CT-onderzoek van de longen (thorax), hals en/of lichaamsslagader

advertisement
CT-onderzoek van de longen (thorax), hals en/of lichaamsslagader
(aorta)
Inleiding
Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een CT-scan.
De CT-scanner is een geavanceerd röntgenapparaat. CT staat voor Computer Tomografie.
Hiermee worden dunne dwarsdoorsneden van het lichaam gemaakt. Deze afbeeldingen geven
vorm, structuur en ligging van alle organen en weefsels weer. In deze informatiefolder vindt u
algemene informatie over het CT-onderzoek. Het is belangrijk u te realiseren dat voor u persoonlijk
de situatie anders kan zijn dan hier beschreven staat.
Aandachtspunten
Wilt u tenminste 3 dagen voor het onderzoek contact met ons opnemen, via telefoonnummer 0492
– 59 56 04, als u:
Onder behandeling bent bij een van de specialisten wegens het slecht functioneren van uw
nieren.
Overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen of jodium.
Zwanger bent of vermoedt dit te zijn.
In verband met de hygiëne in de onderzoekskamers is het wenselijk dat u enkele uren voor het
onderzoek een bad of douche neemt.
Het is toegestaan om een hemdje of T-shirt met korte mouwen, zonder metaal en/of opdruk, aan
te houden tijdens het CT-onderzoek.
Verloop van het onderzoek
Op de dag van uw afspraak meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie op de tweede
etage. De baliemedewerkster verwijst u door naar de wachtkamer van de CT-scan.Voor het
onderzoek kan het nodig zijn dat er contrastvloeistof in een bloedvat gespoten wordt, via een
infuus in de arm. Van dit contrastmiddel kunt u even een warm gevoel door het hele lichaam
krijgen. Dit verschijnsel verdwijnt weer na een paar minuten.
De CT-scan is een groot en vierkant apparaat, met in het midden een ronde opening, waardoor
een smalle tafel schuift.
U ligt op deze tafel op uw rug, met de armen boven het hoofd. De CT-laborant(e) geeft u
ademhalingsinstructies. Het is belangrijk dat u goed stil ligt en de instructies goed opvolgt anders is
het onderzoek minder goed beoordeelbaar.
U ligt alleen in de onderzoekskamer.
De CT-laborant(e) bedient de apparatuur
vanuit een andere ruimte. De CT-laboranten
kunnen u door een raam zien en er is ook een
intercom zodat men u kan horen.
Nazorg
Het is raadzaam om, wanneer er een
contrastvloeistof is toegediend, na het
onderzoek enkele glazen water te drinken. De
contrastvloeistoffen verdwijnen dan sneller uit
het lichaam.
Pagina 1 van 2
Duur van het onderzoek
Het onderzoek zal ongeveer 15-30 minuten duren. De CT-scan wordt ook gebruikt voor
spoedgevallen. Daardoor kan het voorkomen dat er vertraging in het programma optreedt. Wij
vragen hiervoor uw begrip.
Uitslag van het onderzoek
Uw onderzoek zal door de Radioloog verslagen worden. De uitslag van het onderzoek zal door uw
behandelend arts met u besproken worden.
Tot slot
Als u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen heeft, dan kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de afdeling Radiologie, telefoonnummer
0492 – 59 56 04. U kunt uw vragen ook stellen vlak voor, tijdens of na het onderzoek.
Voor meer informatie over Röntgenstraling kunt u de folder ‘Een Röntgenfoto, is dat gevaarlijk?’
lezen. Deze is te vinden in de wachtruimte van de afdeling Radiologie en verkrijgbaar bij het
patiëntenvoorlichtingsbureau.
Evaluatie voorlichting
Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt, onduidelijk of onjuist is, dan
horen wij dit graag.
U kunt dit aangeven bij het Patiëntenvoorlichtingsbureau.
Telefoonnummers en adressen
Afdeling Radiologie
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 56 04
Patiëntenvoorlichting
T: 0492 – 59 51 02
E: [email protected]
Elkerliek ziekenhuis
www.elkerliek.nl
[email protected]
Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
model 40286 ag 0711
Pagina 2 van 2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards