Hoofdstuk 1 Politiek, staat en dictatuur

advertisement
…..LET OP………….
Deze powerpoint gaat over de Politiek, staat en
dictatuur
De powerpoint bevat de basisstof die je moet
kennen om het centraal schriftelijk met succes
te kunnen maken.
Zorg dus dat je ALLES goed kent en door hebt wat er in deze
POWERPOINT staat.
Vergeet niet ook het BOEK te bestuderen/raadplegen.
.
Zonder deze basiskennis is het maken
van inzichtvragen – die veel op het
examen voorkomen – onbegonnen
werk.
VEEL SUCCES
Hoofdstuk 3
Politiek staat en dictatuur
Politiek
Opstellen van regels die te maken
hebben met het besturen van het
land.
Politici (= meervoud van het
woord politicus)
Gekozen vertegenwoordigers die
namens het volk besluiten nemen.
…goed besturen is
niet eenvoudig…
Politieke niveaus
 Europa
=
 Nederland
=
 Noord-Brabant =
 Oss
=
 Aa & Maas
=
europees niveau
landelijk niveau
provinciaal niveau
gemeentelijk niveau
waterschapsniveau





Europees Parlement
Eerste en Tweede Kamer
Provinciale Staten
Gemeenteraad
Waterschapsraad
Hoofdstuk 1
Staat
We spreken van een staat wanneer er sprake
is van:
1. Een grondgebied (hoeft niet aaneen gesloten
te zijn maar meestal is dat wel)
2. Een bevolking
3. Een overheid (= het gezag)
Grondgebied
Grondgebied = het land, het water (tot maximaal
22 km in zee) en het luchtruim daarboven.
Bevolking
In Nederland bestaat de bevolking uit autochtonen
en allochtonen. (multiculturele samenleving).
Gezag
Gezag = de overheid die het land, provincie, gemeente enz. bestuurt.
Een gezag wordt niet altijd door elk land erkend. (Noord-Cyprus wordt alleen door Turkije als
zelfstandig land erkend. Taiwan wordt niet door China als zelfstandig land erkend.)
Hoofdstuk 1
Dictatuur
Een dictatuur is een staat waarbij de macht in handen is van één persoon (dictator), een
kleine groep mensen of één politieke partij.
Kenmerken dictatuur
 het volk heeft geen politieke
rechten (b.v. vrijheid van meningsuiting of partijvorming)
 geen bescherming van grondrechten zoals onafhankelijke
rechtspraak
 leger speelt vaak rol als onderdrukker
Voorbeelden van dictaturen
 China
 Cuba
 Noord-Korea
Hoofdstuk 1
Download