Röntgenonderzoek slokdarm en maag

advertisement
Röntgenonderzoek van de slokdarm (oesofagus) en maag
Inleiding
Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een onderzoek
van de slokdarm (oesophagus) en maag onderzoek. In deze informatiefolder vindt u algemene
informatie over het onderzoek. Het is belangrijk u te realiseren dat voor u persoonlijk mogelijk de
situatie anders kan zijn dan hier beschreven staat.
Aandachtspunten
Om er zeker van te zijn dat het onderzoek goed kan worden uitgevoerd is het noodzakelijk om
vanaf middernacht (dus vanaf 24 uur) nuchter te zijn. Dit betekent niet eten, niet drinken en niet
roken. Roken verhoogt de hoeveelheid maagsap en maakt het röntgenonderzoek onbetrouwbaar.
Indien het onderzoek na 13.00 uur plaatsvindt mag 's ochtends als ontbijt een kop thee gedronken
worden en 1 beschuit of 1 sneetje wit brood gegeten worden.
Als beleg mag alleen jam gebruikt worden, dus geen boter.
In verband met de hygiëne in de onderzoekskamers is het wenselijk dat u enkele uren voor het
onderzoek een bad of douche neemt.
Verloop van het onderzoek
Op de dag van uw afspraak meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie in Helmond op de
tweede etage. Volg de borden ‘Radiologie/Röntgen’.
De baliemedewerkster verwijst u door naar de juiste wachtkamer.
De laborant(e) roept u binnen en zal u vragen het bovenlichaam te ontkleden en een lang groen
schort aan te trekken.
Dit om vlekken op uw kleding te voorkomen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met een doorlichttoestel. U krijgt wat korreltjes te slikken met een
slokje water, deze korreltjes vullen uw maag met lucht, zodat de maag zich beter ontplooit. Tijdens
het onderzoek krijgt u bariumpap te drinken.
U zult een paar maal om uw lichaamsas moeten draaien, zodat de bariumpap zich aan de gehele
maagwand kan hechten.
De tafel waar u op ligt kan gekanteld worden, waardoor u vanuit liggende positie komt te staan.
Soms wordt een injectie in de arm gegeven om de spieren van de maag en darmen even stil te
leggen, zodat de pap niet te snel wegloopt uit de maag.
Onder doorlichting worden opnamen gemaakt van de maag. Er wordt ook een serie foto’s gemaakt
van de slokdarm. U komt hiervoor te staan en krijgt weer een bekertje bariumpap aangereikt.
Onder doorlichting worden er foto’s gemaakt tijdens het doorslikken van deze pap.
De radioloog geeft u instructies tijdens het onderzoek, die u goed moet opvolgen voor een
optimaal onderzoek. De radioloog bedient de apparatuur vanachter een raam, daarbij houden de
radioloog en de laborant(e) u goed in de gaten. U kunt het dus altijd aangeven als er iets is.
Pagina 1 van 2
Nazorg
Door na het onderzoek en de dag erna extra te drinken, zult u de pap gemakkelijker kwijtraken.
Hebt u gewoonlijk een trage of moeilijke stoelgang dan kunt u na het onderzoek een laxeermiddel
vragen. Na het onderzoek zou u eventueel harde witte ontlasting kunnen kwijtraken.
Indien u met de auto komt en u heeft een prikje in de arm gekregen, is het raadzaam om na afloop
van het onderzoek te controleren of u scherp genoeg ziet. Indien het zicht verminderd is, kunt u het
beste een kopje koffie/thee drinken. Na 30 à 45 minuten kunt u weer scherp zien en auto rijden.
Duur van het onderzoek
Het totale onderzoek zal ongeveer 30 minuten duren.
Uitslag van het onderzoek
Uw onderzoek zal door de radioloog verslagen worden. De uitslag van het onderzoek zal door uw
behandelend arts met u besproken worden.
Tot slot
Als u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen heeft, dan kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de afdeling Radiologie, telefoonnummer: 0492 – 59 56 04. U kunt uw vragen
ook stellen vlak voor, tijdens of na het onderzoek.
Voor meer informatie over Röntgenstraling, kunt u de folder ‘Een Röntgenfoto, is dat gevaarlijk?’
lezen. Deze is te vinden in de wachtruimte van de afdeling Radiologie en verkrijgbaar bij het
patiëntenvoorlichtingsbureau.
Evaluatie voorlichting
Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt, onduidelijk of onjuist is, dan
horen wij dit graag.
U kunt dit aangeven bij het Patiëntenvoorlichtingsbureau.
Telefoonnummers en adressen
Afdeling Radiologie
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 56 04
Patiëntenvoorlichting
T: 0492 – 59 51 02
E: [email protected]
Elkerliek ziekenhuis
www.elkerliek.nl
[email protected]
Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
model 40249 ag 0212
Pagina 2 van 2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards