Charm AHO en miniAHO Gebruikershandleiding

advertisement
charm
Charm AHO en miniAHO
Gebruikershandleiding
02
sonic · charm
Type hoortoestel:
r AHO
r miniAHO
Serienummer hoortoestel:
Links
Rechts
Hoortoestelmodel:
Links
Rechts
Batterijmaat: 13A
Luisterprogrammanummer Luisteromgeving
1
2
3
4
Rechter/Linker hoortoestellen gesynchroniseerd:
r Actief r Inactief
Programmatoets: r Actief
r Inactief
Programmatoets Mute:
r Actief r Inactief
Voorkeursoor telefoneren:
r Rechts r Links
r Beide
Regeling voor andere oor
r Geen verandering
r Zachter tijdens telefoneren
r Mute tijdens telefoneren
AHO volumeregeling: r Actief r Inactief
AHO luisterspoel:
r Actief r Inactief
3
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
03
De volgende hoortoestellen worden in de gebruikershandleiding behandeld:
Charm AHO
CH60 BTE CH40 BTE BL_ILLU_BTE_WithEarhook_BW_HI
Charm miniAHO
3
BL_ILLU_miniBTE_WithEarhook_BW_HI
CH60 MN
CH40 MN
04
sonic · charm
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
05
Inhoudsopgave
Gefeliciteerd met uw aankoop! 09
Algemene waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften10
Verwachtingen omtrent het gehoor
15
Uw Charm AHO hoortoestel – met toonbocht
18
Uw Charm AHO hoortoestel – met dunne slang
19
Uw Charm miniAHO hoortoestel – met dunne slang 20
Uw Charm miniAHO hoortoestel – met toonbocht
en oorstukje
21
Uw hoortoestel AAN en UIT zetten
22
Uw hoortoestel indoen – dunne slang
24
Het hoortoestel uitdoen – dunne slang
25
Uw hoortoestel indoen – toonbocht
26
Uw hoortoestel uitdoen – toonbocht
27
Van programma wisselen
28
Het volume regelen
30
Telefoneren32
De luisterspoel gebruiken
(alleen Charm AHO)
36
De batterij vervangen
37
Hoorbare signalen
43
06
sonic · charm
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
07
Veiligheidsvergrendeling44
Datalogging en leerfunctie
46
Direct Audio Input en FM
47
Onderhoud van uw hoortoestellen
50
Bediening van uw hoortoestel met de RC-P
­afstandsbediening
56
Bediening van uw hoortoestel met het SoundGate
communicatieapparaat57
Zorg voor het milieu
58
Notities59
Goedkeuring van het product, markeringen
en wettelijke naleving
60
Compatibiliteit tussen mobiele telefoons en
­hoortoestellen
62
Garantie en reparaties
64
Accessoires65
Problemen oplossen
66
Informatie voor de audicien
70
Naleving van Europese richtlijnen
72
Naleving van richtlijnen betreffende ­
radiocommunicatie in de VS en Canada
73
Informatie en uitleg over symbolen
76
Service78
08
sonic · charm
charm
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
09
Gefeliciteerd met uw aankoop!
Met een beetje oefening bent u al snel
op weg naar optimaal horen. De geluidsversterking van uw hoortoestellen is ingesteld
door uw audicien en volledig afgestemd
op uw individuele gehoorverlies.
Neem alstublieft de tijd om dit boekje in zijn geheel
door te lezen voordat u uw nieuwe hoortoestellen in
gebruik neemt. U vindt hier aanwijzingen en belangrijke
informatie over het gebruik van uw hoortoestellen
en de batterijen. Met het juiste gebruik en de juiste
zorg zullen uw hoortoestellen uw contact met de wereld
om u heen verbeteren.
10
sonic · charm
Algemene waarschuwingen
en veiligheidsvoorschriften
Hoortoestellen en batterijen kunnen gevaarlijk zijn
als ze worden ingeslikt of onjuist gebruikt worden.
Dit kan leiden tot ernstige verwondingen, blijvend
gehoorverlies of zelfs de dood.
Maak uzelf helemaal vertrouwd met de volgende
algemene waarschuwingen alvorens het hoortoestel
in gebruik te nemen.
Waarschuwingen voor risico’s
Laat anderen nooit uw hoortoestellen gebruiken;
ze zijn ingesteld naar uw gehoor­vereisten en
kunnen blijvende schade aan het gehoor van
een ander toebrengen.
Een klap tegen uw oor terwijl u uw hoortoestel
draagt, kan nadelige gevolgen hebben. Draag uw
hoortoestel daarom liever niet bij het uitoefenen
van contactsporten (bijvoorbeeld rugby, voetbal,
etc.).
Hoortoestellen, onderdelen en batterijen moeten
buiten bereik gehouden worden van baby’s,
kinderen of elke andere persoon die ze zou
kunnen inslikken of zichzelf ermee zou kunnen
verwonden.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
11
Let op wanneer u batterijen vervangt of weggooit;
houd ze buiten het bereik van baby’s, kleine
kinderen, mensen met een verstandelijke
beperking of huisdieren.
Maak uw hoortoestellen en de onderdelen
regelmatig schoon zoals aanbevolen. Microorganismen uit vuile hoortoestellen kunnen
huidirritatie veroorzaken.
Wees voorzichtig met lekkende batterijen,
de lekvloeistof is gevaarlijk.
Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen
op te laden.
Wees bedacht op de mogelijkheid dat uw
hoortoestellen er zonder waarschuwing mee
op kunnen houden. Houd dit in gedachten
als u aan het verkeer deelneemt of op een
of andere manier afhankelijk bent van
waarschuwingssignalen.
Doe uw hoortoestellen uit voordat u aftershave,
haarspray, olie, parfum, anti-insectenmiddel,
lotions, etc. gebruikt. Laat het product eerst
drogen voordat u uw hoortoestellen gaat dragen.
Een directionele microfoon kan ervoor zorgen
dat verkeersgeluid en andere waarschuwingsgeluiden zachter worden doorgegeven als zij
van achter u komen.
12
sonic · charm
Waarschuwingen voor audicien en cliënt
Wees extra alert bij het aanpassen en gebruiken
van een hoortoestel met een maximaal
geluidsdrukniveau boven 132 dB SPL
(IEC 60318-4) omdat er een risico bestaat dat
het restgehoor van de hoortoesteldrager verder
aangetast wordt.
Wanneer de DAI wordt aangesloten op
netstroomapparatuur moet die apparatuur
voldoen aan IEC-60601-1 of vergelijkbare
veiligheidsstandaarden.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
13
Veiligheidsinformatie
·· Hoortoestellen mogen alleen maar gebruikt
worden volgens aanwijzing en instelling van een
gediplomeerd audicien. Verkeerd gebruik
of onjuiste aanpassingen kunnen leiden tot
plotseling en blijvend gehoorverlies.
·· Stop uw hoortoestellen of batterijen nooit in uw mond,
want u zou ze gemakkelijk kunnen inslikken. Bewaar
batterijen niet samen met medicijnen, ze worden
makkelijk aangezien voor pillen.
·· Wordt een batterij of hoortoestel ingeslikt, raadpleeg
dan onmiddellijk een arts.
·· Let erop dat het gebruik van een hoortoestel een
extra opeenhoping van oorsmeer in de gehoorgang
kan veroorzaken, wat wellicht door een gediplomeerd
medisch deskundige verwijderd moet worden.
