Handhaving horecageluid bij DCMR

advertisement
Handhaving
horecageluid bij DCMR
Gemma Rorai
Toezicht en Handhaving Rotterdam-Noord
19 januari 2011
2
Handhaving bij DCMR
• Handhavingsmethode
• Maatwerkvoorschriften
• Geluidsplafond bij festiviteiten
• dB(C)
3
Handhavingsmethode
•
•
•
•
•
Jaarlijks bijna 3000 horecaklachten
Artikel 2.17 Activiteitenbesluit
Voor gevel of in woning
Veelal nachtperiode in weekeinde
Meetrondes 2 personen adhv
prioriteitenlijst
• Afspraken met klagers en ad-hoc
4
Handhavingsmethode (2)
• Standaard meetrapport binnen- of
buitenmeting
• Bij binnenmeting nagalmmeting
(overdag)
• Indien niet mogelijk inschatting
nagalmtijd met formule
• Kwaliteitscontrole expertisecentrum
• Handhavingsprotocol
5
Handhavingsprotocol
Overschrijding
• 0 t/m 2 dB: geen gevolg
• 3 t/m 9 dB: aanschrijving
• 10 t/m 21dB: last onder dwangsom
+ pv
• ≥ 22 dB: last onder bestuurdwang
+ pv
6
Maatwerkvoorschriften
• Artikel 2.20 Activiteitenbesluit
• Goed motiveren waarom
noodzakelijk
• Veelal bij klachten
• Gewenste bedrijfsvoering ≤ max
toelaatbaar binnenniveau
• Geluidrapport noodzakelijk!
7
Opbouw maatwerkvoorschriften
• Gedrag
• Geluidsbegrenzer
• Bewijs afstelling
• Voorschrift bij festiviteiten
8
Maatwerkvoorschriften (3)
• Gedrag
– Levende muziek
– Deuren en ramen dicht
– Muziek binnen gebouw (niet op
terras)
9
Maatwerkvoorschriften (4)
• Geluidsbegrenzer
– Alle versterkte muziek via begrenzer
– Grenswaarde voor equivalente
geluidsniveau gedurende 1 minuut in
dB(A) en dB(C)
– Verboden te omzeilen
10
Voorbeeld rapport afstelling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rapport van afstelling en verzegeling
Conform besluit Gem. Zaanstad dd. 26-02-2008, brief Hr. H. Akkermans
Horeca-inrichting: Café Fellini
Adres:
Czarinastraat 37 te Zaanstad
Exploitant:
De Heer T. Duijm
Afsteldatum:
XX-03-2008
Toegestaan muziekgeluidsniveau: 70 dB(A) en 74 dB(C)
(dit is de laagste in de beschikking genoemde geluidsbelasting, aangezien de limiter geen
tijdschakelfunctie heeft)
Geluidsbegrenzer
fabrikant:
Prefer
type:
SBX 25
bypass aanwezig:
neen
tijdschakelklok aanwezig:
neen
Afstelling
meetplaats:
geluidsniveau dB(A):
dB(C)
type geluid:
A
70
74
roze ruis
B
70
74
witte ruis
C
in overleg met de gemeente is niet buiten de inrichting gemeten, noch in de
aangrenzende woning
Type geluid
1. Roze ruis (type 1/f1)
2. Witte ruis
3. Test CD
11
Voorbeeld rapport afstelling (2)
Situatieschets:
A
straatzijde
Speaker =
Apparatuur in kast =
Meetopstelling =
B
12
Voorbeeld rapport afstelling (3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Overzicht aanwezige apparatuur
Soort:
fabrikant: typenr:
aantal:
Serienr:
DVD speler
LG
6054
1
303SH00354
CD speler
Sony
CDPXE275 1
5610161
Mengpaneel
nvt
Voorversterker
Pioneer
VSA303
1
OF9102984RC
Limiter Prefer
SBX25
1
25312210
Eindversterker
JVC
AX511
1
08400635
Boxen
BOSE
303
4
nvt
noot 1): het mengpaneel is buiten gebruik gesteld nu een voorversterker aanwezig is
noot 2): de boxen zijn aangesloten zonder de bijbehorende Bose controller
Instelling apparatuur
Voorversterker:
vol open
eindversterker:
vol open
meetsignaal via meetversterker:
A gewogen roze ruis referentie 77,4 dB
A gewogen witte ruis referentie 79,8 dB
meetopstelling:
EAW Smaart v6 / meetmicrofoon Samson MM01
(ijking door ingebouwde ijktoon)
Opmerkingen:
Ter voorkoming van contactgeluid zijn de luidsprekers aan kettingen opgehangen
De ingestelde limiter is met een “non-tamper” zegel afgesloten.
