hier het aansluitingsformulier. - Ar-Co

advertisement
Verzekeraar in de bouw
Tasson-Snelstraat 22
B-1060 Brussel
telefoon +32 (0)2 538 6633
fax +32 (0)2 538 0644
e-mail [email protected]
www.ar-co
AR-CO CVBA
Tasson-Snelstraat 22
1060 BRUSSEL
Per gewone post over te maken
TOETREDINGSFORMULIER
Ik ondergetekende …………………………………………………………………………….....................................,
(naam en voornaam in drukletters aub.)
geboren te …………………………………………… op……………………………………………………………………..,
woonachting te ……………………………….……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….,
gediplomeerd als ………………………………. op ……………………………………………………………………..,
wens vennoot te worden van de verzekeringsmaatschappij AR-CO, die de burgerlijkeberoepsaansprakelijkheid van de ontwerpers dekt. De aansprakelijkheid van de vennoot is
beperkt tot de waarde van de aandelen.
Deze toetreding geldt voor de duur van de vennootschap tot op het ogenblik van mijn opzegging.
Bijgevolg, onderschrijf ik (minimum 20) ……… aandelen van 13,00 euro en stort heden het bedrag
van ……………euro op het rekeningnummer BE31 3100 4027 1355 met de mededeling : nr. van het
contract, DP.nr., naam en voornaam.
Opgemaakt te ……………………………… op …………………………………….……………
Handtekening
RPR 0406.067.338
Bank 310-0402713-55
IBAN BE31 3100 4027 1355
BIC BBRUBEBB
AR-CO c.v.b.a. 0330
Bij K.B. erkende verzekeringsmaatschappij
takken : 13 K.B. 4/7/1979 – 9 en 16 K.B. 4/7/1989
LPS 13-16 in LU 21/11/2000 en LPS 13 in FR 20/05/2005
Download