·· Raadpleeg uw huisarts als u geen hoortoestel
kunt dragen als gevolg van overmatige oorsmeer,
huidirritatie of een voorwerp in uw gehoorgang.
·· Een oorstukje is een op maat gemaakt product.
Als u een oncomfortabel of geïrriteerd gevoel aan
uw oor krijgt, neem dan direct contact op met
uw audicien zodat hij het oorstukje kan aanpassen.
·· In uitzonderlijke gevallen veroorzaakt een hoortoestel
of oorstukje een afscheiding uit uw oor of een
allergische reactie. Mocht dit onverhoopt gebeuren,
raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
14
sonic · charm
·· Steek nooit reinigingsstaafjes in de microfooningang
of diep in de geluiduitgang. Dit kan schade toebrengen
aan de hoortoestellen.
·· Stel hoortoestellen niet bloot aan intense hitte,
door ze bijvoorbeeld achter te laten in de auto
of vlakbij een radiator etc.
·· Laat uw hoortoestellen niet in contact komen
met water of vocht van o.a. stoombaden, douches,
zware regenval etc.
·· Draag uw hoortoestel niet wanneer u gaat zwemmen,
snorkelen of duiken; het toestel is niet geschikt voor
dergelijke activiteiten.
·· Dompel uw hoortoestel niet onder in water
of andere vloeistoffen.
·· Probeer uw hoortoestellen nooit te drogen met
een haardroger of in de magnetron e.d.
·· Het wordt aanbevolen uw hoortoestellen uit te doen
voor het slapen gaan.
·· Bescherm uw hoortoestellen door ze in het doosje
te bewaren als u ze niet draagt.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
15
Verwachtingen omtrent het gehoor
Stel redelijke verwachtingen
Het is belangrijk om de juiste verwachtingen van
uw hoortoestel te hebben. Hoortoestellen verbeteren
uw gehoor maar ze genezen het gehoorverlies niet
Mensen die te hoge verwachtingen hebben (“Ik dacht
dat ik weer normaal zou kunnen horen”) zullen vaak
teleurgesteld raken en stoppen met het hoortoestel
te gebruiken.
Wat hoortoestellen wel kunnen:
·· Ze laten u in de meeste situaties beter horen
en verstaan.
·· Ze zorgen ervoor dat u in groepen en vergaderingen
beter mee kunt doen.
Wat hoortoestellen niet kunnen:
·· U uw normale gehoor terug geven.
Wat hoortoestellen ook niet altijd kunnen:
·· U hele zachte geluiden laten horen
·· ALLE achtergrondgeluiden weghalen – speciaal
in rumoerige groepen. Zelfs mensen zonder
gehoorverlies kunnen problemen met horen
hebben als er achtergrondlawaai aanwezig is.
16
sonic · charm
Wees geduldig
Anders dan brillenglazen, die vanaf het moment dat
u de bril opzet uw gezichtsvermogen corrigeren,
vragen hoortoestellen enige tijd voordat u er goed
op bent ingesteld.
Het kan enkele weken tot maanden duren voordat
u er volledig aan gewend bent, dus heb geduld. In het
begin kunt u verschillende luistersituaties uitproberen,
zoals een-op-eengesprekken met familie of vrienden
en gesprekken met twee of drie personen, thuis of in
een rustige omgeving. Probeer daarna ook gesprekken
te voeren in rumoerige omgevingen zoals feestjes,
restaurants, vergaderingen en in de vrije natuur.
Vergeet niet dat sommige situaties gewoon
te luidruchtig zijn – zelfs voor mensen zonder
gehoorverlies. Kortom, verlies de moed niet
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
Wij raden u aan uw hoortoestellen consequent te
gebruiken. Meestal resulteert onregelmatig gebruik
niet in volle tevredenheid met het toestel.
Het gebruik van een hoortoestel is slechts onderdeel
van een totale revalidatie. Aanvullende hoortraining
of lipleeslessen kunnen daarnaast van nut zijn.
17
18
sonic · charm
Uw Charm AHO hoortoestel – met toonbocht
1
2
9
3
4
8
5
6
7
1 Microfoon voor
2 Microfoon achter
3 Programmatoets
4 Greepje van
­batterijlade
2
5 Batterijlade
6 Volumeregeling
7 Oorstukje
8 Slang voor oorstukje
BL_ILLU_BTE_WithEarhookAndEarmold_BW_HI
9 Toonbocht
Markeringen voor rechter
en linker hoortoestel
Een gekleurde markering
helpt u onderscheid te
maken tussen het rechter
en het linker hoortoestel.
Rood = rechts
Blauw = links
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
19
Uw Charm AHO hoortoestel –
met dunne slang
1
11
2
3
10
4
5
9
8
6
1 Microfoon voor
2 Microfoon achter
3 Programmatoets
4 Greepje van
­batterijlade
5 Batterijlade
1
7
6 Volumeregeling
7 Conchasteun
8 Koepel
9 Geluiduitgang
BL_ILLU_BTE_WithThinTube_BW_HI
10 Dunne slang
11 Adapter voor dunne slang
Serienummer
4
BL_ILLU_BTE_SerialNumber_BW_HI
20
sonic · charm
Uw Charm miniAHO hoortoestel –
met dunne slang
1
9
2
8
7
6
5
3
4
1 Microfoon voor
2 Microfoon achter
3 Programmatoets
4 Conchasteun
5 Koepel
1
6 Geluiduitgang
7 Batterijlade
8 Dunne slang
9 Adapter voor dunne slang
BL_ILLU_miniBTE_WithSpeaker_BW_HI
Markeringen voor rechter
en linker hoortoestel
Een gekleurde markering
helpt u onderscheid te
Rood = rechts,
maken tussen het rechter Blauw = links
en het linker hoortoestel.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
Uw Charm miniAHO hoortoestel –
met ­toonbocht en oorstukje
1
7
2
6
5
3
4
1 Microfoon voor
2 Microfoon achter
3 Programmatoets
4 Oorstukje
2
5 Batterijlade
6 Slang voor oorstukje
7 Toonbocht
BL_ILLU_miniBTE_WithEarhookAndEarmold_BW_HI
Serienummer
21
22
sonic · charm
Uw hoortoestel AAN en UIT zetten
Voor een langere levensduur van de batterij kunt u het
beste het hoortoestel uit zetten als u het niet gebruikt.
Voordat u uw hoortoestel uit zet, kunt u eventueel vocht
met een zacht doekje afdoen.
Charm AHO
Om uw AHO-hoortoestel uit te zetten trekt u de
batterijlade open door uw vingernagel achter het
greepje te steken. Open de batterijlade een klein
stukje tot u duidelijk een punt voelt waarop u moet
stoppen. Een klein deel van de batterij is slechts
zichtbaar, zodat hij er niet helemaal uit kan vallen.
Om het hoortoestel weer aan te zetten, sluit u
de batterijlade helemaal.
AAN
UIT
5.1
IH_WB_koohraEhtiW_ETB_ULLI_LB
5.2
BL_ILLU_BTE_InstrumentOnOff1_BW_HI
3
BL_ILLU_BTE_InstrumentOnOff2_BW_HI
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
23
Charm miniAHO
Om uw miniAHO-hoortoestel uit te zetten, opent u
de batterijlade een klein stukje door op de rand van
de naad te drukken. Om hem weer aan te zetten dient
u de batterijlade helemaal te sluiten.
