Neerslag-afvoermodellering van Nederlandse Stroomgebieden

advertisement
Op 24 en 25 november 2010 presenteert de Nederlandse Hydrologische Vereniging
(NHV) in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en het Leuven
Sustainable Earth Research Center:
NHV- NAJAARSBIJEENKOMST 2010
Grensoverschrijdende hydrologie
Nederland en Vlaanderen maken en delen kennis
Inleiding
Vlaanderen en Nederland vertonen heel wat gelijkenissen, maar ook sterke verschillen, in
hydrologische kenmerken, studies, organisatie van het waterbeheer, enz. Met als doel om elkaar beter
te leren kennen, organiseert de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) op 24 en 25 november
2010 i.s.m. met de K.U. Leuven een workshop in Leuven. Tijdens de bijeenkomst proberen wij
antwoorden te vinden op vragen zoals: wat zijn de verschillen en overeenkomsten?, wat kunnen we van
elkaar leren?, wat verbindt ons? De volgende vakgebieden binnen de hydrologie komen hierbij aan
bod: klimaat, modellering van neerslag-afvoer, diffuse bronnen en grondwater, en gebruik van "remote
sensing" data. De workshop op 25 november 2010 bestaat uit lezingen en discussies, en wordt
voorafgegaan door een kennismakingsdiner op 24 november 's avonds. Tijdens dat diner komt via
korte voordrachten de organisatie van het waterbeheer in Vlaanderen en Nederland aan bod,
waaronder het beheer van overstromingen en laagwater, waterkwaliteitsbeheer en de implementatie
van de Europese Kaderrichtlijn Water. Dit zal ongetwijfeld voor ruim wat stof tot discussie zorgen.
Voorprogramma avond 24 november 2010
18.00 – 19.00u
Vanaf 19.00u
Sprekers
Ontvangst
Diner met voordrachten
NL
Herbert Berger (Rijkswaterstaat/Waterdienst):
‘Het waterbeheer in Nederland: een (v)luchtig overzicht’
Kees Peerdeman (waterschap Brabantse Delta):
’Vlaams-Nederlandse samenwerking op de Brabantse Wal’
B
Wouter Vanneuville (Waterbouwkundig Laboratorium, Vlaamse Overheid):
‘Waterkwantiteitsbeheer in Vlaanderen’
Regio Vlaanderen (nader te bepalen; VMM):
‘Waterkwaliteitsbeheer in Vlaanderen’
Dagprogramma 25 november 2010
De Nederlandse Hydrologische Vereniging heeft samen met de K.U. Leuven en Leuven Sustainable
Earth Research Center (LSUE) personen uit zowel Nederland als Vlaanderen bereid gevonden om een
bijdrage te leveren aan de NHV-Najaarsbijeenkomst 2010 in de vorm van een duo-presentatie.
Daarnaast reiken we in ‘s ochtends de NHV-Hydrologieprijs 2007-2009 uit aan dr.ir. Ruud
Bartholomeus/KWR Watercycle Research Institute. Prof.dr.ir. Marc Bierkens/UU zal hiertoe een
judicium uitspreken.
De volgende vier blokken van duo-presentaties, bestaande uit één Vlaamse en één Nederlandse, zijn
voorzien:
1)
Invloed van klimaatverandering op hydrologie en waterbeheer: welke methoden worden er gevolgd?
Welke regionale verschillen worden gevonden in invloed op overstromingen en droogte?
Spreker
B
Patrick Willems (K.U.Leuven i.s.m. KMI voor WL, INBO, VMM):
‘Invloed van klimaatverandering op hydrologische extremen in Vlaanderen’
NL
2)
Helaas uitgevallen, excuses.
Modellering van de ondergrond en geohydrologie: verschillen in methoden van schematisatie, van
gebruik van data en parameterschatting. Wat te zeggen over grensoverschrijdende modellering?
Sprekers
NL
Harry Boukes (waterleidingbedrijf Brabant Water N.V.):
'De landsgrens als hydrologische barrière'
B
Okke Batelaan (Vrije Universiteit Leuven):
‘Hydrogeologie en grondwatermodellering in Vlaanderen’
3)
Gebruik van “remote sensing” data in de hydrologie: voor modelinvoer en parameterschatting, realtime updaten van modellen voor het waterbeheer, enz.
Sprekers
NL
Remko Uijlenhoet (WUR):
‘België en Nederland hebben een neerslag-afvoerrelatie’
B
Niko Verhoest (Universiteit Gent):
‘Gebruik van afstandswaarnemingen in hydrologische modellen’
4)
Diffuse bronnen: af- en uitspoeling van nitraat en pesticiden vanuit de landbouw naar het gronden oppervlaktewater en hun invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit.
Sprekers
NL
Rikje van de Weerd (Arcadis):
‘Integraal Water en Nitraatmodel Heuvelland - een koppeling van een
uitspoelingsmodel en een geohydrologisch model voor Zuid-Limburg’
B
Jan Diels (K.U. Leuven):
‘Modellering van nitraatuitloging in Vlaanderen’
PLANNING/TIJDTABEL
Avondprogramma 24 november 2010
18.00u
Ontvangst en borrel
19.00u
Welkom door dagvoorzitters
19.15u
Aanvang diner
19.45u
Eerste blok van twee sprekers
20.30u
Tweede blok van twee sprekers
Dagprogramma 25 november 2010
9.15-10.00u
Ontvangst
10.00u
Opening en welkom door dagvoorzitters
10.15-10.45u
Eerste blok
10.45-11.30u
Uitreiking Hydrologieprijs 2007-2009
Uitreiking en judicium (Marc Bierkens), voordracht (Ruud Bartholomeus)
11.30-11.45u
Pauze
11.45-12.45u
Tweede blok
12.45-13.45u
Lunchpauze
13.45-14.45u
Derde blok
14.45-15.00u
Theepauze
15.00-16.00u
Vierde blok
16.30u
Resumé en sluiting door dagvoorzitters
16.30-18.00u
Borrel
Locatie avondprogramma 24 november 2010
Faculty Club Leuven
Groot Begijnhof 14
3000 Leuven
Locatie dagprogramma 25 november 2010
Lokaalnummer :LAND 00.215
Gebouw : 331-01 LAND Landbouwinstituut Hoofdgebouw
Kasteelpark Arenberg 20
3001 HEVERLEE
Wegbeschrijving:
http://www.biw.kuleuven.be/algemeen/bewegwijzering.aspx
Sprekers
Naam
Organisatie
Email-adres
Herbert
Berger
Rijkswaterstaat/Waterdienst
[email protected]
Kees
Peerdeman
Waterschap Brabantse Delta
NL
[email protected]
nl
Wouter
Vanneuville
Waterbouwkundig
Laboratorium, Vlaamse
Overheid
[email protected]
anderen.be
NL
B
Harry
Boukes
Waterleidingbedrijf Brabant
Water N.V.
[email protected]
NL
Okke
Batelaan
Vrije Universiteit Leuven
B
[email protected]
be
Remko
Uijlenhoet
SEG-WUR
[email protected]
Niko
Verhoest
Universiteit Gent
Rikje van de
Weerd
Arcadis
Jan Diels
K.U. Leuven
NL
[email protected]
B
[email protected]
NL
B
[email protected]
Opmerking
Organisatie
Patrick Willems
Jan van Bakel
K.U. Leuven
B
[email protected]
euven.be
De Bakelse Stroom
[email protected]
NL
Gé van den
Eertwegh
KWR Watercycle
Research Institute
NL
Huub Savenije
TU Delft
NL
[email protected]
rwater.nl
[email protected]
[email protected]
l
Download