Analyse van diersoortspecifieke eiwitten

advertisement
NutriControl
NutriControl
Diersoort specifieke identificatie.
Expert
Expert
in analyse
in analyse
van van
voedingswaarde
voedingswaarde
en voedselveiligheid
en voedselveiligheid
voorvoor
producenten
producenten
van van
voedingsmiddelen
voedingsmiddelen
& &
diervoeders
diervoeders
en en
veehouders.
veehouders.
Het gebruik van dierlijke eiwitten in voeders voor landbouwhuisdieren is streng
gereguleerd. Aanwezigheid van onvoldoende verhit herkauwer materiaal in
diervoeders kan verspreiding van BSE (gekke koeien ziekte) veroorzaken.
Aantonen van dierlijke eiwitten in voedingsmiddelen is belangrijk voor bijv. het
kunnen aantonen dat producten voldoen aan religie gebonden criteria zoals bij
certificering voor halal en kosjer. Ook voor de export is het van belang om
dierlijke eiwitten te kunnen detecteren. Zo mag in vleesproducten welke
geëxporteerd worden naar het Midden Oosten geen varkensvlees zitten.
NutriControl beschikt over een aantal analysemethoden om de aanwezigheid
van dierlijke bestanddelen en diersoort specifieke (verhitte) eiwitten van
rund/herkauwer, varken of pluimvee in voedingsmiddelen en diervoeders te
bepalen.
Voedingswaarde
Voedingswaarde
The Big
The8Big 8
Weende
Weende
analyse
analyse
Zetmeel,
Zetmeel
suikers,
en koolhydraten
koolhydraten
Vezelfracties
Vezelfracties
Aminozuren
Aminozuren
Vetzuren
Vetzuren
Mineralen
Mineralen
& spoorelementen
& spoorelementen
Vitaminen
Vitaminen
Voedselveiligheid
Voedselveiligheid
Dioxine
Dioxine
+ DL+pcb’s
DL pcb’s
Mycotoxines
Mycotoxines
Zware
Zware
metalen
metalen
Nitrofuranen
Nitrofuranen
PCB’s
PCB’s
PAK’s
PAK’s
Dierlijke
Dierlijke
eiwitten
eiwitten
Allergenen
Allergenen
Microbiologie
Microbiologie
Analyses
Real-time PCR methode
PCR staat voor Polymerase Chain Reaction (Polymerase Ketting Reactie). De
techniek wordt gebruikt om kleine hoeveelheden van een specifiek stuk DNA
een groot aantal keren te vermeerderen. Met de real-time PCR (RT-PCR of
QPCR) is het mogelijk om in rauw (niet verhit) materiaal een kwantitatieve
meting van DNA moleculen uit te voeren. Deze moleculaire techniek is snel en
heeft een lage detectiegrens.
Immunochemische methoden (ELISA)
De Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) methoden maken gebruik
van het feit dat er antilichamen zijn die zeer specifiek bepaalde stoffen kunnen
herkennen en binden.
De Reveal Ruminant kit (dipstick) is een sneltest. Deze test is een variant op de
ELISA techniek en kan binnen een aantal minuten herkauwereiwitten aantonen.
Microscopie
De microscopische (visuele) methode (conform Verordening EG nr.152/2009)
bevestigt de aanwezigheid van dierlijke bestanddelen van met name
botfragmenten, maar ook van spiervezels, haren, filamenten van veren en
visgraten.
NutriControl
NutriControl
B.V.B.V.
N.C.B.
N.C.B.
laan laan
52 52
54625462
GE Veghel
GE Veghel
Postbus
Postbus
107 107
54605460
AC Veghel
AC Veghel
T(+31)
T(+31)
413 38
41326383326 33
F (+31)
F (+31)
413 38
41321384121 41
[email protected]
[email protected]
www.nutricontrol.nl
www.nutricontrol.nl
Kwaliteitssysteem NutriControl
NutriControl is geaccrediteerd door de RvA (ISO17025). Zo’n 80
analysemethodes hebben deze accreditatie. De meeste van deze analyses
hebben ook een GMP10 erkenning. Om de kwaliteit van de analyses te
bewaken wordt veelvuldig geparticipeerd in nationale en internationale
ringonderzoeken.
Contact.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Theo van Kessel,
Account Manager NutriControl, te bereiken via tel +31 (0)413-382493 of via email [email protected].
Download