AAN
UIT
ntO
me
stru
E_In
iBT
in
_m
ILLU
BL_
Uw hoortoestel is mogelijk zo geprogrammeerd
1.6 dat
u een pieptoon hoort die u waarschuwt dat het
6.2 of deze
toestel aan staat. Uw audicien kan u vertellen
optie geactiveerd is. Uw hoortoestel kan ook een
“opstartvertraging” hebben. Dit geeft u genoeg tijd om
het toestel in te doen voordat deze helemaal actief is.
BL_ILLU_miniBTE_WithEarhook_BW_HI
IH_WB_1ffOnOtnemurtsnI_ETBinim_ULLI_LB
24
sonic · charm
Uw hoortoestel indoen – dunne slang
·· Plaats uw hoortoestel eerst over
de bovenkant van uw oor.
·· Pak de dunne slang bij de
kromming vast en duw de koepel
voorzichtig in uw gehoorgang
totdat de slang tegen de zijkant
van uw hoofd ligt. Wanneer de
koepel goed zit moet u de dunne
slang niet meer zien uitsteken als
u recht in de spiegel kijkt.
Als de dunne slang nog naar 7.1
buiten steekt, moet u de koepel
iets dieper naar binnen plaatsen.
BL_ILLU_miniBTE_PuttingOnInstrumentThinTube1_BW_HI
·· Met uw vinger plaatst u de
conchasteun in de kom van uw
oor zodat hij comfortabel zit.
7.2
BL_ILLU_miniBTE_PuttingOnInstrumentThinTube2_BW_HI
7.3
BL_ILLU_miniBTE_PuttingOnInstrumentThinTube3_BW_HI
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
25
Het hoortoestel uitdoen – dunne slang
·· Om uw hoortoestel uit te doen pakt u de dunne slang
vast en trekt u de koepel rustig uit uw gehoorgang.
·· Til het hoortoestel zelf op van achter uw oor.
·· Open de batterijlade om het toestel uit te zetten.
Let op!
Doe het toestel niet uit door aan het
hoortoestel zelf te trekken. Hierdoor kan
het toestel losraken van de dunne slang.
Indien bij het uitdoen de koepel loslaat van de
dunne slang en in uw gehoorgang vast komt te zitten,
probeer dan de koepel niet zelf te verwijderen.
Vraag onmiddellijk hulp aan uw audicien of huisarts.
26
sonic · charm
Uw hoortoestel indoen – toonbocht
·· Begin met het hoortoestel en het
oorstukje voor uw rechteroor. Sluit
het oorstukje op het hoortoestel
aan door de toonbocht van het
hoortoestel op de slang voor het
oorstukje te duwen.
·· Als ze aan elkaar vast zitten, pak
dan het oorstukje tussen duim
en wijsvinger. Plaats het voorzichtig
8.1
in uw gehoorgang.
BL_ILLU_miniBTE_PuttingOnInstrumentEarhook1_BW_HI
·· Het kan helpen als u met uw andere
hand het oorlelletje zachtjes naar
onderen trekt. Eventueel is een
draaiende beweging nodig om het
oorstukje goed in uw oor te plaatsen.
·· Wanneer het oorstukje in uw oor zit,
plaats dan het hoortoestel achter 8.2
de bovenkant van uw oor. Doe nu
hetzelfde met het hoortoestel en
oorstukje voor het linkeroor.
8.3
BL_ILLU_miniBTE_PuttingOnInstrumentEarhook2_BW_HI
BL_ILLU_miniBTE_PuttingOnInstrumentEarhook3_BW_HI
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
27
Uw hoortoestel uitdoen – toonbocht
Om uw hoortoestel uit te doen pakt u het oorstukje
tussen duim en wijsvinger vast. Trek hem zachtjes uit
uw gehoorgang.
Eventueel is een draaiende beweging nodig om hem te
verwijderen. Trek niet aan de slang omdat die los kan
komen van het oorstukje. Als het oorstukje uit uw oor
is, pak dan het hoortoestel van achter uw oor vandaan.
Let op!
Ook al zien ze er hetzelfde uit, uw
hoor­toestellen zijn geprogrammeerd voor
een bepaald oor (rechts of links). Let er
goed op dat u het juiste hoortoestel en het juiste oorstukje gebruikt. Kijk hiervoor
naar de markeringen voor linker en rechter toestel op pagina’s 18 en 20.
28
sonic · charm
Van programma wisselen
Uw hoortoestel kan worden ingesteld met meerdere
luisterprogramma’s. Kijk op de binnenzijde van het
voorblad van deze gebruikershandleiding om te
zien welk(e) programma(‘s) uw audicien voor u heeft
ingesteld. U kunt als volgt van programma wisselen:
Programmatoets
Als u kort (ongeveer 2 sec) op de programmatoets
drukt, wisselt u naar een ander programma. Telkens
als u de toets indrukt, hoort u net zoveel pieptonen
als het nummer van het programma waarin u dan zit.
Als u het hoortoestel uit en weer aan zet, keert
het toestel automatisch terug naar het standaard
luisterprogramma (programma 1).
RC-P afstandsbediening of SoundGate 2
(optionele accessoires)
U kunt met elk van deze accessoires van
luisterprogramma wisselen. Kijk voor
aanwijzingen op pagina’s 56 en 57.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
29
Programmatoets Mute
Wanneer u de programmatoets iets langer ingedrukt
houdt (ongeveer 5 sec) dan zet u het toestel op de
mute-stand (stiltestand), ongeacht het programma
waarin u zit. Druk de toets opnieuw in om de mutestand weer af te zetten.
Charm AHO
Programmatoets
3
Charm miniAHO
Programmatoets
Let op!
Uw audicien kan uw programmatoets
3
naar believen instellen. Kijk aan de
BL_ILLU_BTE_WithEarhook_BW_HI
binnenzijde
van het voorblad om te zien
hoe uw programmatoets is ingesteld.
BL_ILLU_miniBTE_WithEarhook_BW_HI
30
sonic · charm
Het volume regelen
Uw hoortoestellen zijn geprogrammeerd met een
comfortabel volumeniveau voor uw gehoorverlies.
Ze passen zich automatisch aan aan veranderingen in
de geluidsomgeving. U hoeft het volume slechts een
beetje bij te regelen om een natuurlijk en comfortabel
geluid te krijgen.
Als u een optionele RC-P afstandsbediening of een
SoundGate bijgekocht heeft, kunt u die gebruiken om
het volume licht bij te regelen voor een natuurlijk en
comfortabel geluid. Kijk voor de gebruiksaanwijzing
op pagina’s 56 en 57.
Let op!
Indien de standaardwaarde van uw hoortoestel
te hard of te zacht is, kan uw audicien
de nodige aanpassingen aanbrengen aan uw luister­programma.
Let op!
Uw hoortoestellen keren automatisch terug naar een vooraf ingesteld luidheidniveau wanneer u ze aan zet, wanneer de batterij bijna leeg is of wanneer u van programma wisselt.
Als u vindt dat u vrij vaak het volume iets hoger of lager moet zetten, kan uw audicien uw instellingen zo nodig aanpassen.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
Alleen Charm AHO
De Charm AHO heeft een volumeregelaar waarmee
u het volume naar behoefte kunt regelen. Draai
de volume­regelaar omhoog voor een hoger volume.
Moet het volume minder zijn, draai dan de regelaar
rustig naar beneden. Uw hoortoestel kan een serie
pieptoontjes laten horen wanneer u het maximale
of minimale volume bereikt hebt. Ook kunt u zachte
klikjes horen als u aan de volumeregelaar draait;
deze geven kleine stapjes in de volumeregeling van
uw hoortoestel aan.
Volumeregelaar
3
BL_ILLU_BTE_WithEarhook_BW_HI
31
32
sonic · charm
Telefoneren
Uw hoortoestel kan geprogrammeerd zijn met een
speciaal telefoonprogramma. Uw audicien kan uw
hoortoestellen zo instellen dat u kunt bellen met
beide oren of met het oor van uw voorkeur. Kijk aan
de binnenzijde van het voorblad of dit ingesteld is.
Auto Telefoon (enkel voor Charm 60)
Daarnaast heeft uw hoortoestel een optionele
Auto Telefoon optie. Wanneer het hoortoestel zich
dichtbij een telefoon bevindt, zal de Auto Telefoon
uw telefoonprogramma activeren. Als u het gesprek
beëindigt, keert het hoortoestel automatisch terug
in het voorgaande luisterprogramma.
Als u een voorkeursoor heeft kan het hoortoestel
aan de andere kant geprogrammeerd worden om
zachter te klinken of op mute te gaan staan. Vraag
aan uw audicien of deze optie voor u geselecteerd is.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
33
Let op!
Sommige telefoons hebben mogelijk een speciale magneet nodig om de Auto Telefoon optie te kunnen gebruiken. Om de magneet aan uw telefoon te kunnen bevestigen, dient
u de handleiding te volgen die is ingesloten
in de verpakking van de magneet; ook kunt
u uw audicien raadplegen.
34
sonic · charm
Tips voor het gebruik van de telefoon
·· Houd de luidspreker dichtbij de microfoonopening
van uw hoortoestel. Als dit fluiten oplevert, houd
de luidspreker dan een klein beetje verder weg.
·· Voordat u een mobiele telefoon koopt is het goed
om die te testen met het hoortoestel.
·· Mensen met een groter gehoorverlies hebben wellicht
behoefte aan een volumeregelaar op de telefoon.
Let op!
Als uw hoortoestel zonder deze opties is ingesteld, kies dan het programma dat voor
u het beste werkt tijdens telefoneren.
Houd dan de telefoon licht tegen uw oor aan, zoals hierboven beschreven.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
Waarschuwingen met betrekking tot de magneet
·· Houd magneten uit de buurt van kinderen
en huisdieren.
·· Als een magneet is ingeslikt, raadpleeg dan
onmiddellijk een arts.
·· Stop de magneet niet in een borstzakje en houd
het 30 cm weg van pacemakers en andere actieve
­implantaten.
·· Gebruik de magneet aan de andere zijde als waar
een actief implantaat gedragen wordt.
·· Houd de magneet 30 cm weg van credit cards
of andere voorwerpen die gevoelig zijn voor
magnetische straling.
35
36
sonic · charm
De luisterspoel gebruiken
(alleen Charm AHO)
De luisterspoel helpt u beter te horen wanneer u een
telefoon gebruikt of wanneer u in een gebouw bent
waar een ringleiding is geïnstalleerd (gebedshuizen,
concertzalen, theater, etc.).
Wanneer de luisterspoel actief is, luistert u direct
via de telefoon of de ringleiding. Om de luisterspoel
te gebruiken, wisselt u naar het telefoonprogramma.
Kijk aan de binnenzijde van het voorblad om te zien
of deze optie voor u is ingesteld.
Dit symbool of een vergelijkbaar teken zou zichtbaar moeten zijn op plaatsen waar
een vaste ringleiding geïnstalleerd is.
Let op!
Niet alle telefoons zijn compatibel met
hoortoestellen.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
37
De batterij vervangen
Wanneer de batterij bijna leeg is, laat uw hoortoestel
met regelmatige intervallen een pieptoon horen.
De batterij moet binnenkort vervangen worden.
Hoe lang het duurt tot uw hoortoestel helemaal stil
valt, hangt af van het merk en type van de batterij.
Loodvrije batterijen zorgen meestal iets eerder voor
de waarschuwende pieptonen.
Vervang batterijen regelmatig
Wanneer uw batterij vervangen moet worden, hoort
u drie pieptonen: een lage toon, gevolgd door een
hoge en weer een lage toon. De precieze levensduur
kan variëren, maar per batterij zou u het hoortoestel
ongeveer 200 uur moeten kunnen gebruiken.
Batterijtype
Roestvrij stalen zink-lucht batterijen worden
aanbevolen. Uw hoortoestel werkt op een 13A batterij.
Let op!
Forceer de batterijlade niet bij het openen
of sluiten.
38
sonic · charm
De oude batterij uit uw Charm AHO halen:
·· Steek uw vingernagel achter
de grendel van de batterijlade
en trek eraan.
·· Open de batterijlade volledig
zodat de batterij in zijn geheel
te zien is.
·· Haal de batterij uit de lade door
hem vast te pakken en uit
6.1
de klemring te schuiven.
6.2
6.3
BL_ILLU_BTE_RemoveBattery1_BW_HI
BL_ILLU_BTE_RemoveBattery2_BW_HI
BL_ILLU_BTE_RemoveBattery3_BW_HI
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
39
Een nieuwe batterij in uw Charm AHO doen:
·· Verwijder het gekleurde
plakkertje voordat u de batterij
in het hoortoestel legt.
·· Plaats de batterij tot het
“+”-teken geheel vlak met de
opening van de batterijlade ligt.
·· Sluit de batterijlade volledig.
·· Leg nu uw hand als een
kommetje om uw hoortoestel
heen. U hoort een fluitend
of piepend geluid ten teken
dat de batterij het doet.
7.1
7.2
BL_ILLU_BTE_InsertBattery1_BW_HI
BL_ILLU_BTE_InsertBattery2_BW_HI
40
sonic · charm
De oude batterij uit uw Charm miniAHO halen:
·· Open de batterijlade door met uw
vingernagel op een van beide
zijkanten te duwen.
·· Draai de batterijlade zover door
tot de opening van de klemring
helemaal naar de andere kant
van het hoortoestel wijst.
·· Haal de batterij uit de lade door 9.1
hem vast te pakken en uit
de klemring te schuiven.
Let op!
De batterij kan uit de
klemring springen. Zorg
9.2
ervoor dat u hem niet
kwijt raakt.
9.3
BL_ILLU_miniBTE_RemoveBattery1_BW_HI
BL_ILLU_miniBTE_RemoveBattery2_BW_HI
BL_ILLU_miniBTE_RemoveBattery3_BW_HI
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
41
Een nieuwe batterij in uw Charm miniAHO doen:
·· Pak het hoortoestel tussen duim
en wijsvinger beet bij de ­
batterijlade, zodat die niet kan
draaien.
·· Plaats een nieuwe batterij door
hem stevig in de opening van
de klemring te duwen. Houd
daarbij het “+”-teken geheel vlak
met de opening van de batterijlade.
10.1
·· Wanneer de batterij goed is
vast geklikt in de klemring,
draait u de batterijlade weer
terug in het hoortoestel.