Het unieke nummer van dit zegel is : ######.
opm:
1)
2)
13
Voorbeeld rapport afstelling (4)
Schakelschema
LG DVD speler
Sony CDP speler
Pioneer voorversterker
PC/ipod spelr
Perfer SBX 25 limiter
JVC AX 54 Eindversterker
4 luidsprekers
Bose 303
14
Handhaving maatwerkvoorschriften
• In principe niet bij afstelling en
verzegeling aanwezig!
• Goedkeuring adhv bewijs afstelling en
verzegeling
• Bij klachten: meten 2.17
Activiteitenbesluit
• Indien overschrijding controle begrenzer
– Plaatsing begrenzer in keten en aan/uit test
– Mogelijkheden om begrenzer te omzeilen
– Meting binnengeluidsniveau
15
Voorschrift festiviteiten
• Maatwerkvoorschriften niet van
toepassing
• Kennisgeving volgens procedure
APV
• Geluidsplafond van toepassing
(Nadere regels op grond van artikel 4.1.3a
APV Rotterdam)
16
Geluidsplafond
•
•
•
•
In verleden klachten bij festiviteiten
Wens om niet onbegrensd te laten
Wel festiviteiten mogelijk maken
Volgende dag zaterdag, zondag of
feestdag ruimere grenswaarden
dan overige dagen
• Avond en nacht gelijke waarde
• Geen LAr,LT maar LAr, 3 minuten
17
Handhaving geluidsplafond
• Handhaven festiviteiten
– Bij overschrijding grote overlast
bij omwonenden
– Vanaf 3 dB overschrijding gele
kaart
– 2e maal constatering rode kaart
– 3 x 3 min meten en middelen ivm
representativiteit
18
Waarom dB(C)? (1)
• In geluidrapport wordt pop- en/of
housemuziek aangenomen…
• Beste manier om muziekspectrum
vast te leggen (in theorie):
– Met perfect gemeten pop- of
housemuziekspectrum
• In de praktijk wijkt daadwerkelijk
gemeten spectrum altijd af!
A- en C-weging
0
filterwerking in dB
19
-10
ISO 226
IEC 61672
A-filter
-20
C-filter
-30
-40
10
100
1000
10000
frequentie in Hz
• A-weging standaard voor milieu-geluid
• C-weging voor bas-rijke muziek, LFG, ARBO (Lpiek)
Waarom dB(C)? (2)
20
Standaard housemuziekspectrum zendzijde:
115 dB(lin), 114 dB(C) en 100 dB(A)
120
110
100
LIN - 115 dB(Lin)
C - 114 dB(C)
90
A - 100 dB(A)
80
70
60
31
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Waarom dB(C)? (3)
21
Housemuziekspectrum met 63 Hz + 10 dB zendzijde:
123 dB(lin), 123 dB(C) en 102 dB(A)
120
110
100
LIN - 123 dB(Lin)
C - 123 dB(C)
90
A - 102 dB(A)
80
70
60
31
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Waarom dB(C)? (4)
22
Ontvangzijde bij standaard housemuziekspectrum:
64 dB(lin), 62 dB(C) en 40 dB(A)
70
60
50
40
LIN - 64 dB(Lin)
C - 62 dB(C)
A - 40 dB(A)
30
20
10
0
31
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Waarom dB(C)? (5)
23
Ontvangzijde bij housemuziekspectrum met 63 Hz+10 dB:
72 dB(lin), 72 dB(C) en 47 dB(A)
70
60
50
40
LIN - 72 dB(Lin)
C - 72 dB(C)
A - 47 dB(A)
30
20
10
0
31
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
24
Waarom dB(C)? (6)
Standaard house:
House met 63 Hz Verschil:
+ 10 dB:
• Zendzijde:
115 dB(lin)
114 dB(C)
100 dB(A)
123 dB(lin)
123 dB(C)
102 dB(A)
+ 8 dB
+ 9 dB
+ 2 dB
72 dB(lin)
72 dB(C)
47 dB(A)
+ 8 dB
+10 dB
+ 7 dB
• Ontvangzijde:
64 dB(lin)
62 dB(C)
40 dB(A)
25
Waarom dB(C)? (7)
• In dB(A) doen bastonen nagenoeg niet
mee
• In dB(C) doen bastonen wel mee
• dB(A) niveau aan ontvangzijde wordt
bepaald door dB(C) niveau aan
zendzijde
• Daarom aan zendzijde niet alleen op
dB(A) waarde, maar ook op dB(C)
waarde vastleggen
• Niet perfect, maar wel beter!
26
Vragen
Download