Leesproef `Het ActiefWater boek`

advertisement
Leesproef ‘Het ActiefWater boek’
Over water en basisch water
Waarom is water belangrijk?
Wat is basisch water?
Wat zijn de verschillen met kraanwater en
omgekeerd osmosewater?
‘Het ActiefWater boek’ beantwoordt deze en andere
vragen, geeft tips om gezondheid te meten en te
verbeteren en soep- en saladerecepten om de
basische balans in het lichaam te ondersteunen.
Hoofdstuk 10
Resultaten van het drinken van geïoniseerd basisch water
De natuurkundige aspecten van water zijn vrij onbekend. Men gaat ervan uit dat alleen de
scheikundige samenstelling telt, maar dan wordt een belangrijk aspect gemist.
Uit onderzoeken over geïoniseerd basisch water blijkt de antioxidatieve werking van de vrije
elektronen het belangrijkste. Dit water, ook gereduceerd en energiewater genoemd vanwege het
overschot aan vrije elektronen, is qua effecten niet vergelijkbaar met basisch water dat ontstaat
door het oplossen van basische mineralen.
a. Geïoniseerd basisch water is een sterke antioxidant en beschermt het DNA
Geïoniseerd basisch water wordt ook wel gereduceerd water genoemd omdat het redoxpotentaal
is gereduceerd, verminderd tot een waarde van –200 tot -850 mV. Dit water heeft een overschot
aan vrije elektronen die vrije radicalen onschadelijk maken.
Vrije radicalen zijn moleculen die één elektron tekortkomen. Zij halen deze met geweld uit andere
moleculen die daardoor beschadigd raken en zo kunnen klachten en ziektes ontstaan (1 en 6).
Als ratten een maand lang geïoniseerd basisch water drinken, verminderen de oxidatieve stress, de
vrije radicalenbelasting (12), en de DNAbeschadiging door vrije radicalen (5). De antioxidatieve
werking van basisch water is sterker dan die van vitamine C, omdat de OH¯ moleculen kleiner zijn
dan die van vitamine C(2).
b. Het drinken van geïoniseerd basisch water heeft een positief effect op de
darmwerking
Veel darmklachten ontstaan doordat voedsel niet wordt verteerd, maar vergist. Hierbij komt gas
vrij dat na het eten boeren en een opgeblazen gevoel of winderigheid veroorzaakt. Bij dit proces
ontstaan schadelijke, vrije radicalen zoals indol, skatol, ammonium en fenol die door de darmwand
in het bloed terecht komen. De ontlasting wordt zuurder en gaat ruiken.
Leesproef uit ‘Het ActiefWater boek’, te bestellen bij www.gezondeshop.nl
[email protected] 053 475 02 30
c. Geïoniseerd basisch water neutraliseert oxidatieve stoffen, geeft een
basischer ontlasting en verbetert de darmflora
Onderzoek bij ratten toont aan dat door het drinken van geïoniseerd basisch water minder
schadelijke stoffen ontstaan en de pH van de ontlasting hoger wordt (9). De Russische onderzoeker
N.V. Vorobja gaat ervan uit dat de ‘goede’ darmbacteriën een negatief redoxpotentiaal nodig
hebben, terwijl de ‘slechte’ beter functioneren bij een positief redoxpotentiaal tot + 400mV (10).
Een verlaging van het redoxpotentaal in de darm tot -300 of -400 mV ondersteunt de groei van de
‘goede’ darmbacteriën, stelt Vorobjeva.
De meeste onderzoekers schrijven de positieve werking van geïoniseerd basisch water toe aan de
antioxidatieve werking, maar Vorobjeva gaat ervan uit dat het redoxpotentiaal een belangrijke rol
speelt, wat blijkt uit darmfloratesten van ontlasting waarvan de pH verbeterd was.
d. Geïoniseerd basisch water vermindert buikklachten en verbetert het
algemeen welbevinden
In 1966 werd in Japan het gebruik van waterionisatoren vanwege het ontzurende effect en
gebleken effectiviteit bij maag- en darmklachten waaronder verstopping, opgeblazen gevoel en
chronische diarree, officieel goedgekeurd (3).
In het onderzoek dat in het Ohkuraziekenhuis is gedaan, werd bij mensen met verschillende
vormen van buikklachten de effectiviteit onderzocht van het drinken van geïoniseerd basisch water
door een dubbelblind onderzoek waarbij één groep deelnemers basisch water te drinken kreeg en
de controlegroep kraanwater.
