Nieuwsbrief Maart 2015

advertisement
Nieuwsbrief Maart 2015
Oudercafé:
Op woensdag 25 maart willen we weer een oudercafé organiseren.
Ouders die interesse hebben worden uitgenodigd om deze avond van 19.30 tot uiterlijk
21.00 op een meer informele wijze in gesprek te gaan over het onderwijs op De Brug.
Het thema voor deze avond is: “De toekomst van het onderwijs”
De maatschappij verandert razendsnel; social media en ICT hebben een grote invloed op de
wijze waarop we kennis verwerven en hoe met elkaar communiceren.
Onze kinderen worden opgeleid voor beroepen die nu nog niet eens bestaan.
Wat betekent dat voor het onderwijs op onze school?
Wat vindt u als ouders daarbij belangrijk?
Als u denkt, daar wil ik wel eens met school en ouders van gedachten over wisselen, kunt u
zich via een emailberichtje aanmelden voor ons oudercafé op 25 maart.
Kwaliteitsonderzoek:
Eenmaal in de twee jaar wordt op alle scholen van de Stichting Surplus een
kwaliteitsonderzoek gehouden onder de ouders, leerlingen (bovenbouw) en teamleden.
Ook op De Brug doen we met dit onderzoek mee.
Het onderzoek loopt van 23 maart tot en met 2 april.
De ouders en teamleden zullen binnenkort via email uitgenodigd worden om een digitale
vragenlijst in te vullen over de kwaliteit van onze school.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 zullen in de klas een vragenlijst invullen.
De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om inzicht te krijgen in onze kwaliteit en
een om een verbeterplan te maken.
We hopen op uw medewerking!
Theatervoorstelling:
Op woensdag 4 maart gaan de kinderen van groep 1-2 naar de voorstelling: “Dit is geen
droom” van jeugdtheater Unieke Zaken.
De voorstelling vindt plaats in de speelzaal van de St. Josefschool in ‘t Zand van 10.45 tot
11.45.
Dag tegen racisme en discriminatie:
Op 20 maart wordt op de scholen van Surplus een anti racisme en discriminatie dag
gehouden.
Deze dag is vorig jaar voor het eerst Surplus breed georganiseerd. Dit is zo goed bevallen,
dat er een jaarlijks vervolg aan wordt gegeven.
Voor onze school kwam het bericht over dit jaarlijks vervolg te laat. Op De Brug hebben we
dit jaar in alle groepen al een gastles laten verzorgen door Bureau Discriminatiezaken.
Om die reden zullen we op 20 maart geen bijzondere activiteiten in dit kader organiseren.
Vanaf volgend schooljaar sluiten we ons uiteraard weer aan bij de dag die dan in
Surplusverband georganiseerd wordt.
Meesters- en Juffendag:
24 maart wordt de traditionele meesters- en juffendag georganiseerd.
Op die dag vieren alle meesters en juffen hun verjaardag.
Meer informatie volgt nog maar één ding is nu al zeker: we maken er een gezellige dag van.
Het team van obs De Brug
Download