·· Leg nu uw hand als een
kommetje om uw hoortoestel
heen. U hoort een fluitend 10.2
of piepend geluid ten teken
dat de batterij het doet.
10.3
BL_ILLU_miniBTE_InsertBattery1_BW_HI
BL_ILLU_miniBTE_InsertBattery2_BW_HI
BL_ILLU_miniBTE_InsertBattery3_BW_HI
42
sonic · charm
Belangrijke informatie over batterijen
·· De levensduur van een batterij hangt af van het
gebruik (in lawaaiige omgevingen raken batterijen
bijvoorbeeld eerder leeg).
·· Zorg dat u altijd reservebatterijen bij de hand hebt.
·· Een lege batterij moet direct vervangen worden.
·· Als u uw hoortoestellen enkele dagen niet gebruikt,
haal de batterijen er dan uit.
·· Ziet u vocht op de batterij, veeg dit dan direct
af met een zachte doek.
·· Zink-luchtbatterijen dient u uit het hoortoestel te
halen voordat u dat met behulp van een droogkit gaat
drogen. Drogen veroorzaakt bij zink-luchtbatterijen
namelijk een kortere levensduur.
·· Voor een veilige afvoer kunt u oude batterijen
inleveren bij de leverancier van uw batterijen of bij
uw audicien.
·· Gooi batterijen nooit in het vuur. U loopt het risico
dat ze ontploffen en verwondingen veroorzaken.
·· Deponeer oude batterijen nooit in het restafval.
Ze veroorzaken milieuverontreiniging.
·· Batterijen kunnen schadelijk zijn als ze worden
ingeslikt. Houd batterijen buiten het bereik van
huisdieren en kleine kinderen. Worden ze toch
­ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk uw huisarts.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
43
Hoorbare signalen
Gebeurtenis
Beschrijving van de toon
Opstartvertraging
Instelbare korte, middellange
of lange vertraging voordat het
toestel begint met zijn versterking
Toestel staat aan
Een aanhoudende pieptoon wanneer
de versterking begint
Wisseling van
luisterprogramma*
Een tot vier enkele pieptonen; het
aantal tonen komt overeen met het
nummer van het luisterprogramma
Batterij bijna leeg
Drie waarschuwingstoontjes
in de volgorde laag-hoog-laag
Toestel werkt niet;
batterij raakt leeg
Een snelle reeks pieptonen
in aflopende toonhoogte
Hoorbare signalen met de AHO en/of de optionele
SoundGate/RC-P
Klikje van de
volumeregelaar*
Korte klik die aangeeft dat het
volume omhoog of omlaag gaat
Uiterste waarde van
de volumeregelaar*
Snelle dubbele pieptoon bij het
bereiken van het maximale
of minimale volume
Inkomend gesprek
via de SoundGate*
Belsignaal van de telefoon
* Hoorbare signalen kunnen in het andere hoortoestel gehoord worden
indien de Binaurale Volume & Programma Wisseling geactiveerd
is met de aanpassoftware. Kijk onder de “Eigenaar informatie” aan
de binnenzijde van het voorblad om te zien hoe uw hoortoestellen zijn
ingesteld.
44
sonic · charm
Veiligheidsvergrendeling
Voor extra veiligheid is uw batterijlade uitgerust met
een vergrendeling zodat kinderen niet bij de batterij
kunnen komen.
BL_ILLU_BTE_SafetyLock2_BW_HI
8.2
BL_ILLU_BTE_SafetyLock1_BW_HI
Charm AHO
Om de batterijlade te vergrendelen, legt u eerst uw
AHO op een glad oppervlak, met de toonbocht naar
links gericht. Druk de grendel stevig naar beneden
met een dun en hard stuk gereedschap zoals een
pincet. Nu wordt voorkomen dat de batterijlade
helemaal open kan en de batterij vrij ligt.
8.1
Om het hoortoestel weer te ontgrendelen, draait
u het om zodat de toonbocht naar rechts wijst. Duw
de grendel nu weer omlaag zodat hij weer in de open
positie staat.
8.4
BL_ILLU_BTE_SafetyLock4_BW_HI
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
Charm miniAHO
Terwijl de batterijlade volledig gesloten is, schuift
u met een kleine schroevendraaier of iets dergelijks
het slot omhoog in de grendelstand. Dit voorkomt
dat de batterijlade open kan, tot het moment dat
u de grendel weer terug schuift.
11.2
11.1
BL_ILLU_miniBTE_SafetyLock1_BW_HI
BL_ILLU_miniBTE_SafetyLock2_BW_HI
45
46
sonic · charm
Datalogging en leerfunctie
Datalogging
Datalogging slaat automatisch alle informatie op over
uw gebruik van het hoortoestel, zoals het aantal keren
dat u van programma wisselt, het aantal uren dat u
het toestel draagt etc. Uw audicien kan deze informatie
gebruiken om uw hoortoestellen verder bij te stellen.
Als u niet wilt dat deze functie actief is, kunt u uw
audicien vragen om deze uit te zetten.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
47
Direct Audio Input en FM
Een Direct Audio Input (DAI) adapter maakt het
mogelijk om met uw hoortoestellen signalen van
externe geluidsbronnen direct te ontvangen. Het
gaat dan om bijvoorbeeld TV, stereo-installaties etc.
Een FM-ontvanger maakt het mogelijk om via het
hoortoestel direct signalen van een externe draadloze
FM-zender te ontvangen.
Charm AHO
·· De DAI-pinnen zitten aan de
onderzijde van het hoortoestel.
·· Steek de DAI-connector in de
onderzijde van het hoortoestel,
zie illustratie.
·· Steek de DAI/Europlug
of FM-ontvanger van
het hoorhulpmiddel
in de connector.
15
16
BL_ILLU_BTE_AttachingDAIBoot2_BW_HI
BL_ILLU_BTE_AttachingDAIBoot3_BW_HI
48
sonic · charm
Charm miniAHO
De DAI-connector bevestigen
·· Schuif de DAI-connector
over uw miniAHO, zie
illustratie. Wanneer u
hem goed plaatst, hoort
u hem met een klikje
in zijn plaats vallen.
·· Steek de DAI/Europlug of FM-ontvanger
van
12.1
het hoorhulpmiddel in de DAI-connector.
BL_ILLU_miniBTE_AttachingDAIBoot1_BW_HI
De DAI-connector
ontkoppelen
·· Koppel de DAI/Europlug
of FM-ontvanger van
het hoorhulpmiddel
los van de DAI-connector.
·· Pak de DAI-connector
vast zoals geïllustreerd.
Trek met uw andere hand
het hoortoestel iets omhoog
en uit de connector. Een
kleine draaiende beweging
laat de DAI-connector
makkelijk loskomen van
de miniAHO.
13
BL_ILLU_miniBTE_RemoveDAIBoot_BW_HI
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
49
Direct Audio Input/FM-programma
Uw hoortoestel heeft een speciaal luisterprogramma
dat werkt met de DAI-connector of FM-ontvanger.
Wanneer een van de twee wordt aangesloten, zal
het hoortoestel automatisch overgaan naar dit speciale
programma. Kijk in het schema hieronder hoe
de DAI/FM-programma’s georganiseerd zijn:
Programma Pieptonen Functie
1
1
Microfoon van het
hoortoestel
2
2
DAI/FM + microfoon*
3
3
Alleen DAI/FM
* Startprogramma
50
sonic · charm
Onderhoud van uw hoortoestellen
Gezonde oren produceren oorsmeer, een wasachtige
substantie die uw hoortoestellen kan verstoppen.