Het onderzoek duurde een maand en in die tijd kregen de deelnemers dagelijks 200 - 500 ml water
te drinken. De groep die geïoniseerd basisch water had gedronken bleek, in vergelijking met de
groep die kraanwater had gedronken, minder last van diarree en opgeblazenheid te hebben en zich
in het algemeen beter te voelen(3).
e. Geïoniseerd basisch water ondersteunt de alvleesklier bij suikerziekte
Bij suikerziekte ontstaan meer vrije radicalen die een verslechtering van de bètacellen van de
alvleesklier tot gevolg hebben. De oxidatieve stress neemt toe door verminderde
beschermingsmechanismen tegen vrije radicalen en een groeiende vrije radicalenbelasting (4).
Het drinken van geïoniseerd basisch water blijkt bij ratten een positief effect te hebben op de
bloedsuikerspiegel, het insulineniveau en de glucosetolerantie. Men gaat ervan uit dat het drinken
van basisch water ook bij diabetespatiënten een positief resultaat heeft (4). In een ander
onderzoek werd ratten het vergif Alloxan gegeven dat door de sterke vrije radicalenwerking de
bètacellen van de alvleesklier beschadigde en zelfs vernietigde, waardoor diabetes I ontstond. Het
drinken van geïoniseerd basisch water had door de antioxidatieve werking positieve effecten zoals
bescherming van DNAmoleculen, vermeerderde insulineproductie en verbeterde insulinetolerantie
(6).
Leesproef uit ‘Het ActiefWater boek’, te bestellen bij www.gezondeshop.nl
[email protected] 053 475 02 30
f. Geïoniseerd basisch water beïnvloedt neurodegeneratieve aandoeningen
De menselijke hersenen verbruiken de meeste energie in het lichaam ook al zijn zij maar 2% van het
lichaamsgewicht. Zij nemen 20% van het zuurstofverbruik van het lichaam voor hun rekening en
25% van de suikerverbranding. Het is logisch dat hersenen kwetsbaar zijn voor de gevolgen van
oxidatieve stress, omdat bij de celstofwisseling met zuurstof vrije zuurstofradicalen vrijkomen.
Oxidatieve stress wordt in verband gebracht met tal van ziektes zoals de ziekte van Alzheimer,
dementie en de ziekte van Parkinson. In 2011 is een onderzoek gedaan naar de werking van het
drinken van geïoniseerd basisch water en nanoplatinadeeltjes op de vrije radicalenbelasting van de
hersenen. Het blijkt dat het basische water een beschermend effect heeft. De onderzoekers
concluderen dat het drinken van basisch water waarschijnlijk een beschermende werking heeft op
hersenaandoeningen die te maken hebben met oxidatieve belasting (2).
g. Ervaringen met geïoniseerd basisch water in een Japans ziekenhuis
In Japan zijn basisch waterionisatoren al sinds 1965 door het Ministerie van Gezondheid en
Welbevinden als gezondheidsbevorderende apparaten erkend wegens hun effect op het herstel
van de darmflora.
De apparaten worden in ziekenhuizen gebruikt.
In 1990 hebben de artsen dr. H. Hayashi en dr. M. Kawamura hun ervaringen met basisch water
gepresenteerd op een internationaal congres in Texas (12).
In hun kliniek drinken de patiënten basisch water en worden de maaltijden met basisch water
bereid. In 1985 werd basisch water in het centrum geïntroduceerd en na vijf jaar gebruik daarvan
hebben de artsen de volgende effecten vastgesteld:
 verlaging van de bloedsuikerspiegel bij suikerziekte
 doorbloedingsverbetering bij weefselversterf door diabetes
 vermindering van de hoeveelheid urinezuur bij jicht
 leverfunctieverbetering bij leveraandoeningen
 verbetering bij en voorkoming van maag- en darmzweren
 normalisering van zowel hoge als lage bloeddruk
 klachtenvermindering bij allergische aandoeningen zoals astma, neusslijmvliesirritatie,
eczeem en huidontstekingen
 vermindering van diarree na maagoperaties
 sneller herstel na buikoperaties
 verbetering van de serumbilirubinewaardes bij pasgeboren baby’s.
Naast de beschreven klinische verbeteringen stelden de artsen ook veranderingen vast bij de
stoelgang. De ontlastingskleur veranderde van bijna zwart en donkerbruin naar helderder
lichtbruin en de geur werd minder sterk. Het aantal patiënten met obstipatie nam af.
De beide artsen concludeerden dat het rottingsproces in de darm ten gevolge van een slechte
darmflora door het drinken van basisch water verminderde.
Zij zijn van mening dat in alle medische centra basisch gereduceerd water als drinkwater en als
water om maaltijden te bereiden, gebruikt zou moeten worden. Het is aangetoond effectief en
betaalbaar.
