lezing_han_klantmanagers_21062016

advertisement
Samenwerking
De voordelen van geïntegreerd werken
Wat is samenwerken?
• Werken betekent iets doen met een doel
• Samen betekent dat meerdere mensen dat zelfde doel hebben
Samenwerken is de basis van organiseren
Hoe werken professionals samen?
• Professionals werken in de praktijk als een “community of practice”
• Ze hebben een gezamenlijk doel
• Ze hebben dezelfde normen en waarden
• Ze vormen een netwerk
De kern van waarheid is waarde; wij herkennen waarheid en daarmee de waarden (Arnold Cornelis).
Vertrouwen
• De basis voor de waarden is
• Vertrouwen in elkaar, in het netwerk
• Vertrouwen ontstaat door samen te werken aan een doel
• Vertrouwen ontstaat door terugkoppeling van de waarheid
Oefening: vertel je buur over een specifiek moeilijk geval en hoe je dat hebt opgelost
Hoe vind je de waarde
• Drie maal vragen waarom
• Neem geen genoegen met antwoorden zoals: dat is nu eenmaal zo, dat doen we altijd zo en dat werkt….
• Vraag waarom het werkt, vraag waarom deze methode is gekozen
Interessant: als iemand antwoordt dat hij/zij het niet weet waarom het zo is of waarom het zo gedaan
wordt
Monkeys
Het verschil tussen management en professionals
• Management is proces en efficiency gericht
• Op de uitvoering van het proces gericht
• Op standaardisatie, vereenvoudiging en aantallen gericht
• Professional is doel en resultaat gericht
• Doel van werk en samenwerken is belangrijk: de mens
• Oplossingsgericht met vrijheid binnen kaders
Beide netwerken hebben hun eigen normen en waarden!
Beide netwerken hebben hun eigen waarheid, maar laten die niet aan elkaar zien!
Voorbeelden uit andere omgeving
• De kleur rood voor een Chinees
• Wat heeft 25 eeuwen geslotenheid gedaan met de waarheid in China?
• Taal in Somalië
• Wat is het gevolg van het feit dat de Somalische taal pas in 1972 is vastgelegd?
Samenwerking met andere organisaties
• Inkoop/Management
• Wat is het doel van inkoop?
• I=P*Q (Inkoop = product * aantal)
• Wat gebeurt er als een professional regie moet nemen?
• Management: hiërarchie, proces gericht
• Professional: doel, mens en oplossing gericht
Wat is de focus van je eigen organisatie?
• Stel je hebt een case load van 250 klanten
• Stel je doet het zo goed dat je tijd over houdt
Wat gebeurt er dan?
Structuur
Flexibiliteit
Relatie gericht
Doel: Ontwikkeling
Focus
Open systeem gericht
Doel: Groei
Intern
Extern
Proces gericht
Doel: Stabiliteit
Efficiency gericht
Doel: Productiviteit
Controle
Robert E. Quinn en John Rohrbaugh
Bruggen bouwen
• Eerst de waarheid bij elkaar vinden
• Waarom wordt het zo gedaan
• Met welk doel wordt het gedaan
• Met wie wordt samengewerkt om dat doel te bereiken
• Wat doen de professionals in de andere organisatie en wat doen de managers
• Creëren van (informele) netwerken en vertrouwen over grenzen heen
Als we met andere organisaties gaan samenwerken moeten we eerst vaststellen wat hun doel en focus is!
Als we met anderen in die organisatie gaan samenwerken moeten we eerst vaststellen hoe we de
netwerken inrichten (organiseren)
Download