Op 21 juni is het Midzomer, maar het zomergevoel blijft

advertisement
Op 21 juni is het Midzomer, maar het zomergevoel blijft nog steeds uit door het weer…
Toch bereikt de Zon wel al het hoogste punt binnen dit kalenderjaar! We kunnen ons
misschien niet zozeer richten op het warme weer, maar wel op het licht dat nu een
maximum bereikt. Deze nieuwsbrief staat in het teken van het licht dat zowel buiten als
binnen jezelf te vinden is.
In de agenda oa info de start van de cursus Tarot, symboliek en mythologie.
Tarot
De Heremiet, de Gehangene en de Ster.
Drie tarotkaarten dit keer, omdat die verschillende
manieren van ‘verlichting’ tonen.
De Heremiet trekt zich terug, neemt de tijd om
zelfonderzoek te doen en om de focus voor de
komende tijd te bepalen. Het is zijn eigen besluit
om minder actief te zijn in de buitenwereld, maar
het betekent niet dat hij zich terugtrekt uit de
maatschappij en het leven - daar liggen immers
zijn leermomenten en dat weet hij. Hij zoekt, weet dat hij nog veel moet leren over
zichzelf en neemt daar met regelmaat de tijd voor. De lantaarn is buiten hemzelf, hij is
bereikbaar voor anderen en zal zijn kennis delen a;s dat gewenst wordt.
De Gehangene heeft ook zelf voor deze houding gekozen (hij hangt aan zijn
rechterbeen, zijn bewuste kant). Door de tijd te nemen om oude overtuigingen,
structuren en dogma’s te bekijken, krijgt hij meer inzicht. Zijn denken is verlicht, zoals
de stralenkrans om zijn hoofd aangeeft; een verstandelijk licht dat hem bevrijdende
inzichten geeft en dat naar buiten uitstraalt. Het is een proces waarin hij zich innerlijk
bewust wordt van datgene wat hij wil veranderen en achterlaten.
De Ster toont het moment dat je werkelijk jezelf bent; het innerlijk licht schijnt zowel
binnen als naar buiten toe; je kunt je zielenlicht bewust laten zien en schijnen. Rollen en
maskers zijn afgelegd, wat overblijft is je ziel en van daaruit wordt gehandeld.
Het licht, dat eerst buiten jezelf was (de Heremiet), toen in en om je hoofd zat (de
Gehangene), ben je nu zelf: een stralend licht dat liefde en wijsheid uitstraalt naar de
omgeving. Wijsheid heeft hier te maken met zelfkennis en begrip van kosmische wetten.
Je bent je bewust van je onbewuste en er is
verbinding met je bovenbewuste.
Meer over bewustwordingsprocessen en de fasen
die tussen deze kaarten in liggen staat in mijn
boek ‘Pythia, de hogepriesteres - symboliek en
mythologie in de tarot’.
Boek te bestellen bij mij of bij A3 boeken
www.tarotconsulten.nl
1
Petra Stam
Volle maan 23 juni 2013
Deze volle maan heet de Maan van de Kortste Nacht en valt bijna samen met
Midzomer of de zonnewende: op 21 juni bereikt de Zon de hoogste stand; dit is de
langste dag van het jaar en dus de kortste nacht. Voor ons is dit echter niet het midden
van de zomer - wat het voor onze voorouders, de Kelten en Germanen, wel was - maar
het begin van het zomerseizoen. Weldra hebben de gewassen hun hoogtepunt bereikt
en begint het rijpen. Rijping is een proces dat zich
eerst van binnen afspeelt. Zo ook bij ons, mensen:
deze tijd gaat om de rijping van je plannen, doelen
of wensen. Kijk naar wat zich heeft ontwikkeld in
jezelf, wat je hebt bereikt de afgelopen tijd en hoe
je dat verder kunt ontplooien en vormgeven.
Als de Maan het dichtst bij de Aarde staat én het
is volle maan, is er sprake van een Supermaan. Ze
is nu dan ook 12 procent groter en helderder.
De Maan staat in het aardeteken Steenbok. De
Zon schijnt licht vanuit het tegenoverliggende
waterteken Kreeft. Steenbok is als de
archetypische vader die nuchterheid, structuur,
orde en discipline brengt zodat je je top kunt
bereiken. Kreeft is als de archetypische moeder die zorgt, koestert en emoties of
gevoelens omhoog laat komen. Zon en Maan staan tegenover elkaar in deze tekens,
waardoor deze twee kwaliteiten in jezelf in balans kunnen komen. Het verlangen naar
diepe verbindingen en gevoelens zal extra sterk zijn tijdens deze supermaan. Daarbij
prikkelt Neptunus de fantasie en laat droombeelden omhoog komen.
De Zwarte Maan (Lilith) staat precies tegenover de Maan en direct naast de Zon.
Ook deze polariteit kan balans brengen: de Maan roept Lilith tot de orde als zij te
veel ontspoort in gedragingen en uitingen, terwijl Lilith oude, gestagneerde gewoonten
kan doorbreken. Ook betekent het dat je enerzijds geaard bent en anderzijds zeer in
verbinding staat met je intuïtie. Een goede tijd dus voor een ceremonie, voor magie,
creativiteit (in woord of beeld), healing én romantiek!
Deze maan geeft aan dat het tijd is om serieus aan de fundering van je plannen en
doelen te bouwen. Om je top te bereiken moet je actie ondernemen, werk verzetten,
grenzen stellen en doorzetten… Maar geef je onbegrensde fantasie ook ruimte, want
die kan je boven je oude, vertrouwde kaders uittillen! Neem de tijd om naar je ziel te
luisteren en onderneem actie op gebieden in je leven die belangrijk zijn maar die je in het
‘uitstelhoekje’ hebt gezet.
