Presentatie Ralph Wijnen

advertisement
CBS en regionaal maatwerk
Ralph Wijnen
Centrum voor Beleidsstatistiek
Specialisatie: (regionale) economie en bedrijven
2
Leveranciers
Gebruikers
Ministeries, Planbureaus en DNB
Politie
GGD
KvK
Universiteiten
Decentrale overheid
Kadaster
Marketing
UWV
GBA
Burger
Bedrijfsleven
Onderwijs
Bedrijven
Gezondheidszorg
Belastingdienst
Onderwijs
Burger
Europa
Internationale vergelijking
3
4
5
Werkgelegenheid per sector: omvang, aandeel en ontwikkeling
7
Centrum voor Beleidsstatistiek
[email protected]
Ralph Wijnen [email protected]
Centrum voor Beleidsstatistiek
Specialisatie: (regionale) economie en bedrijven
Download