Neem je loopbaan in eigen handen – slot

advertisement
Neem je loopbaan in eigen handen – slot
Loopbaanplanning: a never ending story
“Als je professionele behoeften verschuiven, wacht je best niet te lang om actie te
ondernemen. Het jaarlijkse functioneringsgesprek is voor werknemers een uitgelezen
kans om te toetsen of ze hun persoonlijke doelstellingen kunnen verzoenen met de
steeds evoluerende behoeften van de organisatie”, zegt loopbaanadviseur Annette
Smedts.
Christine Huyge
Wie een traject van loopbaanplanning volgt, laat alle actoren van zijn persoonlijkheid
en van zijn werkend bestaan de revue passeren. Vanuit de vraag ‘wie ben ik’ leiden de
adviseurs de kandidaat naar het antwoord op de vraag ‘wat wil ik’.
Maar mensen evolueren voortdurend als gevolg van wat er zich in de buitenwereld en
binnenin hen afspeelt, ze moeten als het ware telkens weer hun positie bepalen.
Naarmate mensen veranderen, zullen ook hun professionele behoeften verschuiven.
“Daarom is het belangrijk voortdurend voeling te houden met de eigen
ontwikkelingen”, zegt Annette Smedts. “Voor wie de stap zet naar bewust omgaan
met de eigen loopbaan, is het meer dan zinvol om jaarlijks de facetten te herbekijken
die in het loopbaanplanningstraject aan bod kwamen. Op welke punten zijn mijn
professionele behoeften verzadigd, op welke vlakken zijn ze verschoven? “
Een hulpmiddel daarbij is het opnieuw invullen van de beslissingsboommatrix. Dat is
een instrument dat toelaat prioriteiten aan te duiden in alle criteria die iemand
belangrijk vindt om succesvol en tevreden te kunnen functioneren in zijn of haar job.
Het lijstje van criteria ontstaat naar aanleiding van het zelfonderzoek dat in het kader
van loopbaanplanning uitgevoerd wordt. Met de beslissingsboommatrix kunnen de
verschillende voorwaarden en voorkeuren tegenover elkaar afgewogen worden.
Bijsturen
“Als je professionele behoeften veranderen, wacht je beter niet tot er zich conflicten
voordoen, tot je een ongemakkelijk gevoel krijgt in je job, tot je het beu bent of tot je
partner en kinderen af te rekenen krijgen met een gestresseerde, chagrijnige of
lichtgeraakte figuur in huis”, meent Annette Smedts. “Natuurlijk hoeft dat niet te
betekenen dat je naar je baas moet stappen om je ontslag te geven. Wel is het aan te
raden om te onderzoeken waar de mogelijkheden liggen om zoveel mogelijk aan je
loopbaandoelstellingen tegemoet te komen. Misschien moet je binnen je huidige
functie accenten verleggen? Misschien wens je een opleiding te volgen? In elk geval
moet je actie ondernemen en gaan praten met je chef, de personeelsdienst of met
iemand buiten het bedrijf.”
Functioneringsgesprek
Annette Smedts raadt loopbaanplanners aan om vóór de jaarlijkse beoordelings- of
functioneringsgesprekken de zelfanalyse te overlopen en te actualiseren. “Dit laat
werknemers toe goed voorbereid het gesprek aan te gaan. Ze kunnen met hun
gesprekspartner uitzoeken waar de lijnen van hun persoonlijke wensen en die van het
bedrijf elkaar kruisen. Op die manier wordt het een gesprek tussen twee evenwaardige
partijen die elkaar iets te bieden hebben en die beide de vruchten van de oefening
kunnen plukken.”
Niets belet mensen om zelf aan te geven hoe ze hun weg binnen de organisatie zien
verlopen. Sterker nog: het aangeven van de eigen mogelijkheden, ontwikkelingen en
wensen is een hulpmiddel voor de organisatie. Die is namelijk zelf voortdurend in
evolutie en moet zich permanent op de dag van morgen voorbereiden.
Deze reeks kwam tot stand dankzij de steun van CKZ Antwerpen,
www.ckzantwerpen.be
(Kader)
Loopbaanbegeleiding: waar kunt u terecht?
De meeste van de hieronder opgesomde organisaties verzorgen loopbaanplanning
tegen zeer democratische prijzen – of zelfs helemaal gratis – en aanvaarden
opleidingscheques. De Vlaamse regering werkt aan een subsidiërings- en
erkenningsregeling voor centra die loopbaanbegeleiding aanbieden. In de
erkenningscriteria zullen maximumprijzen worden vastgelegd. In het ontwerpbesluit
liggen die tussen 25 euro (laaggeschoolden, oudere werknemers,
arbeidsgehandicapten, allochtonen) en 150 euro.











Bridges for Choice, Mechelen, 015-29 39 39, Jan De Visch,
[email protected]; www.in-flow.be
Compagnie de Sporen, Gent, richt zich tot personen met psychische en
drugproblemen, 09-226 12 20, Veerle Herst; [email protected]
Fokus Vitamine W, Antwerpen, richt zich bijzonder tot laaggeschoolden, 45plussers en allochtonen, Stijn Maes, 03-257 08 22, [email protected];
www.vitamine-w.be
Itinera, Antwerpen, 03-231 77 31, Sonja Baert, [email protected];
www.itinera-loopbaanbegeleiding.be
Jobcentrum West-Vlaanderen, Gits, richt zich tot
arbeidsgehandicapten, 051-26 90 20, Mario Verzele,
[email protected]; www.jobcentrumwestvlaanderen.be
Keerpunt, Hasselt, 011-87 38 08, [email protected], Heidi Stieglitz;
www.keerpunt-training.be
Kellens Consulting, Oudenaarde, groepen in Antwerpen, Oost- en WestVlaanderen, 055-30 04 52, 0495-523 139, [email protected], Vera
Kellens
Kompas Leuven, 016-35 05 79, Gerda Lammens, [email protected];
www.loopbaankompas.be
Lbc Nvk, Antwerpen, 03-220 87 19, Jan De Paepe, [email protected];
www.lbc-nvk.be
Stichting Lodewijk De Raet, 02-240 95 00, [email protected];
www.stichtingderaet.be
Vdab Loopbaanbegeleiding, verschillende contactpunten in alle Vlaamse
provincies, 02-506 29 30, 0496-57 55 72, Lut Pelgrims,
[email protected]; www.vdab.be



.
Vibam, voor bedienden van de Antwerpse metaalnijverheid, 03-280 47 45,
Annette Smedts, [email protected]; www.vibam.be
Vlaams ABVV, loopbaanbegeleiding in acht steden, 02-289 01 97, Wendy
Tulkens, [email protected]; www.vlaams.abvv.be
Vormingplus Antwerpen, 03-230 03 33, Danni Godart,
[email protected]; www.vormingplusantwerpen.be
Download