1 - Clzvaklokalen.nl

advertisement
Definities:
Leer deze zinnen uit je hoofd, zodat je goed antwoord kan geven als ik vraag óf er wel of niet
sprake is van stereo-isomerie
Stereo-isomerie
= optische isomerie (met een asymmetrisch koolstoatoom) én cis-trans isomerie
Als een molecuul een asymmetrisch koolstofatoom heeft, kan de stof optische activiteit
vertonen
Een koolstofatoom is asymmetrisch als hij vier verschillende groepen om zich heen heeft.
Een stof kan cis-trans isomerie vertonen, als er niet-draaibare bindingen inzitten én de
groepen aan één koolstofatoom niet hetzelfde zijn.
Racemisch mengsel
= een mengsel van links- en rechtsdraaiende vormen van een “optisch actieve” stof. Doordat
er evenveel naar links als naar rechts draait, zal er geen breking van gepolariseerd licht
optreden en is er dus GEEN optische activiteit.
Let op! Dit kan dus alleen maar als er EVENVEEL (50%) van de ene vorm aanwezig is en
evenveel (50%) van de andere vorm!!!
Er is dus wel een asymmetrisch koolstofatoom in het molecuul aanwezig!
Nog even oefenen met stereo-isomerie:
Geef van deze moleculen
- de structuurformule
- in een goede zin aan of er wel- of niet stereo isomerie op kan treden
(dus van cis/trans isomerie én van optische isomerie!)
1. methaan
2. 1,2-dibroometheen
3. 2-broom-2-butanol
4. 2,2-dichloorcyclobutaan
5. 1,4-dijoodcyclohexaan
6. 1,4-dibroombenzeen
7. melkzuur
8. 4-hydroxy-2-methyl-2-penteen
Opgaven, handig om te oefenen voor toets V6.2.1
Hst. 14 – Chromatografie, rendement berekeningen én natuurlijk die orde reactiemechanisme
dingen (opg. 22 + 23!!!)
Hst. 16 –
§1 ga ik geen vragen over stellen, maar dit moet je wel kennen om te snappen waaróm er
cis/trans en optische isomerie is
§2 – 8, 11
§3 – schema kunnen tekenen op pag. 251/252 (weten hoe dat met gepolariseerd licht werkt)
§4 – 19, 20, 25
§5 – 26, 28, 30 (!)
§6 – 31, 32, 33, 35 (!), 36 (!)
Voorbeeld proefwerkopgaven en extra oefenopgaven zijn ook GOED!
Net als het oefenen van structor, natuurlijk….
Welke reacties moet je kennen uit hst. 3 + 12?!
- additie (H3)
- substitutie (H12)
- verestering (H12)
- hydrolyse (H12)
Kijk ook op het “overzicht reactievergelijkingen” op mijn site!
Download