Modelbrief ouders bacteriële meningitis

advertisement
Beleid en strategie
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
[email protected]
www.g-o.be
vragen naar
naam
adres (max. 6 regels)
e-mail
[email protected]
telefoon
00 000 00 00
datum
datum
Bacteriële meningitis
KORTE VERSIE
VOOR MEER INFORMATIE ZIE ANDERE ZIJDE
Beste ouders,
Een medeleerling van uw dochter of zoon heeft meningitis of hersenvliesontsteking. Meest waarschijnlijk gaat het over een
bacteriële vorm van hersenvliesontsteking. Er is geen reden om ongerust te zijn over de gezondheid van de andere leerlingen.
Meer informatie vindt u in de bijgevoegde folder.
Waar moet u op letten?
• Raadpleeg zo snel mogelijk een arts als uw kind op korte tijd erg ziek wordt met koorts, stijfheid van de nek,
verminderd bewustzijn of rode vlekjes op de huid.
• Bij klachten zoals koorts, hoofdpijn en braken: raadpleeg uw huisarts of kinderarts.
Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij het CLB op het nummer xx xxx xx xx
Met vriendelijke groeten,
< naam CLB-arts >,
de CLB-arts
-
LANGE VERSIE
VOOR DE KORTE VERSIE ZIE ANDERE ZIJDE
Beste ouders,
Een medeleerling van uw dochter/zoon heeft meningitis (hersenvliesontsteking). Meest waarschijnlijk gaat het over een
bacteriële vorm van hersenvliesontsteking. Deze wordt veroorzaakt door bacteriën die bij veel mensen voorkomen in de neusen keelholte, meestal zonder ziekte te veroorzaken. Soms kan het gebeuren dat de bacteriën wel verder het lichaam intrekken
en bijvoorbeeld hersenvliesontsteking veroorzaken. Er is echter geen reden om ongerust te zijn over de gezondheid van de
andere leerlingen.
Meer informatie vindt u in de bijgevoegde folder.
In Vlaanderen worden alle kinderen op jonge leeftijd gevaccineerd tegen de belangrijkste verwekkers van bacteriële
hersenvliesontsteking, met name tegen Haemophilus influenzae type b (Hib), meningokokken van groep C en pneumokokken (7
belangrijkste types).
We raden aan dringend uw huisarts of kinderarts te raadplegen wanneer uw kind op korte tijd erg ziek wordt met koorts en
eventueel stijfheid van de nek, verminderd bewustzijn of rode vlekjes op de huid. Ook wanneer zij/hij klachten heeft zoals
koorts, hoofdpijn en braken is het raadzaam een arts te raadplegen.
Het CLB houdt geregeld overleg met de behandelende arts van de zieke leerling en indien nodig met de dienst
Infectieziektebestrijding van de Vlaamse overheid. Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen of maatregelen.
Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij het CLB op het nummer xx xxx xx xx
Met vriendelijke groeten,
< naam CLB-arts >,
de CLB-arts
Bijlagen: <aantal bijlagen>
Bacteriële meningitis
KORTE VERSIE
VOOR MEER INFORMATIE ZIE ANDERE ZIJDE
2
Download