P153 - Newsroom Mercedes

advertisement
DaimlerChrysler sluit overdracht belang af;
Chrysler verder als zelfstandige onderneming.
Persinformatie
Datum
19 juli 2017
Op 3 augustus jl is de overdracht van het meerderheidsbelang in de Chrysler
Group door DaimlerChrysler aan Cerberus Capital Management L.P.
Contact
afgesloten. Daarmee heeft Cerberus, een private investeerder, een belang van
Huub Dubbelman
80,1 procent in Chrysler Holding LLC. Zoals in mei van dit jaar
aangekondigd, behoudt DaimlerChrysler een belang van 19,9 procent in
Chrysler. Met deze overdracht is tevens de start van het nieuwe Chrysler een
feit. Het merk gaat verder als zelfstandige onderneming.
De overdracht van het belang vond plaats volgens de overeenkomst die op 14 mei
van dit jaar werd gesloten. Gezien de fluctuaties op de Amerikaanse financiële
markten werd bovendien besloten dat DaimlerChrysler en Cerberus samen een
lening van twee miljard Dollar met een looptermijn van zeven jaar beschikbaar
stellen aan de automobieldivisie van Chrysler. DaimlerChrysler draagt hiervan 1,5
miljard Dollar bij.
De financiële steun van DaimlerChrysler is een duidelijk teken van het feit dat het
concern veel waarde hecht aan een goede start van Chrysler als zelfstandige
onderneming met Cerberus als grootste aandeelhouder.
Met de wijziging van de situatie is ook de raad van bestuur van DaimlerChrysler
gereduceerd tot zes leden. Tom LaSorda, Eric Ridenour en Tom Sidlik maken niet
langer deel uit van de raad van bestuur. Als gevolg van de nieuwe situatie wordt
voorgesteld de naam van DaimlerChrysler AG te wijzigen in Daimler AG. De
aandeelhouders beslissen hierover tijdens een buitengewone
aandeelhoudersvergadering, die op 4 oktober a.s. in Berlijn zal plaatsvinden.
Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van DaimlerChrysler AG en
hoofd van de Mercedes Car Group zegt: “Vandaag begint een nieuw hoofdstuk in
de historie van onze onderneming. Gebaseerd op de exact vastgestelde strategieën
in onze divisies Mercedes Car Group, Truck Group, Financial Services en Vans and
Buses en de gezonde financiële situatie van onze onderneming hebben we reden
genoeg om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te zien.
DaimlerChrysler Nederland BV, afdeling Corporate Communications, Postbus 2088, 3500 GB
Utrecht
Telefoon
030-247 1347
Ook bij Chrysler, of het “Nieuwe Chrysler”, zoals in de wandelgangen wordt
gezegd, is men optimistisch gestemd voor de toekomst. Op maandag 6 augustus zal
de zogeheten “First Day” van de nieuwe onderneming worden gevierd met tal van
activiteiten in en rond het hoofdkantoor in Auburn Hills in de Amerikaanse staat
Michigan. Voor de rest van het jaar staan de introducties van diverse nieuwe
modellen op het programma, die zoals gepland doorgang zullen vinden. De
“pentastar” keert in gewijzigde vorm terug in het beeldmerk van de nieuwe
onderneming.
Aanvullende informatie, nieuws en beeldmateriaal van DaimlerChrysler is
beschikbaar via internet op http://media.daimlerchrysler.com
P153
DaimlerChrysler Nederland BV, afdeling Corporate Communications, Postbus 2088, 3500 GB
Utrecht
Download