Betrek het licht in je maanviering: bekijk welke zaken wel wat meer in het licht mogen
komen te staan. Licht geeft ook energie, dus gebruik die eventueel om jezelf doelgericht
en actief in de buitenwereld te laten zien.
Meer over maaninvloeden, natuurfeesten, symboliek, de betekenis van sprookjes, etc. in
‘In het licht van de Maan’ te bestellen bij mij of bij A3 boeken
www.tarotconsulten.nl
2
Petra Stam
Homeopathie: Silicea
Silicea is een homeopathisch middel gemaakt van kiezel. Het is een van de meest
voorkomende elementen op de aarde, een geweldige
bouwstof. Het is een groot ‘kindermiddel’ omdat die
ook nog in de groei zijn en Silicea bijdraagt aan
natuurlijke botvorming, aanmaak van kraakbeen en
stevigheid geeft aan de weefsels. Een Silicea-kind is
fijn gebouwd, mild en toegevend, verlegen, maar kan
ook heel koppig zijn als hij er een andere mening op
nahoudt. Het kind heeft echter vaak niet voldoende
energie / zelfvertrouwen om ‘nee’ te zeggen, dus het
zegt ‘ja’ en doet ‘nee’! Een mooie vergelijking geeft
helmgras (dat veel kiezelzuur bevat): het waait mee met de wind maar komt altijd weer
terug omhoog!
Silicea is een grote ontstekingsremmer, helpt nagels, haar, botten en gebit versterken,
helpt onzekere pubers met acné, werkt tegen klierzwelling. Voor mensen die overal
tegenop zien, die in hun hoofd al nagaan wat er allemaal mis kan gaan (anticipatie); ze
halen hun doel of examen echter wel altijd! Silicea verwijdert lichaamsvreemde stoffen,
bijvoorbeeld een splinter. Het mag dus niet zomaar worden gegeven aan iemand die een
implantaat heeft...
In september start ik met de cursus Eerste Hulp met Homeopathie. Interesse? Laat
het me vast weten! Informatie over de cursus staat op mijn website.
AGENDA
Tarotconsulten
Op afspraak in mijn praktijk.
Ook voor verjaardagen, (vrijgezellen)feesten of bijeenkomsten!
Alle informatie daarover staat op www.tarotconsulten.nl
Klassieke homeopathie
Een natuurlijke, milde geneeswijze voor eigenlijk alle klachten. Ook bv voor Pfeiffer,
geestelijke klachten, hormonale disbalans, klachten na vaccinaties, etc.
Alles hierover op mijn website: www.homeopathie-totaal.nl
Mijn consulten worden vergoed door de zorgverzekeraar (als je aanvullend verzekerd
bent).
Kaeskoppenstad Alkmaar - Middeleeuws feest!
29 juni van 15:00 tot 21:00 uur en 30 juni van 12.00 tot 18.00 uur keren de straten van
d’oude stad van Alkmaar terug naar de Middeleeuwen: hooi op straat, edelen en een
schout, bedelaars en dronkaards, 16e eeuwse taferelen en evenementen.
En natuurlijk… ‘waarzeggerij’!
Ik leg beide dagen tarotkaarten in café Odeon in de Hekelstraat.
www.tarotconsulten.nl
3
Petra Stam
Cursus TAROT, symboliek en mythologie
Deze start op 26 augustus en bestaat uit twee delen: Grote Arcana en Kleine Arcana.
Het zijn per cursusdeel 8 maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur in de
KunstKringloop winkel, Kennemerstraatweg 390 te Heiloo.
Data deel 1: 26 aug., 9 en 23 sept., 7 en 28 okt., 4 en 18 nov., 2 dec.
De eerste 22 kaarten in de tarot tonen de ontwikkelingsweg van de mens en het
bewustzijnsniveau. Ze tonen de diepe processen in ons levenspad, en geven inzicht in
grote processen. Deze kaarten heten de Grote Arcana, wat ‘grote geheimen’ betekent.
Iedere les worden enkele kaarten behandeld, is er een stukje intuïtie-training en worden
verschillende kaartleggingen geleerd (je legt de kaart en krijgt gelegd).
De symboliek, de diepere betekenis van de kaart, eigen intuïtie en de kaart duiden
worden zo steeds meer eigen gemaakt.
In het eerste deel (Grote Arcana) bevat zo’n 20 minuten extra per les waarin
mythologische vergelijkingen (in woord en beeld) aan bod komen. Zo wordt de kaart op
micro- én macroniveau belicht.
Als lesmateriaal geldt mijn boek ‘Pythia, de hogepriesteres - symboliek en mythologie in
de tarot’, die zit begrepen in de cursusprijs.
Kosten deel 1: €174,50 (inclusief full-color tarotboek)
Deel 2 (Kleine Arcana) volgt hierop in januari ‘14.
Aanmelden, vragen of informatie: op mijn website.
Mail: [email protected] T. 06-29112912
Tarotverdieping
Start weer maandelijks vanaf september.
Zie www.tarotconsulten.nl
Lezing ‘de Jachtmaan’ in Enschede
Op vrijdagavond 8 november om 20:00 uur geven Marja en ik n.a.v.ons boek ‘In het
licht van de Maan’ deze lezing.
Plaats: café-restaurant ‘de Zon’ te Enschede
Organisatie: Astrologische vereniging Astron
De avond is openbaar!
Meer informatie en opgave via Astron: www.verenigingastron.nl
www.tarotconsulten.nl
4
Petra Stam
Download