Flyer UGA Uiergezondheid Tankmelk

advertisement
GEZONDE UIERS. MEER MELK
Toelichting op de uitslag
Uiergezondheid Tankmelk
Voorbeeldtabel van de uitslag
Streptococcus agalactiae
Staphylococcus aureus
Omgevingsstreptokokken
Coliformen
Datum
Datum
Datum
Kiem
uitslag punten
Punten
uitslag punten
uitslag punten
totaal
Afwezig
0
Afwezig
0
Afwezig
0
0
160
3
300
3
270
3
9
3000
3
3000
3
3000
3
9
110
3
40
2
0
0
5
1
0 Verdacht
1
Afwezig
0
Streptococcus uberis
−
0
+
1
−
0
1
Streptococcus
dysgalactiae
−
0
−
0
−
0
0
Klebsiella
Afwezig
− betekent dat er geen grote aantallen kiemen zijn aangetoond.
+ betekent dat er grote aantallen kiemen zijn aangetoond.
Metingen kiemgetal en celgetal via uw zuivelorganisatie ontvangen
Datum:
Kiemgetal : 25000
Datum:
Celgetal : 303000
Tankcelgetal en kiemgetal
Op de uitslag staan ook het tankcelgetal en kiemgetal
vermeld. Het kiemgetal zegt iets over de reinheid van de
tankmelk en de hygiëne tijdens het melken. De hoogte van
uw tankmelkcelgetal is van belang om de uitslag van het
bacteriologisch onderzoek goed te kunnen interpreteren.
Op de uitslag van Uiergezondheid Tankmelk vindt u een tabel en
drie grafieken. In de tabel is de uitslag per mastitisverwekker
weergegeven over de afgelopen drie maanden. In de eerste kolom
van de tabel vindt u de zeven mastitisverwekkers waarop uw
tankmelk is onderzocht. Van drie mastitisverwekkers wordt het
exacte aantal weergegeven dat is gevonden. Dit geldt voor
Staphylococcus aureus, omgevingsstreptokokken en coliformen.
Van de andere vier mastitisverwekkers wordt alleen aangegeven
of de kiem wel of geen rol speelt: Van Streptococcus agalactiae
en klebsiella ziet u of de kiem aanwezig of afwezig is. Van
Streptococcus uberis en Streptococcus dysgalactiae ziet u of de
kiem in kleine of in grote hoeveelheden aanwezig is (+ = grote
hoeveelheden, - = geen of kleine hoeveelheden).
De uitslag wordt voor u vertaald naar een eenvoudig puntensysteem, waarbij u per bacterie 0, 1, 2 of 3 punten kunt krijgen.
In de laatste kolom ziet u het totaal aantal punten dat u in drie
maanden tijd per bacterie hebt opgebouwd. Het totaal aantal
punten bepaalt of een kiem gevaar met zich meebrengt of onder
controle is. Dankzij het kleurensysteem ziet u snel of actie gewenst
is. Wanneer het puntentotaal rood is, betekent dit de alarmfase
voor de betreffende bacterie. Oranje/geel staat voor een verhoogd
risico en groen betekent dat de bacterie onder controle is.
In dit voorbeeld wordt Staphyloccoccus aureus regelmatig in hoge
aantallen gevonden. Een onderdeel van het plan van aanpak zal
zijn om met Staphyloccoccus aureus besmette koeien op te sporen.
Dit kan op basis van MPR, celgetal en individueel bacteriologisch
onderzoek. Ook de werking van de melkinstallatie en de melktechniek spelen hierbij een belangrijke rol.
UGA is de uiergezondheidsaanpak van de GD
GEZONDE UIERS. MEER MELK
D
at
um
D
1
at
um
D
2
at
um
D
at
3
um
D
at
4
um
D
at
5
um
D
at
6
um
D
at
7
um
De drie bacteriën waarvan het exacte aantal wordt gemeten,
worden ook weergegeven in een grafiek. Dit betreft dus
Staphylococcus aureus, omgevingsstreptokokken en coliformen.
In de grafiek ziet u het verloop van de betreffende bacterie in
de tijd. Zo kunt u het effect van een eventuele maatregel in
één oogopslag zien. De rode lijn is de normlijn. Zit u boven
deze normlijn, dan is de situatie op uw bedrijf voor verbetering
vatbaar. De bloklijn geeft het gemiddelde aan van alle deelnemers aan Uiergezondheid Tankmelk. Zo kunt u de situatie op
uw bedrijf vergelijken met die van collega-melkveehouders.
Realiseert u zich dat droge koeien en koeien met klinische
mastitis niet in de tank worden gemolken.
D
D
at
at
um
um
9
10
8
Tot slot
Met de UGA Wijzer kunt u, samen met uw dierenarts, uw
tankmelkuitslag vertalen naar concrete aandachtspunten
op uw bedrijf. U vindt deze online adviesmodule via
www.gddiergezondheid.nl/ugawijzer (ook voor robotmelkers). Ook kunt u te allen tijde uw tankmelkuitslagen
digitaal bekijken op www.veeonline.nl.
Bent u tevens deelnemer aan het Bedrijfsantibiogram Mastitis?
Kijk dan op www.bedrijfsantibiogram.nl voor een instructiefilmpje bij de uitslag van het Bedrijfsantibiogram Mastitis.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
um
um
um
um
um
um
um
um
um
um
9
3
7
5
1
10
4
8
6
2
Het UGA-team: Anton Gosselink, Christian Scherpenzeel,
Sabine Tijs, Ryan van Egmond en Hans Miltenburg.
Heeft u vragen over uiergezondheid?
at
um
D
1
at
um
D
2
at
um
D
3
at
um
D
4
at
um
D
5
at
um
D
6
at
um
D
7
at
um
D
8
at
um
D
9
at
um
10
GD, Postbus 9, 7400 AA Deventer, T. 0900-1770, F. 0570-63 41 04
www.gddiergezondheid.nl/uga, [email protected]
Neem dan contact op met de specialisten van het
UGA Team via 0900-1770 (optie 1) of kijk op
www.gddiergezondheid.nl/uga. Zo werken we samen
met u aan gezonde uiers en meer melk!
GDOV0049/12-16
D
Download