Cochlear™Baha® Remote Control 2(afstandsbediening 2)

advertisement
Beknopte handleiding voor gebruikers van de Baha® 5 geluidsprocessor
Cochlear™ Baha® Remote Control 2 (afstandsbediening 2)
Voordelen van uw Cochlear Baha Remote Control 2 (afstandsbediening 2)
Uw Baha geluidsprocessor onopvallend aanpassen
Eenvoudig het volume aanpassen of het programma wijzigen dankzij
de grote toetsen
Uw eigen geluidsprocessor of die van uw kind in de gaten houden
Makkelijk streamen naar andere draadloze accessoires
Opmerking: Voor mensen met een geluidsprocessor aan beide zijden
kan de Baha afstandsbediening 2 met twee Baha 5 geluidsprocessors
worden gekoppeld.
Overzicht van het product
Aan de slag
Scherm
Start-toets
AAN/UITschakelaar
Veranderen van
programma
Dempen van
geluidsprocessormicrofoon
Streaming-toets
(optionele tv-streamer
of mini-microfoon)
Volume verhogen
Alleen linkergeluids­
processor selecteren
Koppeltoets
Alleen rechtergeluids­
processor selecteren
Volume verlagen
Vraag uw audioloog of uw geluidsprocessor gekoppeld is met
uw afstandsbediening 2. Een geluidsprocessor die al eerder
gekoppeld werd, hoeft niet opnieuw te worden gekoppeld.
Als uw geluidsprocessor nog niet gekoppeld is, volg dan de
instructies voor het eenvoudig koppelen van uw geluids­
processor met uw afstandsbediening 2 op de laatste pagina
van deze handleiding.
De batterij opladen
Voordat u uw afstandsbediening 2 gaat gebruiken, moet de
batterij volledig worden opgeladen. Om de batterij op te laden,
steekt u de oplaadkabel in de afstandsbediening 2, zoals rechts
wordt weergegeven. Steek de stekker aan het andere uiteinde
van de oplaadkabel in een stopcontact. Tijdens het opladen
verschijnen er in de batterijmeter voortdurend één, twee of drie
balkjes. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, worden alle drie
de balkjes continu weergegeven.
Beknopte handleiding voor gebruikers van de Baha® 5 geluidsprocessor
Cochlear™ Baha® Remote Control 2 (afstandsbediening 2)
De afstandsbediening 2 gebruiken
Uw afstandsbediening 2 AAN en UIT zetten
Om uw afstandsbediening 2 AAN te zetten, schuift u de schakelaar op de zijkant van de afstandsbediening 2 omlaag
naar de AAN-stand. Een wit icoontje (“I”) wordt zichtbaar aan de basis van de schakelaar en het scherm gaat aan.
Om uw afstandsbediening 2 UIT te zetten, schuift u de AAN/UIT-schakelaar omhoog naar de UIT-stand.
Het streamen activeren
Tussen beide zijden
schakelen
Het streamen
deactiveren
Weergaven op het scherm
van de afstandsbediening 2
Start: Het streamen beëindigen
en terugkeren naar Programma
1 en de standaard volumeinstellingen.
De batterijen van de Baha
geluidsprocessor zijn bijna leeg
en moeten worden vervangen:
Everyday
Als uw geluidsprocessor
gekoppeld is met meerdere
draadloze accessoires, druk dan
eenmaal, tweemaal of driemaal
om tussen de accessoires te
wisselen. Als u geen verbinding
met uw draadloze accessoire
kunt maken, ga er dan dichterbij
staan en probeer het nogmaals.
A
Verbonden met het
streamingapparaat.
A
Geen streamingapparaat
gevonden.
Selecteer uw linker- of
rechtergeluidsprocessor als u 2
geluidsprocessors gebruikt.
A
Hoortoestelvolume linker- en
rechterkant geselecteerd.
A
Streamingvolume linker- en
rechterkant geselecteerd.
Het streamen beëindigen en
terugkeren naar het programma
en de volume-instellingen die
het laatst zijn gebruikt.
In de linker­
In de rechter­
geluidsprocessor. geluidsprocessor.
Noise
De batterij in de afstands­
bediening 2 is bijna leeg en
moet worden opgeladen.
Everyday
TV
De telefoonclip is actief.
Beknopte handleiding voor gebruikers van de Baha® 5 geluidsprocessor
Cochlear™ Baha® Remote Control 2 (afstandsbediening 2)
De afstandsbediening 2 koppelen met uw Baha geluidsprocessor
Zorg ervoor dat de afstandsbediening 2 volledig is opgeladen en
AAN staat.
A Zet uw Baha geluidsprocessor uit door
het batterijdeurtje te openen.
C
Het 'zoek'-pictogram verschijnt op het scherm en de
afstands­bediening blijft gedurende 20 seconden in de
koppelmodus.
B Druk eenmaal op de koppeltoets op de afstandsbediening
met de punt van een pen of een soortgelijk voorwerp.
D Terwijl de koppelmodus actief is, zet u uw geluidsprocessor
aan door het batterijdeurtje te sluiten.
Zoeken naar beide
geluidsprocessors.
E
Als de koppeling gelukt is, hoort u een melodietje dat in de
geluidsprocessor wordt afgespeeld.
F
Zoeken en verbinden met de geluidsprocessors.
Verbonden met
linkergeluids­
processor.
Everyday
Zoeken naar rechter­
geluidsprocessor
Opmerking! Als u twee geluidsprocessors hebt, dient u stap A t/m F te herhalen.
Ondersteuning
Uitgebreide informatie over de Cochlear Baha Remote Control
(afstandsbediening) vindt u in de gebruikershandleiding.
Uitgebreide informatie over de Cochlear Baha geluidsprocessor
vindt u in Deel A van de gebruikershandleiding.
Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95
www.cochlear.com
Ga naar www.cochlear.com voor meer
informatie over ons volledige aanbod van
apps en draadloze accessoires.
Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, Vistafix and WindShield are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Cochlear, SmartSound,
Hear now. And always and the elliptical logo are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited. © Cochlear Bone Anchored Solutions AB 2015. All rights reserved. JUL15.
633334-00. Translation of 630671-00.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards