SLZ9631 Medikatie met corticosteroiden

advertisement
Interne Geneeskunde
telefoonnummer: 020 -512 5110
Medikatie met corticosteroïden
INLEIDING
Corticosteroïden zijn hormonen die van nature
door de bijnierschors worden aangemaakt. In
de geneeskunde worden synthetische
corticosteroïden gebruikt bij het onderdrukken
van allerlei ontstekingen en allergieën in het
lichaam.
Ook zijn ze erg belangrijk bij de behandeling
van chronische aandoeningen zoals astma en
eczeem.
Deze medicijnen zijn onder andere
verkrijgbaar onder de namen:
Betamethason, Celestone, Cortison, Decadro,
Depo-Medrol, Dexamethason, Di-Adreson-F,
Hydrocortison, Kenacort-A, Ledercort,
Lederspan, Methylprednisolon, Oradexon,
Prednison, Prednisolon, Solu-Cortef, SoluMedro, Triamcinolon.
HOE WERKT HET.
Corticosteroïden worden in de geneeskunde
het meeste gebruikt voor het remmen van
ontstekings- en overgevoeligheidsreacties.
In hoge dosis worden corticosteroïden ook
gebruikt bij de behandeling van kanker.
Natuurlijke en synthetische corticosteroïden
zorgen voor aanpassing van het lichaam aan
stresssituaties.
Pijn, koorts, malaise, gebrek aan eetlust door
de lichamelijke stress van de ziekte kunnen
aanzienlijk verbeteren door de toediening van
synthetische corticosteroïden.
HOE TE GEBRUIKEN.
Als u corticosteroïden gebruikt omdat uw
lichaam die niet voldoende aanmaakt of als u
corticosteroïden langdurig gebruikt voor
aandoeningen zoals hierboven genoemd, kan
uw lichaam afhankelijk worden van het
medicijn.
U mag ze daarom nooit vergeten in te nemen.
Normaal gesproken wordt uw bijnier
gestimuleerd om in lichamelijke- of psychische
stress situaties extra bijnierschorshormoon
(cortisol) te maken.
Bij u gebeurt dit niet of onvoldoende, daarom
moet u in stress situaties de dosering
verhogen.
SLZ9631/0812
Door een tekort aan dit hormoon kunt u zich
onnodig vervelend voelen en bij een ernstig
tekort kan er een Addison crisis ontstaan die
levensbedreigend kan zijn.
HOE TE HANDELEN BIJ KOORTS.
Bij koorts (temperatuur meer dan 38 graden
C) dient u onmiddellijk het aantal tabletten te
verdrievoudigen.
U gaat hiermee door totdat de koorts is
verdwenen.
Het is verstandig de dosering af te bouwen
naarmate u opknapt.
Als u weer helemaal beter bent, gaat u weer
terug naar het gebruikelijke aantal tabletten.
Het is vooral belangrijk om de verhoogde
dosis af te bouwen en niet plotseling terug te
gaan naar de normale dosis.
HOE TE HANDELEN BIJ BRAKEN EN
DIARREE.
Bij braken of diarree zal de medicatie ook
verdrievoudigd moeten worden.
Wanneer u door braken en/of ernstige diarree
uw medicatie niet binnen kunt houden, zult u
zo snel mogelijk het medicijn per injectie
toegediend moeten krijgen.
Waarschuw altijd uw huisarts in dergelijke
gevallen.
Ook nu geldt dat het beter is om de
verhoogde dosis af te bouwen als u weer
opknapt in plaats van plotseling teruggaan
naar de normale dosis.
HOE TE HANDELEN BIJ
POLIKLINISCHE INGREPEN EN
ONDERZOEKEN.
Bij kleine medische ingrepen zoals het trekken
van een kies, een kleine chirurgische ingreep
of bijvoorbeeld een maag-, darm- of
blaasonderzoek, dient u die dag een dubbele
dosis corticosteroïden (cortison, hydrocortisin,
prednison e.a.) in te nemen.
De dag er na kunt u weer de gebruikelijke
dosering innemen.
HOE TE HANDELEN BIJ EEN
OPERATIE ONDER ALGEHELE
NARCOSE
Bij ingrepen onder narcose moet u met de
anesthesist (narcotiseur) en chirurg
bespreken dat u corticosteroïden slikt.
Het is namelijk belangrijk dat de medicatie
voor, tijdens en na de operatie wordt
verhoogd. Als u geopereerd moet worden,
brengt u dan uw behandelend specialist
hiervan op de hoogte.
HOE TE HANDELEN BIJ PSYCHISCHE
STRESS
Bij ernstige psychische stress kan de
natuurlijke behoefte aan cortisol ook zijn
verhoogd. Ook in die situaties kan het nodig
zijn dat u het aantal tabletten verdubbelt.
Hoe en welke situaties als psychische
stresssituaties worden ervaren, verschilt
echter van persoon tot persoon.
Voorbeelden van situaties waarin u de
medicatie zou kunnen verhogen zijn:
Een ernstig zieke in uw familie of onder uw
vrienden, een begrafenis, een examen, het
overlijden van een dierbare.
VOORZORGSMAATREGELEN
Extra medicijnen op zak.
Neem altijd extra medicijnen mee als u van
huis bent, u kunt onverwachts in een
psychische/lichamelijke stress situatie
terechtkomen of langdurige vertraging
hebben.
Breng uw naasten op de hoogte.
Licht uw familie, vrienden en uw naasten in
zodat zij weten wat zij in noodsituaties moeten
doen.
Medisch paspoort, artsenverklaring of
SOS-medaillon
Het is aan te raden altijd een artsenverklaring
bij u te hebben, waarin staat dat u
corticosteroïden gebruikt en dat u bij
bewusteloosheid hydrocortison 100 mg.
geïnjecteerd moet krijgen.
Bij de apotheek kunt u een medicijnpaspoort
krijgen waarin staat welke medicijnen u
gebruikt.
U kunt ook een SOS-medaillon dragen die te
koop is bij de juwelier, ANWB winkel of via
internet. Bij de NVACP kunt u een SOS
boekje in verschillende talen bestellen
(www.nvacp.nl).
Verre reizen.
Als u op reis gaat, zorg er dan voor dat u ruim
voldoende corticosteroïd medicatie bij u hebt.
U hebt tevens een in het Engels opgestelde
brief nodig waarin uw medicijngebruik staat
vermeld. Neem uw medicijnen altijd mee in uw
handbagage.
Overige adviezen
Bewaar deze folder goed en stel uw huisarts
op de hoogte dat u in stress situaties meer
corticosteroïd medicatie nodig hebt.
Wanneer u twijfelt of u juist handelt, moet u
altijd contact opnemen met uw huisarts,
behandelend specialist of endocrinologie
consulente.
NOODSITUATIES
Waarschuwen
Waarschuw in eerste instantie uw huisarts,
hij/zij kan altijd overleggen met uw
behandelend specialist.
Slotervaartziekenhuis tijdens kantooruren:
020 – 512 9333
Slotervaartziekenhuis Spoedeisende Hulp:
020 - 512 4113
Download