7 jaar zorgeloos licht voor scholen

advertisement
7 JAAR ZORGELOOS LICHT VOOR SCHOLEN
De besturenorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs hebben een exclusief
aanbod ontwikkeld voor alle schoolbesturen: 7 jaar goedkoper en zorgeloos licht voor
scholen, zonder investering. Dit aanbod, ontwikkeld samen met Goedkoper Licht,
garandeert scholen zorgeloze verlichting!
Wat is Goedkoper Licht?
De bestaande TL-verlichting in de klaslokalen wordt in één keer aangepast, zonder
investering van de scholen zelf. Scholen met oude (energie onzuinige) TL-verlichting
kunnen de bestaande verlichtingsarmaturen laten ombouwen tot gezonde en
energiezuinige verlichting. Op de aangepaste verlichting geldt een garantie van 7 jaar.
Goedkoper Licht – een initiatief van Less Energy en eMGi Solutions – vervangt alle
bestaande verlichting in de klaslokalen, waardoor:
•
•
•
•
Inschrijven voor de eerste fase
kan van 1 februari tot 1 mei
2014.
In principe geldt dat de aanmeldingen op volgorde
van binnenkomst worden gehonoreerd!
De aanmeldingen die we in de eerste fase niet
kunnen honoreren, krijgen voorrang in de volgende
fases.
Contactgegevens
alle verlichting weer als nieuw functioneert
scholen minimaal 40% besparen op het energieverbruik van de verlichting
onderhouds- en vervangingskosten gehalveerd worden
de school 7 jaar lang verzekerd is van goede verlichting
Waarom Goedkoper Licht?
Goede verlichting is belangrijk voor de gezondheid en prestaties van de leerlingen.
Goedkoper Licht garandeert tot 7 jaar na aanpassing de werking van de verlichting. De
investering en het onderhoud komen 100% voor rekening van Goedkoper Licht en
worden gedurende de looptijd in maandelijkse termijnen terugbetaald uit de vooraf
aangetoonde besparing. Goedkoper Licht garandeert dat de kosten nooit hoger zullen
zijn dan de besparing. Na 7 jaar vervallen de kosten van Goedkoper Licht en behoudt u
de besparingen.
De gerealiseerde besparing verlaagt dus de financiële druk bij veel schoolbesturen. Op
deze manier ontstaat financiële ruimte voor extra’s waar scholen anders niet aan toe
komen: de nieuwe boeken in de bibliotheek, toch die net iets leukere schoolreis of het
wekelijks schoolfruit … Kortom: tevreden leerlingen, leerkrachten en ouders.
Goedkoper Licht BV
Bezoekadres en showroom
Anthonetta Kuijlstraat 47
3066 GS Rotterdam
T 010 302 12 34
[email protected]
www.goedkoperlicht.nl
Hoe werkt Goedkoper Licht?
Ieder schoolbestuur kan zich aanmelden via www.goedkoperlicht.nl/aanmelden.
Goedkoper Licht inventariseert vervolgens op afspraak per schoollocatie de bestaande
verlichting en maakt een plan voor aanpassing van de bestaande verlichting.
Wist u dat:
Op basis van het plan en de branduren ontvangt u een voorstel van Goedkoper Licht.
Daarin krijgt u helder inzicht in de maandelijkse vaste kosten, de besparing op de
huidige energierekening en de besparing op het regulier onderhoud. Uitgangspunt is het
energietarief van Energie voor Scholen. Als het schoolbestuur de opdracht aan
Goedkoper Licht heeft gegeven, wordt per schoollocatie een afspraak gemaakt om de
verlichting aan te passen. Uiteraard kan de aanpassing ook tijdens de vakantieperiodes
uitgevoerd worden.
Gefaseerd aanpassen van oude schoolverlichting
Veel schoolgebouwen hebben nog ouderwetse, energieslurpende TL-verlichting. Vanuit
milieuperspectief willen we daar snel en massaal iets aan doen. Omdat niet alle
scholen in één keer aangepast kunnen worden, is de uitvoering van Goedkoper Licht
gefaseerd.
De eerste fase biedt ruimte aan 50 scholen in het primair onderwijs en 10
scholen in het voortgezet onderwijs. Fase 1 start vanaf de zomervakantie
2014. Afhankelijk van de belangstelling worden de andere fases gepland, zodat
jaarlijks 200 tot 300 scholen gebruik kunnen maken van Goedkoper Licht. Zo hopen we
in de komende jaren meer dan 1.000 scholen te voorzien van energiezuinig en
zorgeloos licht.
Kijk voor meer informatie op www.goedkoperlicht.nl
Goedkoper Licht met de
aanpassing van de verlichting van
de scholen automatisch bijdraagt
aan het Activiteitenbesluit – Wet
Milieubeheer die de uitvoering
van dit soort energiebesparingen
wettelijke verplicht stelt?
1.000 scholen per jaar in totaal
ca. 120 miljoen kWh verbruiken?
En dat daarvan ongeveer 54
miljoen kWh verbruikt wordt door
de verlichting? Met Goedkoper
Licht deze scholen samen 24
miljoen kWh kunnen besparen,
wat gelijk staat aan 3,6 miljoen
euro per jaar die ‘door de
schoorsteen’ verdwijnt? De
jaarlijkse milieuwinst 16.800 ton
CO2 is, ofwel: 6.850
huishoudens!
Download