gebed voor de catechismuspreek

advertisement
GEBED VOOR DE CATECHISMUSPREEK
Hemelse Vader, uw Woord is een betrouwbaar getuigenis, een lamp
voor onze voet en een licht op ons pad. Wij bidden U, geef ons inzicht
in uw Woord en verlicht ons verstand door uw Heilige Geest.
Wij belijden dat wij uit onszelf hoogmoedig onze eigen weg willen
gaan en niet de weg van uw inzettingen. Overwin ons toch door uw
macht. Leer ons ootmoedig te buigen voor uw Woord en laat heel ons
leven daardoor beheerst worden.
Wij danken U, dat uw kerk door de eeuwen heen uw Woord heeft
nagesproken in haar belijdenis en dat mee daardoor uw kinderen van
geslacht tot geslacht de waarheid van uw Woord mochten
vasthouden. Open door de prediking van deze middag de Schriften
voor ons. Bevestig ons daardoor in het christelijk geloof.
En breng tot bekering die van uw waarheid afdwalen, zodat wij samen
met hen U eensgezind dienen.
Wil ons verhoren, hemelse Vader, in de naam van Jezus Christus, uw
Zoon. Amen.
Download