Uploaded by CJ Lievaart

Checklist

advertisement
Checklist /feedback presentatie
Inleiding van de presentatie
* Er was een inleiding/oriëntatie op het
onderwerp
* Inhoudsopgave/structuur werd vooraf
meegedeeld
* De vragenprocedure werd vooraf meegedeeld
Kern van de presentatie
* Het onderwerp werd inhoudelijk helder
besproken
* Het onderwerp werd vanuit een sociaal
psychiatrische invalshoek besproken
* De inhoud was van hbo-niveau
*Het onderwerp was actueel.
* De sprekers waren goed thuis in het onderwerp
* De presentatie was afgestemd op het publiek
* Er was een duidelijke structuur aanwezig
Afsluiting van de presentatie
* Er werd een conclusie gegeven
* Er werden aanbevelingen gedaan
* Er was gelegenheid tot het stellen van vragen
* De sprekers hielden zich aan de tijd
Gebruik van hulpmiddelen
* Gebruikte hulpmiddelen, zoals ppt’s e.a. waren
goed leesbaar
* Gebruikte hulpmiddelen e.a. hadden een
duidelijke structuur en een goede layout
Verbaal
* De presentatie werd niet te veel voorgelezen
* De sprekers hadden een afwisselend stemgeluid
* De sprekers spraken op de juiste snelheid
* De sprekers waren goed verstaanbaar
Non-verbaal
* De sprekers keken het (gehele) publiek aan
* De sprekers hadden een goede houding
Goed Vold.
Matig
Slecht
N.v.t.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards