Overzicht Propedeusejaar 2012/2013

advertisement
Schematisch Overzicht
Propedeusejaar 2012/2013
Kennisleerlijn:
Vakken:
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
1. Beleidskunde
Systeemmodel van
Easton en de
beleidscyclus
Inrichting en
functioneren van de
Nederlandse
overheid en wat
beleid inhoudt
Beleidstheorie
rondom
beleidbeschrijving
x
2. Organisatiekunde
7S-model
x
Theorie van
Mintzberg
Bedrijfsprocessen
en Mintzberg
3. Recht
Staatsrecht (Grondwet
en algemene principes
in het recht)
Gemeenterecht
(Gemeentewet)
Bestuursrecht (Awb)
Burgerlijk wetboek
2+7 en
Ambtenarenwet
4. Beleidseconomie
Algemene economische
basisprincipes
Macro-economische
politiek,
cirymarketing en
lokaal economisch
beleid
Alle economische
kennis van een
raadslid en diverse
balansen
Financieel
management nonprofit organisaties
5. Personeelsmanagement
x
x
x
In-, door-, en
uitstroom van een
organisatie
Integrale leerlijn:
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
Eigen (fictieve) politieke
partij oprichten in Tilburg
Integraal
Veiligheidsbeleid in
Son en Breugel
beschrijven
Beleid beschrijven
vanuit een
uitvoeringsinstantie
(basisschool de
Vuurvlinder)
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
 Ward Deckers
Ministerie Infrastructuur en
Milieu
(tevens kamerlid PvdA)
 Peter van Gool
Raadslid van de gemeente
Tilburg
(tevens lid van D'66)
Maatschappelijk probleem
omschrijven: de wietpas
Netwerken:

x
Timo van den
Heuvel
Directeur basisschool
de Vuurvlinder
x
 Rob van Buul
Adjunct-directeur
basisschool de
Vuuvlinder
x
x
x
x
x
x
x
x
 Rudy Slegers
Gemeente Den Bosch
 Henk Hellegers
Burgemeester van Uden
 Gersom Smit
Politie (ICT-manager)
 Erik de Ridder
Wethouder Economische
Zaken Tilburg
 Tilleke Brand
WB Consulting
 Nicolien de Geus
Gemeente Neder-Betuwe
Download