Volg onderstaande schoonmaakinstructies om
verstopping door oorsmeer te voorkomen zodat
uw hoortoestellen optimaal blijven presteren.
Elke avond
·· Controleer uw hoortoestellen op oorsmeer en wrijf
ze schoon met een zachte doek of tissue.
·· Gebruik zo nodig het schoonmaakstaafje om
oorsmeer te verwijderen uit de koepel, geluiduitgang
of ventingopening van het oorstukje.
·· Open de batterijlade volledig zodat de lucht goed
kan circuleren.
·· Een droogkit wordt aanbevolen om eventueel vocht
uit het hoortoestel te verwijderen.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
51
Indien uw hoortoestel met water in contact komt
Mocht uw hoortoestel in contact komen met water
en niet meer werken, doe dan het volgende:
·· Veeg eventueel water aan de buitenkant van
het hoortoestel zachtjes af.
·· Open de batterijlade en haal de batterij eruit.
·· Veeg zachtjes eventueel water weg uit de batterijlade.
·· Laat het hoortoestel ca. 30 minuten drogen met
de batterijlade open.
·· Doe er dan een nieuwe batterij in (zie pagina’s
39 en 41) en sluit de batterijlade. Uw hoortoestel
zou nu weer gewoon moeten werken.
Let op!
Als uw hoortoestel nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met uw audicien.
52
sonic · charm
Als u een oorstukje heeft
Uw oorstukjes moeten regelmatig gereinigd worden.
Uw hoortoestel zelf mag echter nooit gewassen
worden of vochtig worden!
·· Maak uw hoortoestel schoon boven een zachte
ondergrond. Zo voorkomt u schade als u het toestel
per ongeluk mocht laten vallen.
·· Maak het oorstukje los van
het hoortoestel door met de
ene hand het uiteinde van
de toonbocht stevig vast te
pakken en met de andere
hand het slangetje.
·· Trek het slangetje los van
de toonbocht.
8.1
·· Maak het oorstukje voorzichtig
schoon in warm afwaswater.
·· Spoel het oorstukje goed af
en laat het door en door droog
worden.
·· Gebruik een knijpbalgje
om in het slangetje ­
achtergebleven vocht weg
te blazen.
·· Als u het oorstukje weer
aan het hoortoestel
bevestigt, let dan goed
op de correcte positie.
BL_ILLU_miniBTE_PuttingOnInstrumentEarhook1_BW_HI
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
53
Reinigen van het systeem met dunne slang
Als u het dunne slang systeem gebruikt, zorg er dan te
allen tijde voor dat de slang en koepel vrij blijven van
oorsmeer.
·· Pak de adapter stevig vast
en maak de dunne slang
los van het hoortoestel door
hem eraf te trekken. Zie
pagina 25 voor verdere
aanwijzingen.
·· Gebruik een zachte droge
doek of tissue om de buitenkant
van de slang en de koepel schoon
te maken.
·· Om oorsmeer uit de dunne slang te verwijderen kunt
u de schoonmaakfloss bij het aansluitpunt in de slang
steken. Duw de floss nu zover door de dunne slang
dat hij aan de andere zijde bij de koepel eruit komt.
·· Trek de floss uit de koepel en gooi hem weg.
·· Bevestig de dunne slang connector weer aan
de adapter.
Let op!
Gebruik geen water om de dunne slang
te reinigen, hierdoor kan hij verstopt raken.
54
sonic · charm
Vervangen van de koepel
De koepel moet regelmatig vervangen worden.
Hoe vaak, hangt af van hoe snel het oorsmeer zich
aan de koepel hecht. Reservekoepels kunt u bij
uw audicien verkrijgen.
·· Verwijder de oude koepel door hem van het uiteinde
van de dunne slang af te trekken. Duw met schone
vingers een nieuwe koepel zover mogelijk op
de dunne slang. Als hij goed bevestigd zit, moet
de koepel het plastic ringetje rond de dunne
slang raken.
Let op!
Als de koepel niet goed wordt vastgezet, kan hij losraken en in de gehoorgang terecht komen. In dat geval dient u uw huisarts te
raadplegen.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
Vervangen van het systeem met dunne slang
Als de dunne slang verkleurt, stijf of broos wordt
moet hij vervangen worden.
·· Houd het hoortoestel bij de adapter vast en pak
de dunne slang dichtbij de connector vast.
·· Verwijder de oude dunne slang door hem stevig
los te trekken.
·· Maak de nieuwe dunne slang vast door hem stevig
in de connector te duwen.
14
BL_ILLU_miniBTE_ExchangeThinTube_BW_HI
55
56
sonic · charm
Bediening van uw hoortoestel met
de RC-P afstandsbediening
Optionele accessoire
Als u een afstandsbediening heeft aangeschaft,
dan kunt u deze gebruiken voor het kiezen van
luisterprogramma’s, om het volume hoger
of lager te stellen of om de hoortoestellen op
‘mute’ (volume uit) te zetten.
Een complete gebruiksaanwijzing vindt u in de aparte
handleiding voor de RC-P afstandsbediening.
5
1
2
1 Programmatoets
2 Volumeregeling
3 Mute-toets
4 Indicatielampje
5 Toetsenblokkering
3
4
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
Bediening van uw hoortoestel met het
SoundGate communicatieapparaat
Optionele accessoire
Als u een SoundGate heeft aangeschaft, dan kunt
u deze gebruiken voor basale functies zoals
programma­keuze, volume bijstellen en de
hoortoestellen op ‘mute’ zetten. Daarnaast vormt
de SoundGate een t­ ussenschakel tussen uw
hoortoestellen en externe audiobronnen zoals
muziekspelers, mobiele telefoons, computers etc.
Een complete gebruiksaanwijzing vindt u in
de aparte handleiding voor de SoundGate.
6
1
2
1 Volumeregeling
en programmakeuze
2Telefoon
3 Muziek/Audio-toets (bv. MP3)
4Bluetooth® toets
5Batterijlampje
6Toetsenblokkering
3
4
5
57
58
sonic · charm
Zorg voor het milieu
Uw hoortoestellen bevatten elektronische
componenten. Hierop is Richtlijn 2002/96/EC
betreffende kapotte elektrische en elektronische
apparatuur van toepassing.
Help het milieu door uw oude hoortoestellen
of b
­ atterijen niet bij het restafval te deponeren.
Zorg voor recycling van hoortoestellen en batterijen
door ze bij het bruingoed of in de milieubox aan
te bieden of door ze aan uw audicien te geven.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
Notities
59
60
sonic · charm
Goedkeuring van het product,
markeringen en wettelijke naleving
Alle hoortoestellen van Sonic voldoen aan
de internationale normering betreffende de
elektromagnetische compatibiliteit. In verband
met de beperkte ruimte op het toestel zijn alle
relevante goedkeuringsmarkeringen opgenomen
in dit document.
