De opvolging bij je zwangerschap

advertisement
De opvolging bij je zwangerschap
Termijn
Wat te doen?
Door wie?
8-12 weken
•Zwangerschapsboekje opmaken met medische
vragenlijst en informatie over algemene levenshygiëne
Vroedvrouw
•Uitleg eerstetrimesterscreening downsyndroom
Afspraak
raadpleging
gynaecologie
•Echo om zwangerschapsduur en aantal baby’s
vast te stellen
Bij belaste voorgeschiedenis (vb. tweeling,
miskraam, buitenbaarmoederlijke zwangerschap)
gebeurt echo door gynaecoloog
12 weken
•Echo I: bepalen zwangerschapsduur, aantal
baby’s
Gynaecoloog
...... / ...... / .....
............ uur
•Eerste screening naar afwijkingen en nekplooimeting bij de baby + eventueel gepaard met PAPP-Atest (beide testen zijn een screening naar risico’s
o.a. downsyndroom)
12-16
weken
Mogelijkheid tot informatief gesprek met medewerker van de sociale dienst voor eventuele
administratieve begeleiding; aanvragen kraamgeld/
kinderbijslag; uitzoeken van kraamzorg/thuiszorgmogelijkheden, …
Afspraak te maken bij voorkeur via [email protected]
mznl.be of via het nummer 011 826 085.
Medewerker
...... / ...... / .....
sociale dienst
............ uur
16 weken
Controle bloeddruk, urine en hartactiviteit
Vroedvrouw of
...... / ...... / .....
huisarts
............ uur
Gynaecoloog
...... / ...... / .....
20-22
weken
•Echo II: screening naar orgaanafwijkingen
(niet voor 20 weken!)
............ uur
•Info over kinkhoestvaccinatie (Boostrix®)
•Info over de suikertest
•Voorschrift prenatale kine vragen
24 weken
8
Aanvullende echo indien de gynaecoloog dit nodig
acht
Gynaecoloog
...... / ...... / .....
............ uur
Op medisch advies wordt mogelijk van deze opvolgingsplanning afgeweken.
Termijn
Wat te doen?
Door wie?
Afspraak
25 weken
•Controle bloeddruk, urine en hartactiviteit
Vroedvrouw of
...... / ...... / .....
•Tweede bloedname met Glucose Challenge test =
KORTE suikertest) (50g suikersiroop drinken, 60
minuten later bloedname). Voor deze test mag je
normaal eten.
huisarts
............ uur
Gynaecoloog
...... / ...... / .....
•Toedienen kinkhoestvaccinatie (Boostrix®)
•De huisarts of vroedvrouw dient bij het labo GCT,
toxo en IC aan te vragen.
30-32
weken
•Klinisch onderzoek
•Echo III: controle ligging en groei van baby
............ uur
•Eventueel een inspuiting (Rhogam®) bij rhesus
negatieve mama’s, om zo de eventuele aanmaak
van antistoffen tegen de baby te voorkomen.
33 weken
35 weken
Controle bloeddruk, urine, hartactiviteit
•Klinisch onderzoek
Huisarts of
...... / ...... / .....
vroedvrouw
............ uur
Gynaecoloog
...... / ...... / .....
•Controle bloeddruk, urine
............ uur
•Afname vaginale wisser: screening naar GBS (1)
36 weken
Controle vroedkundige consultatie Mariaziekenhuis
(controle bloeddruk, urine, hartactiviteit,
30 minuten monitor en uitleg over verloop arbeid en
bevalling)
Vroedvrouw
...... / ...... / .....
Mariazieken-
............ uur
Controle bloeddruk, urine, hartactiviteit
Huisarts of
...... / ...... / .....
vroedvrouw
............ uur
Bij eerste kindje: klinisch onderzoek, bloeddruk,
urine en hartactiviteit
Is het niet de eerste zwangerschap gebeurt dit
enkel op voorschrift gynaecoloog
Gynaecoloog
...... / ...... / .....
Klinisch onderzoek, bloeddruk, urine en
hartactiviteit
Huisarts of
...... / ...... / .....
vroedvrouw
............ uur
40 weken
Klinisch onderzoek, bloeddruk, urine en
hartactiviteit
Gynaecoloog
...... / ...... / .....
41 weken
•Klinisch onderzoek, bloeddruk, urine en
hartactiviteit
Gynaecoloog
37 weken
38 weken
39 weken
•Bespreken evt. inleiding vanaf 41 weken 3 dagen
huis
............ uur
............ uur
...... / ...... / .....
............ uur
(1) GBS: een onschuldige bacterie in de vagina, die de baby kan infecteren bij de bevalling; indien aanwezig wordt de
kiem preventief behandeld met antibiotica tijdens de arbeid
9
Download