Powerpoint presentatie van Stichting De Brug

advertisement
Stichting De Brug
Kleinschalig
ontwikkelingswerk in
Cambodja in
samenwerking met
haar Cambodjaanse
partnerorganisatie
Spie-en
Cambodja


Cambodja ligt
in Zuid Oost
Azië,
ingeklemd
tussen
Thailand, Laos
en Vietnam.
De hoofdstad
is Phnom Penh
Waar werken wij?
De Brug werkt in de
provincies:


Kampong Cham
(ten noorden van
Phnom Penh)
Takeo (ten zuiden
van Phnom Penh),
In totaal een gebied
zo groot als twee
keer de provincie
Utrecht.
Korte geschiedenis





Op 16 april 1975 “bevrijdde”
de Rode Khmer Phnom Penh.
Maar nog diezelfde dag lieten
ze hun ware gezicht zien.
Iedereen moest de stad
verlaten.
Het land veranderde in een
groot concentratiekamp
Daarna volgden nog eens tien
jaren van communistische
overheersing door Vietnam
Begin jaren negentig...


Waren de scholen sterk
verouderd....
en veel huizen waren
bouwvallen geworden....
Het prille begin...


Toen besloten een aantal mensen
te beginnen met de
wederopbouw...
Ze maakten plannen om in ieder
geval de ergste nood te lenigen...



Ds. Heang Koy
Prof. Nguon Phan
Dr. Diny van Bruggen
De oprichting van
Stichting De Brug en Spie-en
was een feit op 11 mei 1992
Stichting De Brug wil werken volgens de
volgende principes:


Helpers helpen te
helpen
Kleinschalig en veel
participatie van de
doelgroep


Aandacht voor arme en
vergeten groepen
Met een voorkeur voor die
gebieden waar ook kan
worden samengewerkt met
plaatselijke christenen


Binnen onze organisatie werken christenen en boeddhisten
samen.
Christenen kunnen in alle vrijheid wijzen op de boodschap
van de bijbel
Onze projecten







Scholen- en huizenbouw
Infrastructuur en putten
Noodhulp
Irrigatieprojecten
Hulp aan aidspatiënten
Hulp aan wezen
In de eerste 10 jaren de
ontwikkeling van een medisch
project in Prey Chhor
Scholenbouw



Jaarlijks realiseren we 6 scholen.
De Brug levert alleen de
materialen. Het dorp bouwt de
school o.l.v. een aannemer.
Het zijn zesklassige stenen
gebouwen.
Na de bouw verstrekt Spie-en
schoolmeubilair en
speeltoestellen.
Huizen voor armen

Jaarlijks bouwen we 80
huizen voor armen en
weduwen.
Dorpsopbouw
Aanleg van
 dorpswegen
 bruggen
 waterputten
Irrigatieprojecten

Door het water in het regenseizoen op
te slaan in grote reservoirs kan het in
het droge seizoen via kanalen en
kanaaltjes naar de rijstvelden worden
geleid.
Irrigatieprojecten


Dorpelingen graven de kanalen
en krijgen hiervoor rijst van
Spie-en
Het hele gezin helpt vaak mee
Irrigatieprojecten


Als de velden bevloeid kunnen
worden, dan wordt alles groen....
Zelfs in het droge seizoen kan er
groente en maïs verbouwd worden!
Hierdoor is er minder trekarbeid (werk
in de grote steden) en dus minder hivtransmissie, en dus minder
aidspatiënten en wezen.
Zorg voor aidspatiënten



In het jaar 2000 zijn we begonnen met
een thuiszorgprogramma voor
aidspatiënten. Inmiddels worden zo’n
1000 patiënten wekelijks bezocht door
vrijwilligers van Spie-en.
Ze verstrekken o.a. rijst, palliatieve
geneesmiddelen, een slaapmat,
klamboe, kussen, kramar en deken.
En het aanvullende ‘Spie-en-food’ dat
wordt bereid uit verschillende soorten
bonen en granen
Weeskinderen





Zo’n 3000 weeskinderen en 1000
kinderen van stervende ouders worden
opgevangen in pleeggezinnen.
Hierdoor kan het kind in zijn eigen
omgeving en vaak nog bij zijn eigen
familie (opa en oma, oom en tante)
blijven wonen in een gewone
thuissituatie.
Pleegouders beloven het kind lief te
hebben en te behandelen als hun
eigen kind.
Het kind en één pleegouder ontvangt
rijst van Spie-en.
Het kind krijgt twee keer per jaar
nieuwe schoolkleren en schriften.
Spie-en support


Eén keer per jaar gaan de
weeskinderen met de vrijwilligers van
Spie-en een dagje uit, bijv. naar de
dierentuin. Dit vergroot hun
belevingswereld en zo kunnen ze ook
elkaar ontmoeten.
Weeskinderen die naar het voortgezet
onderwijs gaan en meer dan 3 km van
school wonen krijgen een fiets.
Bestuur en vrijwilligers van Spie-en werken hard aan de
opbouw van hun land.
Helpt u ook mee???
Hoeveel geld is er nodig voor....












Stenen school, nieuwbouw, 6 lokalen
Meubilair voor een school
Speelplaats bij een school
Toiletblok bij een school
Dorpshuis voor een weduwe of gehandicapte
Brug in een dorps-verbindingsweg
Een verbindingsweg tussen dorpen
Duiker onder een weg
Een waterput
Een irrigatieproject (dijken, sluizen, kanalen)
Zorg voor een aids-patiënt per jaar (rijst,
aanvullende voeding, zorgpakket, medicijnen)
Zorg voor een weeskind per jaar
(voeding, schoolmiddelen, steun pleegouder)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
16.000
1.500
650
250
550
2.500
3.250
250
250
3.000 - € 20.000
€
170
€
100
Hebt u vragen? Wij beantwoorden ze graag!








Stichting De Brug
Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg
Tel. 0523-272070
ING Bank 67.03.01.469
Postbank: 823353
e-mail : [email protected]
Website: www.stichtingdebrug.nl
Kamer van Koophandel 41189951
Hartelijk dank!
Stichting De Brug
Download