Kl etne structuren steeds belangr¡ker in de optica

advertisement
Nick van der Valk
T +31 15 269 27 95
TNO I Kennis voor zaken
nick,[email protected]
Wì,ì,V.tnO,nl
structuren steeds
belangr¡ker in de optica
Kl etne
De technieken in de microfabricage zijn inmiddels dusdanig
ver gevorderd, dat het mogelijk is om optische instrumenten
te makeÐ met zeer kleine structuren zoals MEMS (Micro
ElectroMechanical Systems). Dit zijn bewegende structuurtjes
met een grootte in de orde van een micrometer (0.001 mm).
in optische
instrumenten is het gebruik van bewegende microspiegeltjes
in beamers. In een dergelijke beamer zitten op een chip enkele
Een voorbeeld van de toepassing van MEMS
miljoenen micro-spiegels. Doo¡ de oriëntatie van deze spiegeltjes
rrdividueel te regelen kan elk wiilekeurig patroon afgebeeld
worden.
Het berekenen van het optische gedrag van structuren op
micrometerschaal wordt bemoeilijkt door het verschijnsel
buiging. Uit flguur 2 blijkt dat buiging voor kleine structuren
steeds belangrijker wordt. Hierdoor kunnen de standaard
berekeningsmethode, zoals de zogenaamde raytracing
methode, verkeerde resultaten geven. Bij de analyse van kleine
optische structuren zijn dus alternatieve berekeningmethoden
noodzakelijk.
B
e
chikb ar e b erekenin gsm e th
od
en
Figure 1, vooìbeeld van toepassíng van kleine structuren in d.e optica:
Texas Instruments Digital Micromirror Device (DMD), technische opbouw
en afmeting in verhoud.ing tot een poot van een mier.
Bij kleine structuren wordt het golfkarakter van
licht steeds belangr¡jker
Het berekenen van het optische gedrag van structuren op
micrometerschaal wordt bemoeilijkt door het verschijnsel
uiging. Uit f,rguur 2 blijkt dat buiging voor kleine structuren
steeds belangrijker wordt. Hierdoor kunnen de standaard
berekeningsmethode, zoals de zogenaamde raytracing
methode, vêtkeerde ¡esultaten geven. Bij de analyse van kleine
optische structuren zijn dus alternatieve berekeningmethoden
noodzakelijk.
wanneer welke methode
object < golflengte
weinig fijnstructuur
veel lùnstructuur
object >> golflengte
golfgedrag kan veMaarloosd
worden
Golfgedrag kan niet verwaarloosd worden, maar volledig
golfbeschrùving kost teveel tijd/geheugen.
Expertise TNO
In de groep van TNO in Delft die zich met optica bezig houdt,
is uitgebreide kennis en ervaring aanwezig op het gebied van
optische systemen. Deze kennis wordt aangevuld door de ruime
ervaring binnen de waarnemingsgroep van TNO in Den Haag.
Deze groep houdt zich bezig met radarsystemen en heeft als
zodanig een specialisatie op het gebied van het berekenen en
benaderen van het golftarakter van licht. Door deze combinatie
van expertise kan TNO een belangrijke bijdrage leveren het
ontwerp en de analyse van optisch microstructuren.
dffiactie patroon door buigíng ver weg van een vierkant
spiegeltje. "Ver weg" is 0,2 km voor een spiegeltje van 1 dm2, maar slechts
0,2 mm voor een spiegeltje van 10x10 ¡.tm2.
Figure 2,
Download