Röntgenonderzoek van de dikke darm

advertisement
Röntgenonderzoek van de dikke darm (Colononderzoek)
Inleiding
Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een onderzoek
van de dikke darm (colononderzoek). In deze informatiefolder vindt u algemene informatie over het
onderzoek. Het is belangrijk u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie mogelijk anders kan
zijn dan hier beschreven staat.
Aandachtspunten
Om er zeker van te zijn dat het onderzoek goed kan worden uitgevoerd is het noodzakelijk om een
dieet te volgen en te laxeren. U krijgt hiervoor laxeermiddelen mee. Het dieetvoorschrift begint de
dag voor het onderzoek. Het is zeer belangrijk dat u het voorschrift exact volgt, waardoor de
darmen geheel schoon zijn. Als er nog ontlasting aanwezig is in de darmen zal het onderzoek
herhaald moeten worden en dient een nieuwe afspraak gemaakt te worden.
In verband met de hygiëne in de onderzoekskamers is het wenselijk dat u enkele uren voor het
onderzoek een bad of douche neemt.
Verloop van het onderzoek
Op de dag van uw afspraak meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie in Helmond op de
tweede etage. Volg de borden ‘Radiologie/Röntgen’.
De baliemedewerkster verwijst u door naar de juiste wachtkamer. De laborant(e) roept u binnen en
zal u vragen geheel te ontkleden en een lang groen schort aan te trekken. Dit om vlekken op uw
kleding te voorkomen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met een doorlichttoestel, u komt hierbij op een smalle tafel te
liggen. Met behulp van een kort slangetje wordt contrastpap via de anus toegediend in de dikke
darm.
Om de contrastpap goed te verdelen in de darm wordt er aan u gevraagd om te draaien. Om de
darmwand goed zichtbaar te maken wordt via hetzelfde slangetje lucht ingebracht. Dit geeft een
vol gevoel in de buik en eventueel aandrang om naar het toilet te gaan. Als u last van krampen
krijgt, krijgt u een prikje in de arm om de darmen rustiger te maken.
De tafel waar u op ligt kan gekanteld worden waardoor u vanuit liggende positie komt te staan. Als
de pap zich goed verdeeld heeft over de dikke darm worden er röntgenfoto’s gemaakt vanuit
verschillende richtingen.
De radioloog geeft u instructies tijdens het onderzoek, die u goed moet opvolgen voor een
optimaal onderzoek. De radioloog bedient de apparatuur vanachter een raam, daarbij houden de
radioloog en de laborant(e) u goed in de gaten. U kunt het dus altijd aangeven als er iets is.
Nazorg
Door na het onderzoek en de dag erna extra te drinken, zult u de pap gemakkelijker kwijtraken.
Hebt u gewoonlijk een trage of moeilijke stoelgang dan kunt u na het onderzoek een laxeermiddel
vragen. Na het onderzoek zou u eventueel harde witte ontlasting kunnen kwijtraken.
Indien u met de auto komt en u heeft een prikje in de arm gekregen, is het raadzaam om na afloop
van het onderzoek te controleren of u scherp genoeg ziet. Indien het zicht verminderd is, kunt u het
beste een kopje koffie/thee drinken. Na 30 à 45 minuten kunt u weer scherp zien en auto rijden.
Pagina 1 van 2
Duur van het onderzoek
Het totale onderzoek zal ongeveer 45 minuten duren.
Uitslag van het onderzoek
Uw onderzoek zal door de radioloog verslagen worden. De uitslag van het onderzoek zal door uw
behandelend arts met u besproken worden.
Tot slot
Als u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen heeft, dan kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de afdeling Radiologie, telefoonnummer: 0492 – 59 56 04. U kunt uw vragen
ook stellen vlak voor, tijdens of na het onderzoek.
Voor meer informatie over Röntgenstraling, kunt u de folder ‘Een Röntgenfoto, is dat gevaarlijk?’
lezen. Deze is te vinden in de wachtruimte van de afdeling Radiologie en verkrijgbaar bij het
patiëntenvoorlichtingsbureau.
Evaluatie voorlichting
Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt, onduidelijk of onjuist is, dan
horen wij dit graag.
U kunt dit aangeven bij het Patiëntenvoorlichtingsbureau.
Telefoonnummers en adressen
Afdeling Radiologie
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 56 04
Patiëntenvoorlichting
T: 0492 – 59 51 02
E: [email protected]
Elkerliek ziekenhuis
www.elkerliek.nl
[email protected]
Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
model 40248 ag 0212
Pagina 2 van 2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards