Röntgenonderzoek van de maag

advertisement
Radiologie
Röntgenonderzoek van de maag
Met behulp van röntgenstralen wordt het functioneren van de maag zichtbaar gemaakt. U krijgt
hiervoor bariumpap te drinken. Zonder deze pap is de maag niet zichtbaar op een röntgenfoto.
Afspraakbevestiging
Wilt u zich 10 minuten voor de afspraaktijd melden bij balie K van de afdeling radiologie.
N.B. Afspraken welke niet of niet tijdig (tenminste 24 uur van tevoren) zijn afgezegd kunnen bij de
patiënt in rekening worden gebracht.
Belangrijk
Overleg met uw behandelend arts:




wanneer u een dieet volgt
wanneer u zich om andere redenen niet aan het hier beschreven voorschrift kunt houden
of u voorgeschreven medicijnen na het onderzoek kunt innemen
Zwangerschap. Dit onderzoek is schadelijk voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of
vermoedt u dit, neem dan contact op met de afdeling radiologie voor nader overleg
T: 0348-42 72 45.
Voorbereiding
Na 23.00 uur op de avond voorafgaand aan het onderzoek niet meer eten, drinken en roken tot aan het
onderzoek.
Het onderzoek
De laborant roept u op vanuit de wachtkamer. In de kleedkamer zal hij / zij u vragen de nodige kleding
uit te doen. Daarna wordt u in de onderzoekskamer geroepen. Voor het onderzoek is het nodig dat u
lucht in de maag hebt. In sommige gevallen krijgt u hiervoor een poederachtige stof te slikken.
Hierna geeft de radioloog u een beker bariumpap. Op aanwijzingen van de radioloog drinkt u deze
beker leeg. Hierna maakt de radioloog röntgenfoto's terwijl u op de buik, op de zij en op de rug op de
onderzoekstafel ligt en terwijl u tussen het röntgenapparaat staat. De radioloog zal u, als het nodig is,
stevig op de buik drukken.
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
Nazorg
De ontlasting zal één of twee dagen na het onderzoek wit gekleurd zijn. Dit komt door de bariumpap die
u tijdens het onderzoek heeft gedronken. U hoeft daar niet ongerust over te zijn. Het is goed om na
afloop van het onderzoek gedurende de dag extra te drinken. De uitslag van het onderzoek wordt,
indien niet anders afgesproken, binnen vier (werk) dagen naar de behandelend arts gestuurd.
F-058 versie Januari 2017
Kosten
In Nederland worden de meeste ziekenhuisbehandelingen rechtstreeks met de
zorgverzekeraar afgehandeld. Niet alle ingrepen en behandelingen vallen onder het
basispakket en daarbij heeft u een eigen risico.
• Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of u voor een (volledige) vergoeding van
uw behandeling in ons ziekenhuis in aanmerking komt.
• Bent u onverzekerd dan krijgt u zelf de rekening van uw behandeling toegestuurd.
• Voor de vergoeding van ziekenhuiszorg heeft u altijd een verwijzing nodig van uw
huisarts of andere specialist.
• Neem altijd uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en uw
verzekeringspas mee bij een bezoek aan het ziekenhuis.
Meer informatie vindt u op www.zuwehofpoort.nl/kosten.
Tot slot
Mocht u na het lezen van dit informatieblad nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
afdeling radiologie, T: 0348 – 42 72 45.
F-058 versie Januari 2017
Download