Elektromagnetische storing
Uw hoortoestel is uitgebreid getest op
elektromagnetische storing. Sommige producten
geven echter elektromagnetische straling af
die onverwacht storing kunnen veroorzaken in
hoortoestellen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld
inductiekookplaten, alarmsystemen in winkels,
mobiele telefoons, faxapparaten, PC’s,
röntgenapparatuur, CT-scans, etc.
Ook al voldoen uw hoortoestellen aan de meest strikte
internationale standaarden voor elektromagnetische
compatibiliteit, ze kunnen toch elektromagnetische
energie uitzenden die storing kan veroorzaken bij
andere apparatuur.
Uw hoortoestellen bevatten een radiozender die
gebruik maakt van kortbereik magnetische
inductietechnologie op 3,84 MHz. De magnetische
veldsterkte van de zender is < – 42 dBμA/m @ 10 m.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
61
Het zendvermogen van het radiosysteem ligt
ruim onder de internationale emissiegrenzen
waaraan mensen mogen worden blootgesteld.
Ter vergelijking: de straling van het hoortoestel
is lager dan de onbedoelde elektromagnetische
straling van bijvoorbeeld halogeenlampen,
computerbeeldschermen, vaatwassers, etc.
Bescherming tegen schadelijke inwerking
van water en andere stoffen
De behuizing van het toestel voldoet aan de eisen
van klasse IP57 volgens EN 60529:1991/A1:2000.
De elektromagnetische straling van het radiosysteem
is ver onder de internationale limieten voor
blootstelling van de mens. Ter vergelijking, de
elektromagnetische energie van het hoortoestel
is lager dan die gegenereerd door huishoudelijke
apparaten, zoals halogeenlampen,
computerschermen, afwasmachines, etc.
Bescherming tegen schadelijke gevolgen van water
en fijnstof
De behuizingen van het hoortoestel voldoet aan de
eisenklasse IP57 volgens EN 60529:1991 / A1: 2000.
62
sonic · charm
Compatibiliteit tussen mobiele telefoons
en hoortoestellen
Sommige hoortoestelgebruikers zeggen dat ze een
zoemgeluid in hun hoortoestel waarnemen als ze
een mobiele telefoon gebruiken. Dit geeft aan dat
de mobiele telefoon en het hoortoestel wellicht niet
compatibel zijn.
De compatibiliteit tussen een bepaald hoortoestel
en een mobiele telefoon kan voorspeld worden door
de afschermingswaarde van het hoortoestel op te
tellen bij de emissiewaarde van de mobiele telefoon
(volgens ANSI C63.19-2006 American National
Standard Methods of Measurement of Compatibility
between Wireless Communication Devices
and Hearing Aids).
De som van een hoortoestel met waarde 2 (M2/T2)
en een telefoon met waarde 3 (M3/T3) zou bijvoorbeeld
resulteren in een gecombineerde waarde van 5.
Volgens de standaard zou elke combinatie die
gelijk is aan 5 op “normaal” gebruik wijzen.
Een gecombineerde waarde van 6 of meer geeft
een “uitstekende prestatie” aan.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
63
De afschermingswaarde van uw Charm hoortoestel is
ten minste M2 en M2/T2 voor resp. miniAHO en AHO.
De prestatiemetingen, categorieën en systeem­
classificaties van de apparatuur zijn gebaseerd op
de best beschikbare informatie. Sonic kan echter
niet garanderen dat alle gebruikers daarmee
tevreden zijn.
Let op!
De werking van individuele hoortoestellen kan variëren met afzonderlijke mobiele telefoons. Probeer dit hoortoestel daarom met uw mobiele telefoon uit of probeer een nieuwe mobiele telefoon eerst uit met uw hoortoestel voordat u tot aanschaf overgaat. Wilt u hier meer over weten, vraag dan bij uw leverancier van mobiele telefoons naar het boekje
“Hearing Aid Compatibility with Digital
Wireless Cell Phones.”
64
sonic · charm
Garantie en reparaties
Op uw hoortoestellen is een beperkte garantie
van toepassing die fouten in materiaal en
vervaardiging dekt. Deze garantie heeft betrekking
op de hoor­toestellen zelf, maar niet op bijbehorende
artikelen zoals de batterijen, slangen, koepels,
oorstukjes, etc.
De garantie vervalt indien een defect het gevolg
is van foutief gebruik of onjuiste behandeling.
De garantie vervalt eveneens indien de hoortoestellen
door onbevoegde personen gerepareerd zijn.
Neem de garantiekaart door met uw audicien en zorg
ervoor dat hij op de juiste wijze en volledig is ingevuld.
Let op!
Uw audicien kan u servicekosten in rekening brengen voor het laten uitvoeren van
reparaties die onder de garantie vallen.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
Accessoires
Sonic heeft een groot assortiment aan optionele
accessoires die u kunt aanschaffen voor een nog
betere prestatie van uw hoortoestel. Afhankelijk
van het hoortoestelmodel en de lokale regelingen
zijn de volgende accessoires leverbaar:
·· RC-P Afstandsbediening
·· SoundGate communicatieapparaat (voor een
draadloze verbinding met mobiele telefoons,
muziekspelers etc.)
·· TV-adapter (voor draadloze verbinding met
uw televisie via de SoundGate)
·· Telefoonadapter (voor draadloze verbinding met
uw vaste telefoon via de SoundGate)
Voor verdere informatie over accessoires
gelieve contact op te nemen met uw audicien.
65
66
sonic · charm
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Toestel fluit of
piept
Hoortoestel niet goed ingedaan
Ophoping van oorsmeer in gehoorgang
Hoortoestel zit te los
Geen volume,
niveau te zacht of
zoemend geluid
Hoortoestel staat wellicht niet AAN
Batterij is leeg of verkeerd om
geplaatst
Volume is te laag
Hoortoestel staat in de
luister­spoelpositie
Ophoping van oorsmeer in gehoorgang
Batterijcontacten zijn vuil of
gecorrodeerd
Geluiduitgang van toestel is
­geblokkeerd
Ingang van de microfoon is
­geblokkeerd
Uw gehoorverlies is wellicht
­toegenomen
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
67
Oplossing
Doe het toestel opnieuw in
Raadpleeg uw audicien of huisarts
Raadpleeg uw audicien
Controleer of de batterijlade volledig gesloten is
Doe een nieuwe batterij in
Zet het volume hoger met de regelaar op het toestel
of met de RC-P afstandsbediening of SoundGate
(indien u die heeft)
Controleer of u het juiste luisterprogramma hebt
geselecteerd
Raadpleeg uw audicien of huisarts
Open en sluit de batterijlade een paar keer of reinig de
batterijcontacten voorzichtig met een droog
­wattenstaafje
Controleer de geluiduitgang en vervang het filter als u
ziet dat het verstopt zit
Raadpleeg uw audicien, probeer dit niet zelf schoon te
maken
Raadpleeg uw audicien
68
sonic · charm
Probleem
Mogelijke oorzaak
Zoemend geluid,
vervagende,
zwakke of
pulserende
geluiden
Batterijcontacten zijn vuil
of gecorrodeerd
Vocht in het hoortoestel
Batterij bijna leeg
Hoortoestel
Batterij bijna leeg
schakelt regelmatig
van AAN naar UIT
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
69
Oplossing
Open en sluit de batterijlade een paar keer of reinig
de batterijcontacten voorzichtig met een droog
­wattenstaafje
Plaats het hoortoestel in de droogkit. Verwijder eerst
de batterij. Raadpleeg uw audicien.
