Q1000: Werksoorten, Midden en Hoog Controleren en

advertisement
Q1000: Werksoorten, Midden en Hoog
Controleren en
Werkzaamheden die betrekking hebben op de bescherming van en
handhaven
toezicht op mensen en dingen. Kernwoorden: beschermen, toezicht
houden en controleren.
Helpen en zorgen
Werkzaamheden die betrekking hebben op het helpen en
verzorgen van de medemens. Kernwoorden: helpen,
communiceren, inleven en zorgen.
Leren en coachen
Werkzaamheden die betrekking hebben op het leren en coachen
van anderen. Kernwoorden: stimuleren en motiveren van anderen,
kennis overdragen en hulp bieden bij leren.
Onderzoeken en
Werkzaamheden die betrekking hebben op de vraag hoe iets in
ontwikkelen
elkaar zit en of iets beter of anders kan. Kernwoorden:
onderzoeken, uitzoeken en veranderen.
Ontwerpen en
Werkzaamheden die betrekking hebben op het bedenken en
creëren
creëren van nieuwe dingen. Kernwoorden: innoveren, bedenken en
vernieuwen.
Produceren en
Werkzaamheden die betrekking hebben op concreet 'doe-werk' dat
uitvoeren
tot een zichtbaar resultaat leidt. Kernwoorden: maken en doen.
Regelen en
Werkzaamheden die betrekking hebben op het regelen en
ondersteunen
faciliteren van zaken. Kernwoorden: het praktisch en
gestructureerd ordenen en organiseren.
Sturen, leiden en
Werkzaamheden die betrekking hebben op het geven van leiding
managen
aan een groep en het bepalen van de algemene lijn. Kernwoorden:
sturen, verantwoordelijkheid nemen, coördineren en mensen
motiveren.
Verkopen en
Werkzaamheden die betrekking hebben op het adviseren en
adviseren
overtuigen van anderen. Kernwoorden: overtuigen, communiceren
en commercieel handelen.
Q1000 : Werksoort, Laag
Uitvoerder
Werken met gereedschap, machines, materialen, planten en
(Realistisch)
dieren.
Onderzoeker
Dingen uitzoeken, analyseren en problemen oplossen.
(Intellectueel)
Ontwerper
Mooie dingen maken, tekenen, schrijven en muziek maken.
(Artistiek)
Helper
Helpen, zorgen voor anderen en contact hebben met mensen.
(Sociaal)
Beïnvloeder
Dingen organiseren, overtuigen, verkopen en ondernemen.
(Ondernemend)
Controleur
Controleren, administratief werk, toepassen van regels en
(Conventioneel)
voorschriften.
Download