parkinson presentatie nieuw

advertisement
Ziekte van Parkinson
Behandeling van ziekte van Parkinson.
Door: Drs. T. Kors, Orthomoleculair Therapeut, onderzoeker
Gestelsestraat 16B
5582 HH Waalre
Tel: 0407113026, [email protected]
Parkinson symptomen
l 
Variëren van patiënt tot patiënt
l 
Tremoren
l 
l 
Rigiditeit kan bij elke ledemaat
voorkomen
Gevoel van schoenen met cement aan
te hebben / Gevoel magneet voeten te
hebben
l 
Rigiditeit
l 
Langzaam bewegen
l 
Verstoring in houding
l 
Gezichtsuitdrukkingen zijn verminderd
Typisch tremoren bij parkinson:
l 
l 
Moeite met praten
- 
Ergste bij rust
l 
Handschrift wordt kleiner
- 
Ergste bij stress en begint typisch
aan een kant en begint meestal bij
de hand
l 
Moeite met omdraaien in bed
- 
De tegenovergestelde hand kan
ook beginnen alsmede andere
delen van het lichaam: benen,
gezichts-spieren en tong.
Door: Drs T. Kors
Parkinson
l 
l 
l 
l 
l 
Substantia nigra functioneert niet meer
Afsterven van de dopaminerge cellen in de substantia nigra
en omliggende gebieden.
De dopaminerge cellen in de substantia nirga zijn
verantwoordelijk voor de productie van neurotransmitter
dopamine
De farmaceutische industrie heeft zich gefocust op het
gebrek van deze chemisch stof en heeft een scala aan
medicatie ontworpen om symptomatische verlichting te
bieden.
1959 eerste therapeutische inzet van dopamine (start Ldopa, sinemet). Tot de dag van vandaag blijft dit meest
gebruikte vorm van behandeling
Door: Drs T. Kors
Substania Nigra
Door: Drs T. Kors
Nadelen L-Dopa
l 
L-dopa kan tijdelijk de symptomen van
parkinson verminderen echter:
- 
Veel wetenschappelijke data nu laten zien dan Ldopa het ziekte proces juist kan versnellen door de
productie van extra vrije radicalen.
- 
Er is nog een andere zeer belangrijke chemische
stof in het brein van parkinson patiënten in mindere
mate aanwezig: Glutathion!
Door: Drs T. Kors
Glutathion
l 
l 
l 
l 
l 
De hoeveelheid glutathion is substantieel verminderd bij
Parkinson patiënten, toch krijgt deze stof maar weinig
aandacht.
Glutathion is een van de meest belangrijke antioxidanten
voor het brein.
Glutathion zorgt voor behoud van breinweefsel door het te
beschermen tegen vrije radicalen.
Vrije radicalen ontstaan door:
- 
het proces van metabolisme,
- 
toxische stoffen.
- 
Infecties en stress.
Glutathion is ook een regenerator van vitamine E en C, die
op hun beurt ook weer een antioxidant werking hebben.
Door: Drs T. Kors
Glutathion therapie
Samenvattend: glutathion is belangrijk voor de
bescherming van het brein tegen schadelijke
aanvallen door vrije radicalen. Glutathion is een
stof die veel parkinson patiënten tekort komen.
Door: Drs T. Kors
Studie met glutathion
l 
Department of neurology, University of Sassari
Italië In dit onderzoeksprotocol kregen
parkinson patiënt intraveneuze toediening van
glutathion met een interval van twee keer per
dag voor 30 dagen. De patiënten werden met
een interval van 1 maand geëvalueerd.
De resultaten: alle patiënten waren significant
verbeterd. Er was een 42% vermindering van
invaliditeit. Wanneer met de behandeling werd
gestopt hield het effect 2 tot 4 maanden aan.
Door: Drs T. Kors
Studie met glutathion
De onderzoekers concludeerden: Glutathion
heeft effect op de symptomen van parkinson en
zorgt mogelijk voor vertraging van het ziekte
proces. Deze studie is grotendeels
onopgemerkt gebleven. L-dopa en andere
medicijnen die deze stof imiteren blijven nog
steeds de standaard behandelmethode. De
studie in Italië laat duidelijk zien dan het
toedienen van glutathion, een stof die van
nature voorkomt in het brein, substantieel de
klachten bij Parkison patiënten kunnen
verminderen
Door: Drs T. Kors
Waarom is Glutathion therapie
onbekend?
l 
Glutathion kan niet worden gepatenteerd.
Hierdoor kan het geen exclusief eigendom
worden van een bedrijf. Geen enkel bedrijf zal
om deze reden geld uitgeven aan advertenties
in invloedrijke medische wetenschappelijke
tijdschriften.
Door: Drs T. Kors
Glutathion therapie
l 
l 
Vanaf 1998 wordt dit veelvuldig toegepast door
dr Perlmutter (Neurloog). Dr Perlmutter
beschrijft dat zijn Parkinson patiënten
substantiële voortuitgang boeken op het gebied
van: rigiditeit, mobiliteit, spraak,depressie en
tremoren. Glutathion is een sterke anti-oxidant
en vertraagd daarmee het ziekte proces.
De therapie met glutathion staat in contrast met
de therapie met L-dopa waarmee alleen de
symptomen worden behandeld en waarmee de
situatie van de patiënt op de lange termijn
sneller verslechterd.
Door: Drs T. Kors
Glutathion therapie
l 
l 
Soms kunnen na het toedienen van 1 dosis
glutathion de positieve effecten al na 15
minuten zichtbaar zijn.
Injecties worden 1 tot 3x per week en soms
dagelijks gezet.
Door: Drs T. Kors
Video Dr Perlmutter
Klik hier voor de video over toepassing van
glutathion bij Parkison patienten
Door: Drs T. Kors
Waarom is glutathion zo effectief bij
parkinson?
Glutathion maakt bepaalde delen (receptoren) van de hersenen meer
l 
gevoelig voor dopamine. Dit heeft tot gevolg dat ondanks dat de
dopamine aanmaak verminderd is de effectiviteit wel verbeterd. Het
verbeteren van de cellulaire receptor gevoeligheid begint steeds meer
terrein te winnen in de geneeskunde. Bij diabetes bijvoorbeeld wordt
het medicijn metformine voorgeschreven die ervoor zorgt dat de
gevoeligheid van de cellen voor insuline omhoog gaat.
l 
l 
Glutathion is een sterke antioxidant waardoor hersenweefsel wordt
beschermd tegen aftakeling/beschadiging
Glutathion is een belangrijke schakel in het ontgiftingssysteem van de
lever. Het is bekent dat bij veel Parkinson patiënten gebreken zijn in
het ontgiftingssysteem van diverse chemische stoffen. Parkinson
komt ook vaker voor bij mensen die veelvuldig bloot zijn gesteld aan
pesticiden, zware metalen of andere chemische stoffen. Juist die
mensen met een afwijkend ontgiftingssysteem lopen het risico op
schade door deze stoffen op de hersenen. Het toedienen van
glutathion is een van de meest effectieve technieken om de lever en
brein te helpen ontgiften.
Door: Drs T. Kors
Supplementen bij Glutathion
therapie
l 
l 
N-acetyl cysteine(NAC), vergroot de productie
van glutathion in het lichaam.
Andere supplementen die glutathion verhogen:
- 
l 
Vitamine C, E, Alfa-liponzuur, mariadistel
Het verhogen van de lever ontgifting kan een
significante verbetering geven bij Parkinson
patiënten
Door: Drs T. Kors
Mitochondriale activatie
In 1990 is ontdekt dat de hersencellen van
parkinson patiënten niet in staat zijn dopamine
aan te maken. De oorzaak ligt in het feit dat de
cellen niet genoeg energie hebben in de vorm
van ATP om dopamine te maken. ATP wordt in
de mitochondriën in de cellen gemaakt. Het
medicijn L-dopa zorgt ervoor dat de hersenen
juist minder energie kunnen maken. Het is
daarom ook bedenkelijk dat dit nog steeds de
meest gebruikte medicatie is bij deze ziekte.
Door: Drs T. Kors
Mitochondriale activatie
Stoffen die voor activatie van de mitochondriën
en dus de productie van energie zorgen zijn:
l 
Acetyl L carnitine
l 
Co-enzym q10
l 
Magnesium
l 
D-ribose
l 
l 
NADH, bij 885 Parkinson patiënten lieten 80%
een milde tot goede verbetering zijn in hun
invaliditeit
Phosphatidylserine
Door: Drs T. Kors
Phosphatidylserine
l 
l 
l 
l 
l 
Een van de belangrijkste componenten van de celmembranen. Dit is
de plek waar hersencellen chemische signalen ontvangen en
verzenden.
Verbeteren van transmissie van signalen is belangrijk bij parkinson
patiënten
Het gebrek van de neuronen om met elkaar te communiceren door
een tekort aan dopamine kan deels worden verbeterd door
phosphatidylserine die voor. Deze stof zorgt voor effectief gebruik van
het beetje dopamine wat nog wordt aangemaakt.
De mitochondriën zijn voor hun functie ook afhankelijk van een
gezond membraan om energie te produceren in de vorm van ATP.
Net zoals het cellulaire membraan is de gezondheid van het
mitochondriale membraan net zo belangrijk.