Doe een nieuwe batterij in
Doe een nieuwe batterij in
70
sonic · charm
Informatie voor de audicien
Een audicien moet een kandidaat-hoortoesteldrager
direct naar een erkende arts verwijzen, liefst een
KNO-specialist, nog voordat een hoortoestel
aangemeten wordt, indien de audicien door middel
van vragen, inspectie of controle van enige andere
informatie over de kandidaat-hoortoesteldrager
vaststelt dat deze een van de volgende aandoeningen
vertoont:
·· Zichtbare aangeboren of door trauma veroorzaakte
misvorming van buiten- of middenoor.
·· Een geschiedenis van actieve looporen in
de voorgaande 90 dagen.
·· Een geschiedenis van plotseling of zeer snel
progressief gehoorverlies in de voorgaande 90 dagen.
·· Acute of chronische duizeligheid of draaiduizeligheid.
·· Eenzijdig gehoorverlies dat plotseling of onlangs
ontstaan is in de voorgaande 90 dagen.
·· Audiometrische air-bone gap van minstens 15 dB bij
500, 1000 en 2000 Hertz (Hz).
·· Duidelijk zichtbare opeenhoping van cerumen
(oorsmeer) of een vreemd voorwerp in
de gehoorgang.
·· Pijn of onaangenaam gevoel aan het oor.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
71
Waarschuwing voor audicien en patiënt
Wees extra alert bij het selecteren en aanpassen van
een hoortoestel met een maximaal geluidsdrukniveau
boven 132 dB omdat er een risico bestaat dat het
restgehoor van de hoortoesteldrager verder aangetast
wordt.
Kinderen met gehoorverlies
Een kind met gehoorverlies moet voor medisch
onderzoek naar de arts worden verwezen.
Bovendien moet een kind naar andere deskundigen
worden verwezen voor onderzoek en revalidatie
omdat gehoorverlies aanleiding kan geven tot
een problematische taal-, schoolse en sociale
ontwikkeling van het kind.
72
sonic · charm
Naleving van Europese richtlijnen
Dit toestel voldoet aan de eisen van EU-Richtlijn
93/42/EEC voor medische hulpmiddelen, MDD.
Het is officieel gewaarmerkt met deze markering.
Dit toestel voldoet tevens aan de essentiële eisen
volgens Richtlijn 1999/5/EC van het Europese
Parlement betreffende radioapparatuur
en telecommunicatie-eindapparatuur, R&TTE.
Het werkt als een inductieve toepassing in een
geharmoniseerde frequentieband zoals bedoeld in
de Beschikking van de Commissie 2008/432/EC
en mag gebruikt worden in alle lidstaten van de EU
en de EFTA. Het is officieel gewaarmerkt met
deze markering.
Conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd bij:
Sonic Innovations, Inc.
2501 Cottontail Lane
Somerset, NJ 08873
Verenigde Staten van Amerika
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
73
Naleving van richtlijnen betreffende
­radiocommunicatie in de VS en Canada
Sonic Innovations, Inc.
Charm hoortoestellen, modellen CH60 BTE;
CH40 BTE; CH60 MN; CH40 MN
BTE miniBTE
FCC ID ZTOBTE01 ZTOMBTE1
IC: 9799A-BTE019799A-MBTE
Dit toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels
en RSS-210 van Industry Canada.
De werking voldoet aan de volgende twee
voorwaarden:
(1) H
et apparaat mag geen schadelijke storing
veroorzaken, en
(2) Dit apparaat moet alle storingen accepteren,
inclusief storingen die ongewenste werking
van het apparaat kunnen veroorzaken.
Dit Klasse B digitale toestel voldoet aan de Canadese
ICES-003.
Let op!
Deze apparatuur is getest en valt binnen
de grenzen van een klasse B digitaal apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels.
74
sonic · charm
Deze grenzen zijn ingesteld om bescherming te bieden
tegen storing in een installatie in een woonomgeving.
Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente
energie en kan deze uitstralen en kan, indien
niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies,
schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken.
Er is echter geen garantie dat er geen storing
zal optreden in een bepaalde installatie.
Als het apparaat schadelijke storing veroorzaakt
bij radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden
gecontroleerd door het apparaat aan en uit te
zetten, wordt de gebruiker geadviseerd de storing
te corrigeren door een of meer van de volgende
maatregelen te nemen:
·· Draai of verplaats de ontvangende antenne.
·· Vergroot de afstand tussen het apparaat en
de ontvanger.
·· Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact
in een ander stroomcircuit dan datgene waarop
de ontvanger is aangesloten.
·· Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/
tv-technicus voor assistentie.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
Let op!
Wijzigingen of modificaties die niet
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Sonic kunnen leiden tot ontzegging van de
bevoegdheid om dit apparaat te gebruiken.
75
76
sonic · charm
Informatie en uitleg over symbolen
De CE conformiteitsmarkering duidt
erop dat aan alle van toepassing zijnde
Europese richtlijnen voldaan wordt.
Dit symbool geeft aan dat de producten
die in deze handleiding worden
beschreven voldoen aan de eisen die
worden gesteld aan onderdelen van
medische hulpmiddelen volgens Type B
van EN 60601-1. De buitenzijde van
de behuizing van het hoortoestel
wordt gespecificeerd als een onderdeel
Type B.
Dit symbool geeft aan dat het voor
de gebruiker van belang is om
de relevante informatie in deze
gebruikershandleiding te lezen en
na te volgen.
Dit symbool geeft de beschermingsklasse aan tegen schadelijke instroom
van water en andere stoffen volgens
EN 60529. IP5X geeft bescherming
tegen stof aan. IPX7 geeft de
bescherming aan tegen de effecten van
tijdelijke onderdompelding in water.
charm · Gebruikershandleiding AHO en miniAHO
77
Dit teken geeft belangrijke
veiligheidsinformatie aan waar
men rekening mee dient te houden
om zo min mogelijk risico te lopen
en gevaarlijke situaties te voorkomen.
Belangrijke veiligheidsinformatie
met betrekking tot bediening van
het product en het product zelf.
De doorgekruiste afvalcontainer
geeft aan dat de Europese richtlijn
aangaande het afvoeren van
elektronische apparatuur van
toepassing is.
Gebruiks­
bepalingen
Het product werkt zonder problemen
en beperkingen indien het gebruikt
wordt als bedoeld, tenzij anders
vermeld in deze gebruikershandleiding.
Voorwaarden Tijdens vervoer en opslag mag de
voor vervoer temperatuur de grenswaarden van
en opslag
– 25°/60° Celsius niet overschrijden.
78
sonic · charm
Service
Als geen van de op de vorige pagina’s voorgestelde
oplossingen het probleem met uw hoortoestel
verhelpen, neem dan contact op met uw officiële
Sonic vertegenwoordiger. Probeer nooit zelf uw
hoortoestel te repareren omdat uw garantie dan
komt te vervallen.
Zet hier een stempel met de naam en het adres van de audicien:
135916 | NL
World Headquarters
Sonic Innovations, Inc.
2501 Cottontail Lane
Somerset, NJ 08873 USA
+ 1 888 423 7834
12.13 | 135916 | NL
www.sonici.com
0000135916000001
International
Sonic AG
Morgenstrasse 131B
3018 Bern, Switzerland
+ 41 31 560 21 21
Download