Document

advertisement
Instructies
Gebeden en bezinningen
• worden aangevraagd tussen streeplijnen
• kunnen over meer dan één kolom worden aangevraagd
• regeleinden worden hier gerespecteerd
• krijgen een ander lettertype voor de titel
Instructies
GEBEDEN/
BEZINNINGEN
Titel vet en cursief,
gevolgd door blanco regel,
gevolgd door tekst met structuur
(regeleinden, blanco regels... )
Voorbeeld
---Begin gebed (de breedte van drie kolommen over twee kolommen verdelen en deze tekst
hierover verdelen)
---Als je op weg gaat...
(blanco regel)
Toen Jezus met hen de warmte van zijn vriendschap
en de diepte van zijn levensbron had gedeeld,
stuurde hij zijn leerlingen de weg op...
Hij zei:
‘Als je op weg gaat, heb dan vooral oog en oor
voor wie klein is, verloren en gebroken.
loop op het ritme van de traagste, draag wie moe is,
troost wie droef is, groet wie eenzaam is.
deel jezelf zonder er iets voor te vragen.
---Einde gebed
----
Instructies
GEBEDEN/
BEZINNINGEN
Titel vet en cursief,
gevolgd door blanco regel,
gevolgd door tekst met structuur
(regeleinden, blanco regels... )
Resultaat
Instructies
GEBEDEN/
BEZINNINGEN
GROOT ARTIKEL, met foto, onderschrift en gebed
----Begin groot artikel
----Inhuldiging pastoor Jan Boonen!
-----F3359A24.jpg met onderschrift
-----Meneer pastoor, van harte welkom in onze parochie!!
(blanco regel)
Het was alweer enkele maanden geleden dat we afscheid namen van pastoor Louis Poelmans, dus was het
nu de hoogste tijd om onze nieuwe pastoor Jan Boonen van harte welkom te heten in onze parochie!
Dat deden we dan ook op gepaste wijze op zaterdag 23 mei met een mooie welkomstviering (met dank
aan de liturgische groep), gevolgd door een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje achteraan in
de kerk (met dank aan de KLOS).
Lector Paul heette de pastoor Jan Boonen in naam van alle parochianen van harte welkom in onze Sint
Ursula-parochie en onder het goedkeurende oog en oor van velen zette het zangkoor het welkomstlied in.
Meteen was de toon gezet voor een mooie, serene viering waarin het duidelijk werd dat onze parochie
eigenlijk is als een mooie tuin : zolang we er met z’n allen samen hard in werken, zal het er prachtig uit
zien! De kinderen gaven alvast het goede voorbeeld door samen met de pastoor rond het altaar het Onze
Vader te zingen onder leiding van het zangkoor (dat wij ook danken voor hun mooie bijdrage)
Na de communie en de bezinning was er dan nog even tijd voor een welkomstwoordje namens de
misdienaars, de verenigingen en de kinderen en kreeg de pastoor onder luid applaus nog een kleinigheidje
aangeboden waarna Paul alle aanwezigen uitnodigde om achteraan in de kerk nog even een babbeltje te
slaan en te genieten van een lekker glaasje wijn of fruitsap en een stukje kaas of iets anders lekkers.
Toen er buiten nog een verdwaald drupje regen over onze tuin neerdaalde, was het binnen in de kerk een
gezellige boel! We spreken weer van een geslaagde avond met een duidelijke heldere boodschap:
----Begin gebed, graag wat ruimer plaatsen
----Heer,
geef me niets dan een warm hart
en helpende handen.
Geen kompas,
geen reiszak,
geen geld en geen goed,
alleen maar dat hart en die handen.
Dat warme hart zal vanzelf weerspiegelen in mijn ogen,
en mij vol mededogen doen kijken naar de mensen die mij nodig hebben.
Dat warme hart zal vanzelf mijn handen in beweging zetten en helpen
wie hulp nodig heeft.
Heer,
dat warme hart en die helpende handen,
geef dat ook aan de mens die naast me zit,
opdat we samen blijven bouwen
aan een gemeenschap waar mensen graag vertoeven.
Amen.
-----Einde gebed en einde groot artikel
Resultaat
Download