te versterken zodat verbinding
met jezelf en anderen weer mogelijk wordt.
Samen met de cliënt willen we de verbindingen
weer in het vizier brengen:

Ouders die vastlopen in de opvoeding van
hun kinderen, bij steeds terugkerende
ruzies, meningsverschillen over de opvoeding, moeilijkheden in het ontwikkelen
van een relatie met je kind, moeilijkheden bij nieuw samengestelde gezinnen, …

Koppels met moeilijkheden binnen hun
relatie, communicatieproblemen, ontrouw, vervreemding van elkaar, …

Volwassenen (koppels en individueel) met
seksuele problemen als pijn bij het vrijen, erectieproblemen, verminderd of
vermeerderd seksueel verlangen, vragen
omtrent seksuele identiteit, seksuele
dadertherapie, …
Onze therapeuten scholen zich regelmatig bij.
Ook wordt er tweewekelijks een intervisie of
cliëntenbespreking gehouden binnen ons team.
Op deze manier proberen we onze cliënten de
best mogelijke zorg aan te bieden.
“ELKE VERANDERING BEGINT IMMERS MET EEN
ANDERE MANIER VAN KIJKEN.”
Wij werken steeds volgens wetenschappelijk
onderlegde methodieken. Verder scholen beide
therapeuten zich regelmatig bij met betrekking
tot nieuwe tendensen binnen het vakgebied.
Ten slotte maken beide therapeuten deel uit
van een systeemtheoretische intervisiegroep.
Download