De Maan bevat meer zware elementen (Ti, Ni) en minder ijzer (Fe

advertisement
De Aarde en haar maan Selena
De Maan bevat meer
zware elementen (Ti, Ni)
en minder ijzer (Fe) dan
de Aarde. Ze hebben wel
een vergelijkbare opbouw
van kern, mantel en
korst. De Aarde is 4,56
miljard jaar, de Maan
4,53 miljard jaar.
De Maan heeft geen
atmosfeer, en ze is
steriel. De atmosfeer
op Aarde heeft veel
meteorietkraters
doen verdwijnen
door erosie. Op de
Maan waar er
praktisch geen erosie
is, zijn de kraters
wel bewaard.
De Maan werd gevormd door de impact van Theia op de pas
gevormde Aarde. Dit verklaart de vergelijkbare samenstelling van
de Maan en de Aarde. Dit is eveneens de
reden waarom de rotatie-as van de Aarde
23°27’ gekanteld is ten opzichte van het
baanvlak van de Aarde rond de Zon.
Omdat de rotatie-as van de
Aarde gekanteld is, kennen we
op Aarde de seizoenen, en zijn
die seizoenen tegengesteld in
het noordelijk en het zuidelijk
halfrond
De stand van Aarde-Maan-Zon veroorzaakt de vorming van getijden op zee
(enkele meters) maar ook op het land (enkele millimeters). De laag water op
Aarde stulpt aan twee zijden uit, zoals de rok van een draaiende danseres.
Soms gaat de Maan door
de schaduwkegel van de
Aarde: men spreekt van
een maansverduistering. In
werkelijkheid kleurt de
Maan dan rood door de
breking van het zonlicht in
d
d
t
f
Variaties in de helling van
de aardas (obliquiteit), in de
vorm van de aardbaan
(excentriciteit) en in de
positie van het lentepunt op
de aardbaan (precessie),
zijn verantwoordelijk voor
de klimaatswijzigingen op
de Aarde. Deze variaties
gebeuren cyclisch. Voor de
afwisseling van ijstijden en
tussenijstijden is die cyclus
bijv. gelijk aan 20.000 jaar
De Maan is 400 keer kleiner dan de Zon,
maar ze staat ook 400 keer dichter bij de
Aarde. Daarom lijkt de maanschijf aan de
hemel even groot als de zonneschijf. Als de
Maan voor de Zon passeert, spreekt men van
een eclips of zonsverduistering, terwijl we
dit eigenlijk “zonbedekking” moeten
noemen.
Download