CTA Cardio/Coronairen.

advertisement
CTA Cardio/Coronairen.
Afspraak maken.
U heeft bij de balie van de afdeling Radiologie de aanvraag die uw specialist
heeft geschreven voor een CT-scan van de bloedvaten rondom het hart
ingeleverd. Bij het inleveren van de aanvraag is u gevraagd een vragenlijst in
te vullen. Deze vragenlijst bevat vragen over medicijngebruik, nierfunctie en
eventuele allergieën. De aanvraag van de specialist wordt samen met de
vragenlijst door een gespecialiseerde radioloog bekeken. Het onderzoek wordt
in overleg met u ingepland op een tijdstip dat deze radioloog aanwezig is. U
wordt binnen enkele dagen door een medewerker van de afdeling radiologie
gebeld om het onderzoek af te spreken.
Algemeen
Deze folder bevat informatie over onderzoeken die op de afdeling radiologie
(ook wel röntgenafdeling genoemd) gedaan worden. De meeste onderzoeken
worden uitgevoerd met behulp van röntgenstraling.
Röntgenstralen zijn niet zichtbaar en niet voelbaar. Aangezien röntgenstraling
nadelig kan zijn voor de mens, wordt er naar gestreefd röntgenonderzoeken tot
een minimum te beperken en de straling zo laag mogelijk te houden.
Onderzoeken waarbij röntgenstraling wordt gebruikt kunnen beter niet worden
uitgevoerd als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel dient het
onderzoek te worden uitgevoerd in de eerste week na de menstruatie.
Verander zo nodig uw afspraak in overleg met de afdeling radiologie.
CT scan van het hart/coronairen.
Uw behandelend arts heeft in overleg met u een CT-scan van het hart
(coronairen=kransslagaders) aangevraagd. De CT-scan is een zeer
geavanceerd röntgenapparaat. Hiermee kunnen de organen en bloedvaten in
dwarsdoorsneden worden weergegeven. Bij dit onderzoek worden de
bloedvaten rondom het hart in beeld gebracht.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiologisch laborant. Deze werkt
onder supervisie van een gespecialiseerd arts, de radioloog.
Voorbereiding
Wij verzoeken u om 24 uur voor het onderzoek geen cafeïne houdende
dranken, zoals koffie en cola, te gebruiken. Als er aanvullende voorbereiding
nodig is zult u dat te horen krijgen op het moment dat de afspraak met u
gemaakt wordt.
U wordt verzocht een uur voor de onderzoekstijd aanwezig te zijn op de
afdeling radiologie. In dit uur voorafgaand aan het onderzoek krijgt u in de
voorbereidingsruimte van de CT een infuusje in de arm. Dit infuus wordt
gebruikt om de contrastvloeistof toe te dienen. De contrastvloeistof maakt het
mogelijk om de bloedvaten af te beelden. Voorts wordt de bloeddruk en de
hartslag gemeten. Als de hartslag te hoog is kan er medicatie (bètablokkers)
gegeven worden om de hartslag wat omlaag te brengen.
Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat u het bovenlichaam ontkleedt en uw
sieraden af doet. Houdt u rekening hiermee.
Hoe wordt een CT-onderzoek van het hart/coronairen gedaan?
Voor het onderzoek ontkleedt u zich, voor zover noodzakelijk, in een
kleedkamer waarvan u de toegangsdeur aan de gangzijde kunt afsluiten. U
wordt verzocht te gaan liggen op de onderzoekstafel van de CT-scanner. Er
worden elektrodes op de borstkas geplakt om de beweging van het hart te
kunnen volgen. Dit is vergelijkbaar met een klassiek elektrocardiogram (ECG).
Het infuus wordt aangesloten op de pomp die de contrastvloeistof tijdens de
scan op het juiste tijdstip en met de juiste snelheid in kan laten lopen. Vlak
voor het toedienen van de contrastvloeistof krijgt u een spray onder de tong.
Deze spray zorgt ervoor dat de bloedvaten zo min mogelijk verkrampt zijn.
De tafel wordt tijdens het onderzoek automatisch door de CT-scanner
geschoven. Voor een goede kwaliteit van het onderzoek is het belangrijk dat u
tijdens het onderzoek goed stil ligt. Tijdens het onderzoek zult u enige tijd
alleen in de onderzoekruimte moeten verblijven.
De laborant houdt u constant in het oog. Via de intercom kunt u met elkaar
spreken. De laborant vertelt u precies wat u moet doen.
Duur van het onderzoek.
In het algemeen duurt het onderzoek 15 tot 25 minuten.
Na het onderzoek
Na het onderzoek wordt u verzocht plaats te nemen in de voorbereidingsruimte
van de CT. De radioloog komt nog even bij u kijken. Het infuusje wordt
verwijderd. Het komt voor dat na het toedienen van de spray onder de tong
zich hoofdpijn kan ontwikkelen. U kunt na het onderzoek uw dagelijkse
activiteiten hervatten.
De uitslag.
De radioloog stuurt het verslag van het onderzoek naar uw behandelend arts.
Belangrijk
De CT-scanner wordt ook voor spoedgevallen gebruikt. Het kan voorkomen dat
u daardoor iets langer moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Tot slot
De medewerkers doen hun best u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo
vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek. Mocht u om wat
voor reden dan ook de afspraak niet kunnen nakomen, dan verzoeken wij u
dringend dit zo snel mogelijk te melden via bovenstaand telefoonnummer. Zo
kunnen wij de wachtlijst zo kort mogelijk houden.
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de uitvoering van het
onderzoek. In voorkomende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met
onze afdeling.
Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u deze
stellen aan een van de medewerkers van de afdeling Radiologie. Ook kunt u de
afdeling Radiologie tijdens kantooruren telefonisch bereiken via onderstaand
telefoonnummer.
HagaZiekenhuis
Afdeling Radiologie , Locatie Leyweg
Tel.: 070 – 2102349 of 2102350
Download