Opdracht_4

advertisement
Geschiedenis van het getal Pi ( π )
Opdracht 4: De praktijk
Naam:
Klas:
De afgelopen lessen ben je bezig geweest om het getal Pi (π) te ontdekken.
Nu hebben al die mensen in het verleden niet voor niets geprobeerd zo nauwkeurig mogelijk
Pi te berekenen. Met een wiel kun je namelijk heel erg makkelijk grote afstanden meten.
Een kilometerteller in een auto of op een fiets werkt namelijk zo.
Deze opdracht maak je met zijn tweeën. Samen ga je het getal Pi gebruiken om grote
afstanden te meten.
1)
Welke waarde mag je gebruiken voor het getal Pi (π) als je geen rekenmachine hebt?
2)
Heb je om een afstand te meten met een wiel de omtrek of de oppervlakte nodig.
3)
Schrijf hieronder welke formule je gebruikt om de omtrek van een cirkel te berekenen.
Omtrek cirkel =
x
4)
Schrijf hieronder op hoe jullie met behulp van een wiel een afstand zouden opmeten.
5)
Maak van het verhaaltje hierboven een woordformule.
Gebruik in deze woordformule de woorden:
- afgelegde afstand
- aantal omwentelingen
- omtrek
Het begin staat hieronder al beschreven.
Afgelegde afstand =
Gemaakt door: Rob van Loo en Rob Wennink, College de Brink, 05-2004
x
Blz. 1
Geschiedenis van het getal Pi ( π )
Opdracht 4: De praktijk
Voor de volgende opdrachten heb je het volgende nodig:
- Een fietswiel (of een fiets) of een hoepel
- Een krijtje
- Een meetlint
6)
Bereken of meet de omtrek van jullie wiel. (kijk ook bij vraag 3)
7)
Op het derde blad van deze opdracht vind je een plattegrond van de school. (niet
bijgeleverd omdat deze per school kan verschillen)
Op deze plattegrond staan vier letters: A, B, C & D.
Meet met behulp van jullie wiel of hoepel het aantal omwentelingen tussen de punten.
Schrijf jullie antwoord in de eerste kolom van de tabel onder aan deze bladzijde.
8)
Bereken de afstand tussen de punten met behulp van de formule uit vraag 5.
Zet de antwoorden in de tweede kolom van de tabel.
9)
Zet in de andere kolommen de afstanden van drie andere groepjes.
Vul hier de namen van
de andere groepjes in
Punten
Aantal
getelde
omwentelingen
Jullie
gemeten
Afstand
Afstanden andere groepjes
AB
BE
EF
CD
GH
10)
Komen jullie allemaal ongeveer op dezelfde afstand?
Gemaakt door: Rob van Loo en Rob Wennink, College de Brink, 05-2004
Blz. 2
Geschiedenis van het getal Pi ( π )
Opdracht 4: De praktijk
Gymzaal
D
H
A
Centrale
Hal
A
H
CC
D
E
E
F
D
F
Plein
G
B
B
Gemaakt door: Rob van Loo en Rob Wennink, College de Brink, 05-2004
Blz. 3
Download