Passantentarieven Zorgverzekeringswet 2015-2016

advertisement
Passantentarieven 2015 – 2016 Zorgverzekeringswet
De door AlleskITs geleverde zorg is zorg in het A segment. De hoogte van het tarief in het A segment wordt bepaald door de Nza, dit bepalen wij niet zelf. Als
er contracten zijn afgesloten met ziektekostenverzekeraars, dan zijn andere tarieven van toepassing (er zijn dan afspraken gemaakt over kortingen op het
tarief).
Passantentarieven zijn tarieven die de instelling zelf rechtstreeks met de klanten verrekend, bijvoorbeeld als de zorg niet verzekerd is of door een
zorgverzekeraar niet is gecontracteerd . Ook kan het gaan om zorg aan buitenlanders of gemoedsbezwaarden. In deze gevallen wordt het tarief in rekening
gebracht dat door de NZa is vast gesteld. In de bijlage vindt u de passantentarieven vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2016. Deze tarieven worden na 90
dagen (bij een Nieuwe patiënt) of na 120 dagen (bij een bestaande patiënt) in rekening gebracht.
Passantentarieven AlleskITs 2016
DBCzorgproduct
A-segment
DBCzorgproduct
A-segment
DBCzorgproduct
A-segment
DBCzorgproduct
A-segment
Kindergeneeskunde
overige pediatrie
ZP:990316008
DC:14D921
Gedragsproblemen | Ambulant middel/ Dag |
Kindergeneeskunde overige pediatrie
Kindergeneeskunde
overige pediatrie
ZP:990316025
DC:14D931
Gedragsproblemen | Licht ambulant |
Kindergeneeskunde overige pediatrie
Kindergeneeskunde
psychosociaal
ZP:991216013
DC:14E281
Diagnosen psychisch/ gedrag overig | Licht ambulant |
Kindergeneeskunde psychosociaal
Kindergeneeskunde
psychosociaal
ZP:991216030
DC:14 E513
Diagnosen psychisch/ gedrag overig | Ambulant middel/
Dag =1 | Zonder activiteiten psychosociaal specifiek |
Kindergeneeskunde psychosociaal
DBCzorgproduct
A-segment
Kindergeneeskunde
psychosociaal
ZP: 991216020
DC:14 E287
Bedreigde ontwikkeling kind | Ambulant middel/ Dag =1
| Zonder activiteiten psychosociaal specifiek |
Kindergeneeskunde psychosociaal
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2
polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij
gedragsproblemen (bij kind)
1 of 2 polikliniekbezoeken bij
gedragsproblemen (bij kind)
€ 721,61
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een
aandoening met een psychische oorzaak (bij
kind)
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2
polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling
bij een aandoening met een psychische
oorzaak (bij kind)
€ 316,35
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2
polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling
bij bedreigde ontwikkeling van het kind
€ 931,06
€ 294,99
€ 813,93
Passantentarieven AlleskITs 2015
DBCzorgproduct
A-segment
DBCzorgproduct
A-segment
DBCzorgproduct
A-segment
DBCzorgproduct
A-segment
DBCzorgproduct
A-segment
Kindergeneeskunde
overige pediatrie
ZP:990316008
DC:14D921
Gedragsproblemen | Ambulant middel/ Dag |
Kindergeneeskunde overige pediatrie
Behandeling of onderzoek op de polikliniek
of dagbehandeling bij Gedragsproblemen
€ 719,74
Kindergeneeskunde
overige pediatrie
ZP:990316025
DC:14D931
Gedragsproblemen | Licht ambulant |
Kindergeneeskunde overige pediatrie
Consult op de polikliniek bij
Gedragsproblemen
€ 294,22
Kindergeneeskunde
psychosociaal
ZP:991216013
DC:14E281
Diagnosen psychisch/ gedrag overig | Licht ambulant |
Kindergeneeskunde psychosociaal
Consult op de polikliniek bij Een psychische
of gedragsaandoening
€ 346,52
Kindergeneeskunde
psychosociaal
ZP:991216030
DC:14 E513
ZP: 991216020
DC:14 E287
Behandeling of onderzoek op de polikliniek
of dagbehandeling bij Een psychische of
gedragsaandoening
Behandeling of onderzoek op de polikliniek
of dagbehandeling bij Een psychische of
gedragsaandoening
€ 811,81
Kindergeneeskunde
psychosociaal
Diagnosen psychisch/ gedrag overig | Ambulant middel/
Dag =1 | Zonder activiteiten psychosociaal specifiek |
Kindergeneeskunde psychosociaal
Bedreigde ontwikkeling kind | Ambulant middel/ Dag =1
| Zonder activiteiten psychosociaal specifiek |
Kindergeneeskunde psychosociaal
ZP: zorgproductcode
DC: declaratiecode
€ 928,64
Download