BEROEPSPROFIEL KINDERTHERAPEUT

advertisement
| VvvK | Postbus 79021 | 1070 NB AMSTERDAM |
BEROEPSPROFIEL KINDERTHERAPEUT
Opleiding
De kindertherapeut heeft een vooropleiding HBO-Bachelor SPH | MWD | CMV | Psychologie |
Creatieve Therapie of WO- Psychologie genoten. Hierna met succes een meerjarige beroepsopleiding
(Integratieve) Kindertherapie of Post-HBO opleiding Speltherapie gevolgd. Wanneer aan de
vooropleiding niet voldaan is, moet de kindertherapeut middels een EVC-traject bij een landelijk
erkend EVC-centrum aantonen over voldoende psychosociale basiskennis te beschikken equivalent
aan het vereiste HBO-Bachelor niveau.
Definitie kindertherapie
Kindertherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie met als uitgangspunt de Rechten van het
Kind, vastgelegd in ‘’Het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind’’ in 1989. De
kindertherapeut stelt het kind centraal en observeert, onderzoekt en behandelt vanuit zes
verschillende verklaringsmodellen. Deze duiden het integratieve karakter van de therapie. De zes
modellen zijn:






medisch model – gericht op medische, lichamelijke oorzaken;
stress model – gericht op de verhouding tussen draagkracht/draaglast;
cognitief model – gericht op de vaste overtuigingen die zorgen voor gedachten, gevoelens en
gedragingen;
gedrags model – gericht op het aan/afleren van gedrag;
systemisch model – gericht op communicatie en loyaliteit van het kind binnen de
systemen/relaties rondom het kind;
psychoanalytisch model – gericht op onverwerkte zaken, trauma’s uit het verleden van het
kind
Therapievormen en hulpmiddelen
In het werk maakt de kindertherapeut gebruik van een methodisch plan van aanpak en diverse
therapievormen, zoals ontspanningstherapie, speltherapie, cognitieve gedragstherapie en korte
oplossingsgerichte therapie. De interventies die de kindertherapeut inzet en uitvoert, zijn op verbale of
non-verbale aanwijzing gecommuniceerd door het kind. De kindertherapeut verdiept zich in en past
zich aan, bij de belevingswereld van het kind. Daarbij gebruikt de kindertherapeut allerlei
hulpmiddelen waarmee kinderen zich kunnen uiten, zoals knuffels, spelletjes, speelgoed, computer,
tekenmateriaal en soms ook zelf meegebracht materiaal van het kind.
Visie Kindertherapeut
De kindertherapeut heeft de visie dat elk kind uniek is en daarom een unieke benadering behoeft. De
kindertherapeut is ervan overtuigd dat het kind beschikt over eigen hulpbronnen en een zelfoplossend
vermogen. Kindertherapie dient als ondersteuning en/of aanzet bij het kind om in zijn/haar eigen
kracht te gaan staan. Zo is het kind in staat die keuzes te kunnen maken om zelf zijn/haar
probleem/klachten op te lossen op eigen manier. Het kind ontwikkelt hierdoor zelfvertrouwen en een
positief zelfbeeld.
| tel. 06-11 59 69 11 | [email protected] | www.vvvk.nl | Bankrekening ING 4218990 | KvK 34348867 |
| VvvK | Postbus 79021 | 1070 NB AMSTERDAM |
Werkveld
- eigen praktijk
- school
- ziekenhuis
- consultatiebureau
- jeugdhulpverleningsorganisatie
- huis/werkbezoek
Privacy
De kindertherapeut wordt betaald door de ouders, maar werkt in dienst van en voor het kind. Het kind
is de cliënt. De inhoud van de sessies zijn privé en worden niet besproken met de ouders, tenzij op
verzoek van het kind en indien het in het belang van het kind is. Het kind heeft uiteraard de keuze om
zelf te bepalen met wie hij/zij besproken en behandelde zaken wenst te delen.
Therapeutische vaardigheden en attitude









gericht en oplossingsgericht kunnen uit- en doorvragen
communicatieve vaardigheden
herkennen van en omgaan met signalen van kindermishandeling
grenzen kunnen aangeven
luisteren met 'leeg' hoofd, vol aandacht voor het kind
er onvoorwaardelijk zijn voor het kind in therapie
oordeelloos en empathisch zijn
positief, enthousiast, creatief en oplossingsgericht zijn en werken
respect voor het kind en de ouders hebben
Therapeutische kennis








diagnostische gesprekstechnieken
therapeutische technieken en interventies
ethiek en kinder/jeugdrecht
verklaringsmodellen
psychopathologie
psychosomatiek
ontwikkelingspsychologie
seksualiteit en seksueel misbruik
| tel. 06-11 59 69 11 | [email protected] | www.vvvk.nl | Bankrekening ING 4218990 | KvK 34348867 |
Download