PB Onderzoek naar angsten bij kinderen -25.10.11

advertisement
Persbericht
59% van de kinderen zijn bang voor de dood
D e onderzoeksbureaus
onderzoeksbureau s Wide en Listen deden in opdracht van Walibi een onderzoek
naar de angsten van Belgische kinderen,
kinderen, naar aanleiding van Halloween.
Halloween. D e dood
wordt aanghaald als één van de belangrijkste
belang rijkste angsten bij kinderen van 8 tot 14
14 jaar.
D e dood van ouders (59%), de dood van grootouders (21%) en de dood in het
algemeen (50%) zijn de koplopers. In de steek gelaten worden door de ouders (19%) en
een ongeluk hebben (17%) sluiten het rijtje af.
af. Er is echter geen significant verschil
tussen angsten bij jongens of bij meisjes.
meisjes. Meisjes zijn over het algemeen meer bang
voor spinnen en insecten,
insecten, terwijl jongens eerder bang zijn om achtergelaten te worden
door hun ouders. Halloween maakt geen deel uit van
van de grote angsten bij kinderen, het
is eerder een leuke manier om met angsten te spelen.
Volgens Stéphanie Gallo, Psychologe en psychotherapeute hebben al deze angsten
angst en een
diepere onderliggende fobie,
fobie, namelijk die van gescheiden te zijn.
De belangrijkste
belangrijkste angsten volgens de ouders
Ouders denken dat hun kinderen bang zijn om niet genoeg vrienden te hebben (12% voor
ouders met kinderen tussen 3 en 5 jaar en 54% bij ouders met kinderen tussen 12 en 14
jaar). Daarnaast denken ouders dat kinderen bang zijn om het slachtoffer te worden van
pesterijen. (14% versus 42%, respectievelijk voor ouders van kinderen tussen 3 en 5 jaar en
12 tot 14 jaar). Zo merk je dat een aantal angsten toenemen (bv. pesterijen) en andere
afnemen met de leeftijd (bv. spoken, monsters).
Voor de ouders wordt Halloween zelden aanzien als een belangrijke angst bij kinderen
(tussen 1% en 6% van de kinderen naar gelang de leeftijd). Bang zijn voor het donker is
daarentegen enorm aanwezig bij kinderen tot 12 jaar (20%).
Een duidelijk perceptieverschil
percep tieverschil tussen wat ouders denken en de werkelijke
werkelijke angsten van
kinderen
Het onderzoek toont aan dat er een groot verschil is tussen de perceptie van de ouders en de
werkelijkheid bij de kinderen. Ouders onderschatten de angst voor de dood, terwijl ze de
pesterijen, de vrees om alleen te zijn en het gebrek aan sociale integratie overschatten.
Halloween echter, is een thema waar beiden, ouders en kinderen dezelfde perceptie over
hebben. ‘‘Dit evenement zorgt er net voor dat kinderen elkaar bang kunnen maken binnen
een ludieke, gecontroleerde en veilige context’’ zegt psychologe en psychotherapeute
Stéphanie Gallo. ‘‘Halloween laat kinderen bijvoorbeeld toe om maskers te maken die de
dood symboliseren’’ voegt Gallo er aan toe.
Hoe worden angsten overgedrag
overgedragen
drag en?
en ?
De meeste angsten ontstaan ‘natuurlijk’, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Bij jongere
kinderen neemt de familie (broers, zussen en ouders) een prominente rol in bij de overdracht
van angsten. Ouders onderschatten hun invloed hierop. Zij zouden een belangrijkere
educatieve rol kunnen spelen als het op angsten aankomt.
Vanaf 6 jaar wordt de invloed van de media en vrienden steeds belangrijker.
Hoe gaan ouders om met de angsten van hun kinderen?
kinderen ?
Drie belangrijke methodes komen naar boven in de resultaten van het onderzoek : terwijl
moeders hun kinderen aanmoedigen om hun angsten te uiten (in 37 tot 49% van de
gevallen), hebben vaders eerder de neiging om te rationaliseren , om het fenomeen uit te
leggen (in 30 tot 34% van de gevallen). Ten slotte, helpen ouders hun kinderen met het
aanvaarden van de angsten.
Leuke
Leuke angsten
Dit onderzoek toont duidelijk aan dat angst een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van een
kind. Door bepaalde angsten te overwinnen, leert het kind zichzelf te overtreffen en zich te
beschermen tegen het gevaar, waardoor hij een stap verder gaat in zijn ontwikkeling.
In deze context spelen "leuke angsten" een belangrijke rol. De plezierige activiteiten stellen
kinderen gemakkelijker in staat om op een ludieke manier om te gaan met hun angsten. Als
belangrijkste leuke angsten worden aangehaald: angst voor bepaalde attracties (kermissen
of pretparken, bij 38% tot 55% in alle leeftijdscategorieën) en kijken naar enge films
(28%). Kleine kinderen zijn dan weer bang voor heel specifieke activiteiten: een duik in het
water (meestal 3-5 jaar), zich verstoppen in het donker (vooral tot 8 jaar) en Halloween
(vooral tot 9 jaar, maar ook terug te vinden bij kinderen tot 13 jaar). Tot slot worden enkele
activiteiten in het bijzonder gewaardeerd door de oudere kinderen: speurtochten en andere
bosspelen (vanaf 7 jaar) en horror films (meer dan 25% vanaf 9 jaar).
Onderzoek gehouden van 3 tot 13 oktober 2011:
1.000 volwassenen (ouders van kinderen tussen 3 en 11 jaar)- foutenmarge van 3,1%*
656 kinderen (van 8 tot 14 jaar)- foutenmarge van 3,83%
* Verdeling in België :
Noorden : 58% Zuiden : 32% Brussel : 10%
# BERICHT AAN DE MEDIA #
Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met:
Caroline Crucifix --- PR Manager
Man ager Walibi
[email protected]
Tel.: + 32 10 42 16 79
GSM: + 32 473 72 27 54
Download