30% van de parkinson patiënten hebben niet alleen motorische
achteruitgang maar ook cognitieve achteruitgang. Dit ondersteund
verder de toepassing van phosfatidylserine bij Parkinson.
Door: Drs T. Kors
Antioxidanten bij parkinson
l 
Vitamine E
l 
Vitamine C
l 
Alfa liponzuur: regenereert glutathion, passeert makkelijk de
bloed-hersenbarrière, metaal chelator voor kwik, cadmium en
overvloedig ijzer.
l 
Vitamine D: blijkt sterker dan vitamine E als antioxidant
l 
NAC: verhoging productie glutathion
l 
l 
Acetyl -L carnitine: kon bij dierproeven compleet voorkomen dat
ze parkinson kregen door toediening van MPTP.
Ginko biloba: goed voor cognitieve functies
Door: Drs T. Kors
Gebruik van NMDA receptor
antagonisten bij Parkinson patiënten
NMDA receptor ac-va-e Glutamaat is een stof in de hersenen die prikkels overdraagt en dus de NMDA receptor ac-veert. Indien er teveel van deze stof aanwezig is, wordt juist de signaaloverdracht verstoord. Op kan den duur kan deze stof hersencellen beschadigen. Waardoor kan glutamaat te hoog worden? Kor is een remmer van glutamaat, NMDA en andere neuro transmiFers, als de kor-­‐func-e niet meer werkt (kor-­‐
downregula-e) gaat glutamaat omhoog. Door: Drs T. Kors
Gebruik van NMDA receptor
antagonisten bij Parkinson patiënten
Mol Neurobiol. 1996 Feb;12(1):73-94. Glutamate and Parkinson's disease.
Blandini F, Porter RH, Greenamyre JT.
Neurological Institute C. Mondino, University of Pavia, Italy.
Veranderde glutamaat gestuurde neurotransmissie en neuronale metabole
dysfunctie lijken centraal in de pathofysiologie van de ziekte van Parkinson. De
substantia nigra pars compacta - het gebied waar de primaire pathologische laesie
ligt – staat bloot aan oxidatieve stress en toxische en metabole afvalstoffen. Het
onvermogen om aan metabole eisen te voldoen (dus een tekort aan energie),
waarschijnlijk gerelateerd aan verminderde mitochondriale functie, kan de nigral
kwetsbaar maken voor de effecten van glutamaat. Glutamaat werkt als een
neurotoxine in aanwezigheid van verslechterde cellulaire energiemetabolisme. Op
deze wijze kan glutamaat deelnemen aan de pathogenese van Parkinson. Er is ook
bewijs van verhoogde glutamaat activiteit in het striatum. In diermodellen, zorgde
een blokkade van glutamaat receptoren (NMDA receptoren) voor een verbetering
van de motorische verschijnselen van Parkinson. Hieruit blijkt dat een abnormaal
verhoogde glutamaat gemedieerde neurotransmissie een belangrijke rol speelt in de
symptomen van Parkinson. De betrokkenheid van het glutamaat systeem en NMDA
receptoren in de pathogenese en symptomatologie van Parkinson biedt potentiële
nieuwe targets voor therapeutische interventie in deze neurodegeneratieve
Door: Drs T. Kors
aandoening.
Ziekte van parkinson
l 
Samenvattend de mogelijke oorzaken van
Parkinson:
- 
Mitochondriale dysfunctie
- 
- 
Ziekte van Lyme
Verhoogde oxidatie
- 
Verhoogde glutamaat/NMDA activiteit
- 
- 
Zware metalen / chemische belasting
Verstoort ontgiftingssysteem
- 
Tekorten aan anti-oxidanten → glutathion
- 
Aangetaste celmembranen
Door: Drs T. Kors
Het behandeltraject berust op 7 pijlers:
1. Uitsluiten van ziekte van lyme
l 
Bloedonderzoek: immuunoblot, elisa, LTT-test
2. Verhogen van antioxidant status
l 
Infuus glutathion
l 
Infuus Alfaliponzuur
3. Verbeteren van mitochondriale activiteit
l 
Infuus Acetyl-l-carnitine
4. Ontgiften van zware metalen en andere chemische stoffen
l 
Infuus DMPS/EDTA
l 
Infuus glutathion
5. Verbeteren van het algehele ontgiftingsproces
l 
Infuus glutathion
l 
Infuus mariadistel
6. Herstellen van endorfine receptoren/gebruik NMDA receptor anagonist
l 
Infuus magenesium/N-acetyl-Cysteine (NMDA antagonist)
7. Herstellen van celmembranen
l 
Infuus phospatidylserine
Door: Drs T. Kors
Download