Opdracht 1 (klas): Tekst lezen

advertisement
Week 35 – 27 augustus 2012 – tekst niveau C
De Trampoline
De Haar 200, Leidschendam
‘Geef hem een knipoog’.
Foto: ANP
Zaterdag jongstleden overleed Neil Armstrong, de
eerste mens die op de maan liep. Hij wordt getypeerd
als een koelbloedige astronaut die na zijn historische
vlucht in 1969 een teruggetrokken bestaan leidde.
5
Armstrong was een icoon voor de internationale
ruimtevaart, aldus de Nederlandse
ruimtevaartorganisatie NSO. Zijn familie vraagt de
wereld Armstrong met een knipoog te herdenken.
Pionier.
10
Op 21 juli 1969 veroverde Armstrong een plek in de
geschiedenisboeken door als eerste mens voet op de maan te zetten. Vanaf dit moment werd de
ruimtevaarder in één adem genoemd met de pioniers van de luchtvaart: Wilbur Wright, die in 1917 als
eerste mens met een vliegtuig de lucht inging, en Charles Lindbergh, die tien jaar later als eerste in
een vliegtuig de Atlantische Oceaan overstak. Net als zij, was Armstrong een ingenieur in hart en
15
nieren; hij was vliegtuigbouwkundige die weinig ophad met de ophef die zijn prestatie veroorzaakte.
De legendarische missie van de Apollo 11 met zijn metgezellen Edwin ‘Buzz’ Aldrin en Michael Collins
aan boord zou Armstrongs laatste ruimtereis blijken. Nog geen twee jaar nadat hij voet op de maan
had gezet, zwaaide hij af als astronaut en ging hij lesgeven aan een grote universiteit in de VS.
Voetafdruk.
20
Armstrong en Aldrin hebben twee uur en 26 minuten over het maanoppervlak gelopen, nadat
Armstrong als eerste van de ladder van de maanlander was gesprongen. Tijdens de simulaties van de
landing verliet steeds zijn metgezel Aldrin als eerste de maanlander. Uiteindelijk heeft de Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie NASA toch besloten dat het Armstrong moest zijn die als eerste mens op de
maan zou stappen. ‘Ik had nul inbreng, nul invloed op dat besluit,’ zei Armstrong later. Armstrong leek
25
ideaal omdat hij van alle kandidaat-maanreizigers over het kleinste ego beschikte en over de grootste
koelbloedigheid. Armstrong bleef tot aan het eind van zijn leven nuchter over zijn prestatie. Zijn
voetafdrukken op de maan zijn waarschijnlijk nog duizenden jaren zichtbaar. In een interview heeft hij
hierover gezegd: ‘Eigenlijk hoop ik dat iemand daar binnenkort eens heen gaat om ze te wissen.’
Onvergetelijke uitspraak..
30
‘That’s one small step for a man, a giant leap for mankind,’ zou Armstrong gezegd hebben, toen hij
voet op de maan had gezet. Over zijn eerste woorden zijn decennialang debatten gevoerd. In de
krakende radioverbinding vanaf de maan zou de ‘a’ van a man weggevallen zijn. Hierdoor klinkt de zin
in het Engels niet erg logisch: ‘Dat is een kleine stap voor de mens, een reuzensprong voor de
mensheid’. Armstrong hield echter lang vol dat hij een mens had gezegd in plaats van de mens.
35
Uiteindelijk heeft hij na minutieus onderzoek van de geluidsbanden toch toegegeven dat hij de ‘a’
vergeten was te melden. Daarentegen wordt ook gezegd, dat na het beluisteren van de geluidsbanden
juist vastgesteld is dat Armstrong de ‘a’ wel had uitgesproken.
pagina 1 van 2
pagina 1 van 2
Week 35 – 27 augustus 2012 – tekst niveau C
De Trampoline
De Haar 200, Leidschendam
Waar of niet waar?.
Na Neil Armstrong zijn nog elf mannen op de maan geweest, waaronder Edwin Aldrin als nummer
40
twee en, amper vier maanden later, de nummers drie en vier: Charles Conrad en Alan Bean. Nummer
zes speelde er zelfs een potje golf. De laatste maanlanding was in december 1972 met de Apollo 17.
Is dit alles waar of niet? Ondanks alles wat vanaf de eerste maanlanding in het nieuws geweest is
over het Apollo-project – zo heet het programma waarbinnen de verschillende maanmissies hebben
plaatsgevonden -, zijn sommige mensen daarvan niet overtuigd. Dit bleek eerder dit jaar uit een
45
peiling van het serieuze Britse tijdschrift Engineering and Technology. De mens is nooit op de maan
geweest; het is verzonnen en de beelden zijn in werkelijkheid opgenomen in een woestijn op aarde.
Een kwart van de ondervraagden geloofde niet dat de maanlanding daadwerkelijk had
plaatsgevonden. Een van de bekendste ontkenners is Bill Kaysing, die vanaf het begin de bezoeken
aan de maan in twijfel heeft getrokken. Hij publiceerde in 1974 het boek We never went to the moon
50
en baseert zijn ideeën op zogenaamde geheime documenten over de Amerikaanse
raketprogramma’s. Hoe komt het bijvoorbeeld dat we geen sterren zien op de foto’s die op de maan
gemaakt zouden zijn en waarom lijken de vlaggen te wapperen, terwijl de maan luchtledig zou moeten
zijn en er dus geen wind is. Om ontkenners als Kaysing tegengas te geven, heeft de NASA in 2001 de
bewijzen voor de maanlandingen op haar website geplaatst. Zo hebben de zes geslaagde
55
maanmissies bijvoorbeeld honderden kilo’s stof mee naar de aarde gebracht.
Nagedachtenis.
Neil Armstrong overleed op 82-jarige leeftijd. Zijn familie vraagt de wereld om op de volgende wijze stil
te staan bij zijn dood. ‘Voor iedereen die zich afvraagt wat ze kunnen doen om zijn nagedachtenis te
eren, hebben we een simpel verzoek. Gedenk zijn dienstbaarheid, zijn prestaties en zijn
60
bescheidenheid. De volgende keer dat je tijdens een heldere nacht buiten wandelt en de maan naar je
ziet glimlachen, denk dan aan Neil Armstrong en geef hem een knipoog.’
Naar: Trouw van 27 augustus 2012, De Volkskrant van 27 augustus 2012, www.volkskrant.nl,
www.wikipedia.nl
pagina 2 van 2
pagina 2 van 2
Download