Leesproef uit ‘Het ActiefWater boek’, te bestellen bij www.gezondeshop.nl
[email protected] 053 475 02 30
h. Het drinken van geïoniseerd basisch water verbetert de weerstand tegen
stress door omgevingsfactoren
De elektrolyse die plaatsvindt in een basisch waterionisator levert ‘gereduceerd’ water op, water
met een overschot aan elektronen en daarmee is dit water een sterke antioxidant, zo schrijven de
onderzoekers Seul-Ki Park en zijn wetenschappelijke groep, verbonden aan de medische
biotechnologische faculteit van de Koreaanse Soonchunhyanguniversiteit, in 2012 in het vakblad
Moleculaire Cellulaire Toxicologie (7).
In hun onderzoek hebben zij het antioxidatieve beschermende effect van het drinken van basisch
geïoniseerd water gemeten door het neutraliseren van vrije radicalen. Het blijkt dat de
beschadigingen van het DNA in menselijke witte bloedcellen hierdoor sterk teruglopen. Zij hebben
ook een verminderde vrije radicalenbelasting in de cel vastgesteld.
Er ontstond een beduidend verbeterde weerstand tegen stressfactoren zoals hitte en UVstraling.
Zij concluderen dat het drinken van basisch geïoniseerd water een beschermende werking tegen
DNAschade door vrije radicalen heeft en dat het bovendien de weerstand tegen stressfactoren uit
de omgeving verbetert.
Literatuur
1. Hanaoka K, Sun D, Lawrence R, Kamitani Y, Fernandes G., The mechanism of the enhanced antioxidant
effects against superoxide anion radicals of reduced water produced by electrolysis. 2004, Biophys
Chem.
2. Hanxu Y., Kasiwaki T., Takeki Hamasaki, The neuroprotective effects of electrolyzed reduced water and
its model water containing molecular hydrogen and Pt nanoparticles. 2011, BMC proceedings.
3. Hayashi Hidemitsu, Kawamura, Muenori. 1985-2000 Clinical improvements from the intake of reduced
water.
4. Hirokazu Tashiro, Tetsuji Hokudo, Hiromi Ono, Yoshihide Fujiyama, Tadao Baba (National Ohkura
Hospital, Dept. of Gastroenterology; Institute of Clinical Research, Shiga University of Medical Science,
Second Dept. of Internal Medicine, Clinical evaluation of alkaline ionized water for abdominal
complaints: Placebo controlled double blind tests, Juni 2007.
5. Kim MJ, Jung KH, Uhm YK, Leem KH, Kim HK, Preservative effect of electrolyzed reduced water on
pancreatic beta-cell mass in diabetic db/db mice, 2007, Biol Pharm Bull.
6. Lee MY, Kim YK, Ryoo KK, Lee YB, Park EJ, Electrolyzed-reduced water protects against oxidative damage
to DNA, RNA, and protein. 2006, Appl Biochem Biotechnol.
7. Nishimura,Tomohiro. Teruya Kiichiro. Protective mechanism of reduced water against alloxan-induced
pancreatic β-cell damage: Scavenging effect against reactive oxygen Species. 2002 Cytotechnology.
8. Seul-Ki Park, Jum-Ji Kim, A-Reum Yu, Mi-Young Lee, Sang-Kyu Park, Electrolyzed-reduced water confers
increased resistance to environmental stresses.2012, Mol Cell Toxicol.
9. Shirahata S, Kabayama S, Nakano M, Miura T, Kusumoto K, Gotoh M, Hayashi H, Otsubo K, Morisawa
S, Katakura Y Electrolyzed-reduced water scavenges active oxygen species and
protects DNA from oxidative damage 1997 Biochem Biophys Res Commun.
10. Takashi Hayakawa, Chicko Tushiya, Hisanori Onoda. Effects on Metabolites
Produced by Intestinal Fermentation.2001 : Gifu University, faculty of
engineering, Department of Food Science.
11. Vorobjeva, N.V., Selective stimulation of the growth of anaerobic microflora in
the human intestinal tract by electrolyzed reducing water. 2005 Med
Hypotheses.
12. Yanagihara T, Arai K, Miyamae K, Sato B, Shudo T, Yamada M, Aoyama M.
Electrolized hydrogen-saturated water for drinking use elicits an antioxidative
effect: a feeding test with rats 2005, Biosci Biotechnol Biochem.
Van dezelfde schrijver: Het CelHerstelConcept, Over logisch en natuurlijk beter worden
Leesproef uit ‘Het ActiefWater boek’, te bestellen bij www.gezondeshop.nl
[email protected] 053 475 02 30
Download