1 Wat draait daar om de zon?

advertisement
TUSSEN
1
IT€I\EL €N 44RD6
Wat draait daar om de zon?
Het zonnestelsel
De zon heet samen met de planeten die om
de zon heen draaien ons 'zonnestelsel'.
De aarde draait in een jaarin een baan om
de zon met een snelheid van honderdduizend
kilometer per uur. ln ons zonnestelsel draaien
nog acht andere planeten om de zon, elk in
hun eigen tempo. To doet Neptunus er wel
honderdvijfenzestig jaar over voordat hij de
volledige baan heeft afgelegd. Dat is een
gevolg van de enorme afstand tot de zon.
Neptunus staat vier miljard kilometer van de
zon af; onze aa rde' maar' honderdvijfti g
miljoen kilometer.
15
2q
Sterren
Sterren zijn zonnen die in groepen aan de
hemel staan: de sterrenbeelden.Wij hebben
de sterrenbeelden namen gegeven. Doordat
de aarde ronddraait, verandert de positie van
de sterrenbeelden aan de hemel voortdurend.
Het meest bekende sterrenbeeld is de Crote
Beer in de vorm van een steelpan.Vlak bij dit
sterrenbeeld staat de Poolster.
Dag en nacht
Lang geleden dachten de mensen dat de zon
25
om de aarde draaide.Tegenwoordig weten wij
dat de aarde om de zon draait. Bovendien
draait onze pláneet om haar eigen as. Aan de
zijde waarop de zon schijnt, is het dan dag.
Onze planeet hangt ook een beetje schuin
in haar baan om de zon. Het gevolg is dat de
zon 's winters lager staat dan in de zomer.
Dezelfde bundel zonnestralen moet dan een
groter oppervlak verwarmen: in het winterseizoen is het daarom kouder dan in het
zomerseizoen.
Onze buurvrouw de maan
De verschijning van de maan verandert elke
nacht. Al die verschillende verschijningen
noemen we de schijngestalten van de maan.
Als de maan niet zichtbaar is, is ze er natuurlijk wel. We kijken dan naar het deel van de
maan waar geen zonlicht op valt: nieuwe
maan. Daarna groeit de gestalte van de maan
geleidelijk weer aan tot volle maan. De maan
draait in bijna een maand om onze aarde
heen. Daardoor wordt de maan soms wel en
soms niet door de zon verlicht.
Download