downloaden - Nederlands Palestina Komitee

advertisement
EEN THEATRALE INSTALLATIE
door INGRID ROLLEMA
(programma zie ommezijde)
De mensonterende werkelijkheid die via het beeldscherm haar woonkamer binnendrong greep Ingrid
Rollema zo aan dat ze zich genoodzaakt voelde daar als kunstenaar een antwoord op te geven. Ze
huurde een projectruimte in het Haagse ateliercomplex De Besturing en ontwierp voor deze
monumentale werkplaats een bijzondere theatersetting bestaande uit drie aaneengesloten decors en
daartegenover geplaatste geruïneerde tribunes. De decors worden geflankeerd en met elkaar
verbonden door coulissen waarvan de zwarte, gelijkvormige elementen zijn ontleend aan de vorm van
de bouwdelen van de “Israëlische Muur”.
Er was een tijd dat de realiteit naar het theater werd gebracht, teneinde beter inzicht te krijgen in die
realiteit. In onze tijd lijkt de realiteit zelf theater te zijn geworden. Welke “rol” speelt een ieder van ons,
geconfronteerd met het mondiale oorlogsgeweld dat dagelijks via de beeldmedia over ons heen wordt
uitgestort?
Het uitnodigen van sprekers vormt een integraal onderdeel van het kunstconcept. Vooraanstaande
sprekers uit de wereld van kunst en activisme zullen “on stage” hun gedachten en gevoelens hierover
in deze theatersetting tot uitdrukking brengen, gedurende zes avonden van discussie en debat.
WEEK 1, 11-13-15 OKTOBER “DE KUNSTENAARS”
WEEK 2, 18-19-20 OKTOBER “DE ACTIVISTEN”
Programma zie ommezijde
Het project ontleent zijn titel aan de Operatie Gegoten Lood oftewel de Israëlische aanval op Gaza
2 december 2008 tot 18 januari 2009 waarbij aan Palestijnse zijde 1417 en aan Israëlische zijde 13
doden vielen
PROGRAMMA GEGOTEN LOOD
“DE KUNSTENAARS”
Maandagavond 11 oktober om 20.00 uur
Sprekers: Ingrid Rollema (Hoezo een geweten?), Ludo De Brabander
(Kapitalisme is oorlog), Stef Aupers (Virtual Reality and Morality),
Peter Depelchin+MARSYAS-Collectief (Djahilia).
Woensdagavond 13 oktober om 20.00 uur
Sprekers: Cornel Bierens (De soldaat, de kunstenaar, de ziel en de dood - alles poëtisch),
Erwin Jans, Leon Wecke (Beeld en Werkelijkheid).
Vrijdagavond 15 oktober om 20.00 uur
Sprekers: Özkan Gölpinar gaat in gesprek met oorlogscorrespondenten Moustapha Oukbih en
Nadette de Visser.
“DE ACTIVISTEN”.
Maandagavond 18 oktober om 20.00 uur
Sprekers: Inez Louwagie/Wouter de Clercq (Airmiles for El Al Passengers); Yeela Raanan
(The Bedouin Struggle for Recognition); Anja Meulenbelt (The Threat of Peace).
Dinsdagavond 19 oktober om 20.00 uur
Sprekers: Greta Berlin (The Gaza Freedom Flotilla); Malainin Mohamed Lakhal (The Struggle
for Western Sahara), Pierre Galand (The Russell Tribunal on Palestine). Met Arabische
luitmuziek van Nizar Rohana.
Woensdagavond 20 oktober om 20.00 uur
Sprekers: Badjassen Brigade (Stolen Beauty), Goretti Horgan (Nine Women of Derry against
Raytheon), Anja Meulenbelt (Activism for Democracy),
Afsluitend optreden van musicus/componist Theo Loevendie (o.v).
FILMPROGRAMMA
Maandagmiddag 18 oktober 14.00 uur in de Vrije Academie, Paviljoensgracht 20-24, Den
Haag. Check de website www.gegotenlood.nl voor details.
Méér informatie over Gegoten Lood aan ommezijde!
Download