HC ZONDAG 43

advertisement
Opbouwende woorden
HC zondag 43 /
Efeziërs 4:17-32
“Waar nodig”
• Waarheid – alleen feiten?
Persoon en relatie:
doe de ander recht!
• Niet te zuinig – zoek het op!
Afbrekend
• Getuigen voor rechtbank:
van levensbelang
• Rechtbank van het leven:
oordelen, reputaties kapot
• Waarom?
Alles voor MIJ
• Mens en medemens
In de waarheid leven
• Liegen – zomaar afleren?
• Een bedrieglijk leven
• Duivel: de grote leugenaar
• Jezus Christus: de Waarheid in persoon
• Nieuwe mens aantrekken, één met Christus
Download