Gebruiksaanwijzing 4- schijfcombinatieslot

advertisement
Gebruiksaanwijzing 4- schijfcombinatieslot
Type: Kromer
Let op !!
Ter voorkoming van misverstanden verdient het de aanbeveling deze beschrijving, alvorens
het slot te openen of de code te wijzigen, aandachtig door te lezen.
Het omstellen van het slot dient bij voorkeur s’ochtends te gebeuren. Mocht er dan bij het
omstellen iets verkeerd gaan, dan is de kans groter dat de technische dienst diezelfde dag nog
kan helpen.
Inhoud
Openen
Sluiten
Omstellen nieuwe code
Let op !!
Correctie is bij te ver doordraaien van de schijf of bij het niet opengaan van het slot niet
mogelijk. De openings en/of omstelprocedure dient dan herhaald te worden.
Openen
Om het slot te openen, dient men de positie van de code ten opzichte van de
openingsstreep te bepalen. Hierbij zijn twee procedures mogelijk:
Als het slot op de fabriekscode (50) is ingesteld, volg dan procedure A.
Als het slot op de aflevercode (10-20-30-40) of een andere code is ingesteld
volg dan openingsprocedure B.
Openingsprocedure A met fabriekscode 50
Draai tegen de klok in tot het getal 50 voor de vijfde maal onder de
openingsstreep staat.
Draai daarna met de klok mee tot de bedieningsschijf blokkeert, het slot is
geopend en de hendel kan bewogen worden.
Openingsprocedure B
Draai tegen de klok in tot het tweede getal 20 voor de vierde maal onder de openingsstreep
staat.
Draai met de klok mee tot het derde getal 30 voor de derde maal onder de openingsstreep
staat.
Draai tegen de klok in tot het vierde getal 40 voor de tweede maal onder de openingsstreep
staat.
Draai met de klok mee tot de bedieningsschijf blokkeert. Het slot is geopend en de hendel kan
bewogen worden.
De bedieningsschijf minstens 5 maal tegen de klok in draaien om het slot te sluiten.
Let op !!
Alvorens het slot te sluiten eerst de hendel naar zijn oorspronkelijke stand terugdraaien.
Omstellen nieuwe code
Om een nieuwe code in te stellen dient men de oude code op de openingsstreep in te stellen.
Hierbij zijn twee procedures mogelijk:
Omstelprocedure A, als het slot op de fabriekscode 50 is ingesteld
Omstelprocedure B, als het slot op de aflevercode 10-20-30-40 of op een andere code is
ingesteld.
Voorbereiding: Open de deur. Zorg dat de schoten uitstaan.
Verwijder de afdekplaat, indien aanwezig van de deur.
Schroef echter niet de afdekplaat van het slot af.
Tips:
Uit veiligheidsoverwegingen en ter voorkoming van storing dient men bij de keuze van een
nieuwe viercijferige code de volgende regels in acht te nemen:
Verschil tussen opeenvolgende codegetallen dient minimaal 5 te zijn.
De code dient niet uit een cijferreeks of persoonlijke data te bestaan.
Codegetallen niet laten eindigen op 0 of 5.
Laatste codegetal niet tussen 80 / 99 of tussen 0 / 20 kiezen.
Omstelprocedure A
Draai tegen de klok in tot het getal 50 voor de vijfde maal onder de openingsstreep staat. Laat
het getal 50 onder de openingsstreep staan.
Omstelprocedure B
Draai met de klok mee tot het eerste getal 10 voor de vijfde maal onder de openingsstreep
staat.
Draai tegen de klok in tot het tweede getal 20 voor de vierde maal onder de openingsstreep
staat.
Draai met de klok mee tot het derde getal 30 voor de derde maal onder de openingsstreep
staat.
Draai tegen de klok in tot het vierde getal 40 voor de tweede maal onder de openingsstreep
staat.
Vervolg omstelprocedure A & B
Plaats de omstelsleutel in het omstelgat, in de achterzijde van het slot, en draai een kwartslag
tegen de klok in.
Stel de nieuwe code in op de openingsstreep volgens omstelprocedure B.
Draai de omstelsleutel een kwartslag met de klok mee en haal deze uit het slot.
Let op !!
Wijzig de code alleen wanneer de deur geopend is. Sluit de deur niet voordat het slot geheel
omgesteld is op de nieuwe code en een aantal malen is getest volgens openingsprocedure B.
Servicedienst
Voor nadere informatie of vragen kunt u terecht bij:
HunterSafes
Tel: 0541-522315
Download