20111206_Peter_van_Vlijmen_keurmerk_voor_fietsverlichting

advertisement
Keurmerk Verlichting
Peter van Vlijmen
6 december 2011
Plan van aanpak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Doel
Beoogd resultaat
Uitgangspunten
Technische specificaties
Organisatievorm
Communicatie
Planning
1. Doel
• Verkeersveiligheid van fietsers vergroten door
ervoor te zorgen dat de fietser goed zichtbaar is
en goed kan zien.
• Consument helpen in keuze voor goede en
veilige fietsverlichting (ontwikkeling van LEDS
gaat razend snel, wat is veilig?).
2. Beoogd resultaat
• Consument is zich bewust van het feit dat :
- kwaliteitsverlichting een belangrijke bijdrage levert
aan het verhogen van de verkeersveiligheid;
- naast gezien te worden ook te kunnen zien in het
duister/ donker;
- kent het sterrensysteem als middel om kwaliteit aan
te duiden.
Wetgeving en kwaliteit
In Nederland wordt eigenlijk nauwelijks eisen gesteld
aan fietsverlichting. Als het vóór wit is, achter rood en
niet knippert, dan is het al goed. Alleen aan het
“enigszins gezien worden” is gedacht.
Dat betekent dat je ook met goedkope lampjes, met
bijna lege batterijen nog aan de wet voldoet.
(anders dan gloeilampjes blijven LEDs nog heel lang “aan”, ook al
geven ze dan bijna geen licht meer..)
Wetgeving
• In Duitsland worden behoorlijke eisen gesteld daarom hebben
de meeste Nederlandse fietsen dan ook vaak goede verlichting.
• In Duitse en Franse wetgeving wordt de fiets gezien als een “te
verlichten” voertuig.
• In de Duitse “Strassen Verkerhs Zulassungs Ordnung”
(StVZO) worden eisen gesteld aan de lichtsterkte en de
lichtverdeling (voor en achter).
• Ook in Frankrijk en Denemarken
gelden soortgelijke eisen.
Meetraster StVZO
StVZO
• De Nederlandse fietsverlichtingsfabrikanten besteden
dan ook veel aandacht aan het berekenen en testen van
lichtverdeling.
Even een indruk van wat er tegenwoordig
mogelijk is.
Als referentie eerst het licht van een Auto. (Volvo V50)
De gevarendriehoek staat op 25 m afstand
We zetten even wat koplampen voor u op een rijtje
AXA Sprint 10 LUX
Dit is een StVZO goedgekeurde 10 lux LED koplamp.
Een gewone koplamp , maar met een LED lichtbron
( de lux waarde, een maatstaf voor licht per /m2 wordt
steeds op 10 meter afstand gemeten)
AXA Sprint 20 LUX
Dit is met 20 LUX het dubbele van de minimale Duitse eis.
Het menselijk oog ziet dit overigens niet als verdubbeling
maar als een stevige toename van ca.20%
AXA NANO high end lamp
De NANO “country" beam
Comfortabel zicht als er geen lantarenpalen in de buurt zijn
AXA NANO high end lamp
De NANO “city" beam
Comfortabele aanvulling als er te weinig straatverlichting is
Mogelijkheden LED koplampen
Verblinding
• Ook al zijn ze nog niet zo sterk als autokoplampen, het begint wel
bij elkaar in de buurt te komen. Cut-off wordt ook in Nederland
belangrijk.
• De Nederlandse wegenverkeerswet stelt daar echter geen eisen
aan!
Gewoon
High end
Auto
Lichtbronnen
Met LED is meer mogelijk
3. Uitgangspunten
Kwaliteitskeurmerk voor vaste verlichting:
- voor- en achterverlichting
- moet vast monteerbaar zijn (vast aan de fiets),
Immers fiets is voertuig!
- voor 1e montage en aftersales
- 1, 2, 3 sterrensysteem
(logo wordt aangebracht op het product)
1 = “to be seen”
2 = “to see”
3 = “to see in Friesland en andere polderwegen”
dus top!
4. Technische specificaties
• Uitgangspunt is gebruik te maken van de Duitse en
Franse normering bij het verlenen van sterren.
• Verlichting voor:
1 Ster is 4 lux, bijna gelijk aan Franse norm,
minder strenge lichtverdelingeis.
2 Sterren is gelijk aan Franse norm 7 Lux,
gelijke lichtverdelingeis.
3 Sterren is gelijk aan Duitse norm
met output van 10 Lux.
4. Technische specificaties
Verlichting achter:
- 1 Ster is 0,02 Lux
- 2 Sterren is 0,025 Lux volgens F norm
- 3 Sterren is 0,04 Lux volgens Duitse norm
Werkwijze: verkrijgen certificaat , mits voldoen aan deze
norm, fysieke test door Dekra. Dan wel administratieve
controle van bestaande certificaat (D en F) door Dekra.
5. Organisatievorm (I)
Stichting Keurmerk Verlichting
Bestuur van de stichting
3 bestuursleden afkomstig uit industrie
Technische commissie
Geeft advies aan bestuur over
technische aspecten, keuring etc
Leden zijn diverse spelers in de
industrie
Secretariaat
RAI Vereniging
Testhuis
DEKRA
(voorgeschreven)
5. Organisatievorm (II)
Hoe werkt dit in de praktijk?
6. Communicatie
Aandachtspunten:
- Gericht op drie doelgroepen: fabrikant, retail en
consument;
- Budget niet toereikend voor een voorlichtingscampagne
consumenten;
- Aansluiten bij lopende campagnes verkeersveiligheid
en verlichting.
7. Planning
Januari
• Bijeenkomst/workshop verlichtingsfabrikanten en
fietsfabrikanten.
• Oprichting Stichting.
Februari
• Definitieve vaststelling technische eisen en werkwijze.
• Plan van aanpak uitgewerkt.
• Start communicatie.
September
• Lancering Sterrensysteem op Eurobike.
Download